Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔎 Xem NVDA ProTips đầy đủ để nắm được ngay các rủi ro hoặc lợi ích Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
13,600.0 +0.0    +0.00%
22/02 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000QTC6 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 11,400.0 / 13,600.0
 • Biên độ ngày: 13,600.0 - 13,600.0
Giao thông Vận tải Quảng Nam 13,600.0 +0.0 +0.00%

Mô hình Nến QTC

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Belt Hold Bullish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 30 1 20/02/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 1 20/02/2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 2 20/02/2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 2 20/02/2024 10:45
Doji Star Bearish 1W 3 21/01/2024
Tri-Star Bullish 1H 3 19/02/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 3 19/02/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 3 19/02/2024 13:15
Tri-Star Bearish 30 4 19/02/2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 4 19/02/2024 10:00
Three Inside Down 1M 5 9/23
Harami Bearish 1M 6 8/23
Harami Cross Bearish 1M 6 8/23
Belt Hold Bearish 1D 6 31/01/2024
Belt Hold Bullish 5H 6 31/01/2024 10:00
Three Inside Up 1W 7 24/12/2023
Harami Bullish 1W 8 03/12/2023
Harami Cross 1W 8 03/12/2023
Belt Hold Bullish 1H 8 31/01/2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 8 31/01/2024 13:30
Belt Hold Bullish 15 8 31/01/2024 13:30
Morning Doji Star 1M 9 5/23
Bullish doji Star 1M 10 4/23
Harami Bullish 1M 10 4/23
Harami Cross 1M 10 4/23
Harami Cross Bearish 1H 12 19/01/2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 12 19/01/2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 13 09/01/2024 13:00
Harami Bullish 1W 15 08/10/2023
Harami Cross 1W 15 08/10/2023
Belt Hold Bullish 1H 16 09/01/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1D 17 07/12/2023
Belt Hold Bullish 1H 17 05/01/2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 17 12/01/2024 13:00
Tri-Star Bullish 5H 18 07/12/2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 18 09/01/2024 13:30
Tri-Star Bullish 15 18 09/01/2024 13:45
Three Inside Up 1M 19 7/22
Tri-Star Bullish 15 20 05/01/2024 09:30
Tri-Star Bullish 1H 21 07/12/2023 13:00
Tri-Star Bearish 30 21 05/01/2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 21 05/01/2024 09:15
Doji Star Bearish 1H 23 21/11/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1D 24 10/11/2023
Engulfing Bearish 1W 25 30/07/2023
Doji Star Bearish 5H 25 13/11/2023 06:00
Tri-Star Bullish 5H 25 13/11/2023 06:00
Tri-Star Bullish 30 25 07/12/2023 13:00
Tri-Star Bullish 15 25 07/12/2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 26 24/11/2023 13:45
Harami Cross Bearish 1H 27 15/11/2023 10:00
Doji Star Bearish 30 27 21/11/2023 10:00
Deliberation Bearish 1M 28 10/21
Belt Hold Bullish 1D 28 30/10/2023
Harami Bullish 1D 30 26/10/2023
Harami Cross 1D 30 26/10/2023
Homing Pigeon 1D 31 25/10/2023
Belt Hold Bullish 5H 31 30/10/2023 07:00
Belt Hold Bullish 1H 31 10/11/2023 13:00
Harami Cross Bearish 30 31 15/11/2023 10:00
Harami Bullish 1M 32 6/21
Doji Star Bearish 1W 32 11/06/2023
Harami Cross Bearish 15 32 15/11/2023 10:15
Belt Hold Bearish 1W 34 28/05/2023
Engulfing Bearish 1W 34 28/05/2023
Bullish doji Star 5H 34 25/10/2023 12:00
Harami Bullish 5H 34 25/10/2023 12:00
