Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
16,200.0 +0.0    +0.00%
30/06 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000QTC6 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 14,400.0 / 16,200.0
 • Biên độ ngày: 16,200.0 - 16,200.0
Giao thông Vận tải Quảng Nam 16,200.0 +0.0 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Hammer 1W 2 12/06/2022
Tri-Star Bullish 1H 2 29/06/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 4 28/06/2022 09:00
Tri-Star Bearish 1H 5 23/06/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 5 29/06/2022 09:00
Tri-Star Bullish 5H 6 17/06/2022 07:00
Tri-Star Bearish 30 6 23/06/2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 6 28/06/2022 09:00
Deliberation Bearish 1M 8 10/21
Belt Hold Bullish 1D 8 08/06/2022
Bullish Engulfing 1D 8 08/06/2022
Tri-Star Bullish 1H 8 17/06/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 8 23/06/2022 13:45
Bullish Hammer 1W 9 24/04/2022
Tri-Star Bullish 30 9 17/06/2022 09:30
Doji Star Bearish 5H 10 08/06/2022 13:00
Shooting Star 1W 11 10/04/2022
Tri-Star Bullish 15 11 17/06/2022 09:45
Harami Bullish 1M 12 6/21
Belt Hold Bullish 1D 12 27/05/2022
Bullish Engulfing 1D 12 27/05/2022
Tri-Star Bearish 1H 12 09/06/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 13 13/06/2022 13:45
Tri-Star Bullish 1H 14 08/06/2022 10:00
Harami Cross Bearish 1D 15 20/05/2022
Doji Star Bearish 1W 16 06/03/2022
Gravestone Doji 1W 16 06/03/2022
Tri-Star Bullish 30 16 08/06/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 16 09/06/2022 11:00
Bullish Engulfing 1W 17 27/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 17 17/05/2022
Bullish Engulfing 1D 17 17/05/2022
Tri-Star Bearish 30 17 08/06/2022 09:00
Tri-Star Bullish 5H 18 24/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 18 08/06/2022 10:15
Tri-Star Bearish 15 19 08/06/2022 09:00
Abandoned Baby Bullish 1W 21 23/01/2022
Bullish Engulfing 1W 21 23/01/2022
Tri-Star Bullish 1H 22 24/05/2022 14:00
Three Outside Up 1W 24 02/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 24 16/05/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 24 27/05/2022 10:00
Bullish Engulfing 1W 25 26/12/2021
Tri-Star Bullish 1D 26 28/04/2022
Harami Bullish 5H 26 12/05/2022 11:00
Harami Cross 5H 26 12/05/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 27 20/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 27 27/05/2022 10:15
Thrusting Bearish 1W 28 05/12/2021
Tri-Star Bearish 5H 28 11/05/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 29 19/05/2022 09:00
Dragonfly Doji 1M 30 12/19
Shooting Star 1D 30 12/04/2022
Tri-Star Bullish 15 30 24/05/2022 14:00
Harami Bullish 1H 31 12/05/2022 13:00
Harami Cross 1H 31 12/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 31 17/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 31 20/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 1M 33 9/19
Tri-Star Bullish 5H 33 28/04/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 33 11/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 33 19/05/2022 09:00
Three Inside Up 1W 34 24/10/2021
Three Inside Up 1D 34 31/03/2022
Tri-Star Bullish 30 34 16/05/2022 11:00
Harami Bullish 1W 35 17/10/2021
Harami Cross 1W 35 17/10/2021
Harami Cross 1D 35 29/03/2022
Harami Bullish 1D 35 29/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 35 09/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 35 17/05/2022 14:00
Abandoned Baby Bearish 1W 36 10/10/2021
Engulfing Bearish 1W 36 10/10/2021
Evening Doji Star 1W 36 10/10/2021
Evening Star 1W 36 10/10/2021
Harami Bullish 5H 36 18/04/2022 12:00
Harami Cross 5H 36 18/04/2022 12:00
Doji Star Bearish 1W 37 03/10/2021
Abandoned Baby Bearish 5H 37 12/04/2022 11:00
Belt Hold Bearish 5H 37 12/04/2022 11:00
Engulfing Bearish 5H 37 12/04/2022 11:00
Evening Doji Star 5H 37 12/04/2022 11:00
Evening Star 5H 37 12/04/2022 11:00
Doji Star Bearish 5H 38 12/04/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 38 28/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 38 16/05/2022 11:00
Doji Star Bearish 1M 39 3/19
Tri-Star Bearish 30 39 11/05/2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 1D 41 16/03/2022
Belt Hold Bullish 1D 41 16/03/2022
Tri-Star Bullish 15 41 12/05/2022 13:00
Bullish doji Star 1D 42 15/03/2022
Belt Hold Bearish 1D 43 11/03/2022
Engulfing Bearish 1D 43 11/03/2022
Tri-Star Bearish 15 44 11/05/2022 14:15
Deliberation Bearish 1D 45 08/03/2022
Doji Star Bearish 1D 45 08/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 45 28/03/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1D 47 04/03/2022
Bullish Engulfing 1D 47 04/03/2022
Tri-Star Bullish 15 47 09/05/2022 09:15
Belt Hold Bullish 1M 48 5/18
Inverted Hammer 1M 48 5/18
Doji Star Bearish 5H 48 22/03/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1H 48 04/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 49 04/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 49 12/04/2022 14:30
Bullish Engulfing 1W 50 04/07/2021
Tri-Star Bullish 15 50 28/04/2022 13:00
Bullish Hammer 1M 51 02/18
Belt Hold Bullish 1D 51 28/02/2022
Abandoned Baby Bullish 5H 51 16/03/2022 09:00
Belt Hold Bullish 5H 51 16/03/2022 09:00
Bullish Engulfing 5H 51 16/03/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1D 52 25/02/2022
Bullish doji Star 5H 52 15/03/2022 08:00
Three Outside Down 5H 53 11/03/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 54 05/04/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 54 12/04/2022 14:45
Tri-Star Bearish 30 56 04/04/2022 09:30
Inverted Hammer 1M 57 8/17
Belt Hold Bullish 1H 57 28/03/2022 13:00
Bullish Hammer 1W 58 09/05/2021
Three White Soldiers 5H 58 07/03/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1W 59 02/05/2021
Three Outside Up 5H 59 04/03/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1H 59 24/03/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 59 24/03/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 59 05/04/2022 