Harami Cross 5H 34 25/10/2023 12:00
Harami Bullish 1D 35 12/10/2023
Harami Cross 1D 35 12/10/2023
Homing Pigeon 5H 35 25/10/2023 07:00
Belt Hold Bullish 30 35 10/11/2023 13:00
Harami Cross 1W 36 14/05/2023
Harami Bullish 1W 36 14/05/2023
Belt Hold Bullish 1H 36 30/10/2023 09:00
Tri-Star Bullish 15 36 10/11/2023 13:15
Tri-Star Bearish 15 37 10/11/2023 13:00
Harami Bullish 5H 38 23/10/2023 05:00
Harami Cross 5H 38 23/10/2023 05:00
Belt Hold Bullish 1W 39 23/04/2023
Harami Cross 1H 39 25/10/2023 13:00
Harami Bullish 1H 39 25/10/2023 13:00
Bullish doji Star 1H 39 25/10/2023 13:00
Harami Bullish 5H 40 12/10/2023 14:00
Harami Cross 5H 40 12/10/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 40 30/10/2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 40 07/11/2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 41 06/11/2023 10:45
Thrusting Bearish 1W 42 02/04/2023
Belt Hold Bullish 1D 42 20/09/2023
Tri-Star Bullish 15 42 30/10/2023 09:45
Tri-Star Bearish 1H 43 24/10/2023 09:00
Bullish doji Star 30 43 25/10/2023 13:00
Harami Bullish 30 43 25/10/2023 13:00
Harami Cross 30 43 25/10/2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 43 30/10/2023 09:30
Harami Bullish 1H 46 23/10/2023 09:00
Harami Cross 1H 46 23/10/2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 46 25/10/2023 09:00
Harami Cross 15 46 25/10/2023 13:00
Harami Bullish 15 46 25/10/2023 13:00
Bullish doji Star 15 46 25/10/2023 13:00
Abandoned Baby Bullish 1W 47 26/02/2023
Tri-Star Bullish 1H 48 12/10/2023 14:00
Engulfing Bearish 1W 49 12/02/2023
Dragonfly Doji 1M 50 12/19
Tri-Star Bullish 15 50 25/10/2023 09:15
Belt Hold Bullish 5H 51 11/09/2023 13:00
Belt Hold Bullish 1W 52 15/01/2023
Belt Hold Bullish 5H 52 07/09/2023 09:00
Belt Hold Bullish 1H 52 29/09/2023 14:00
Harami Bullish 30 52 16/10/2023 09:30
Harami Cross 30 52 16/10/2023 09:30
Tri-Star Bearish 15 52 24/10/2023 09:00
Bullish Engulfing 1M 53 9/19
Belt Hold Bullish 5H 53 06/09/2023 08:00
Tri-Star Bullish 30 54 12/10/2023 14:00
Bullish doji Star 1D 55 16/08/2023
Belt Hold Bearish 1D 56 15/08/2023
Dark Cloud Cover 1D 56 15/08/2023
Tri-Star Bearish 5H 56 30/08/2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 57 16/10/2023 09:15
Doji Star Bearish 1M 59 3/19
Tri-Star Bullish 1W 59 20/11/2022
Belt Hold Bullish 1H 59 12/09/2023 13:00
Bullish Engulfing 1H 59 12/09/2023 13:00
Tri-Star Bullish 15 59 12/10/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1W 60 13/11/2022
Tri-Star Bullish 1W 61 23/10/2022
Harami Cross 1H 61 12/09/2023 10:00
Bullish doji Star 1H 61 12/09/2023 10:00
Harami Bullish 1H 61 12/09/2023 10:00
Homing Pigeon 1D 62 04/08/2023
Belt Hold Bullish 1H 63 11/09/2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 63 20/09/2023 13:30
Tri-Star Bearish 30 64 20/09/2023 09:30
Belt Hold Bullish 1D 65 28/07/2023
Harami Cross Bearish 1H 65 07/09/2023 09:00
Deliberation Bearish 5H 66 15/08/2023 06:00
Doji Star Bearish 5H 66 15/08/2023 06:00
Belt Hold Bullish 1H 66 06/09/2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 67 21/09/2023 13:30
Belt Hold Bullish 1M 68 5/18
Inverted Hammer 1M 68 5/18
Bullish doji Star 30 69 12/09/2023 10:00
Harami Bullish 30 69 12/09/2023 10:00
Harami Cross 30 69 12/09/2023 10:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận QTC

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email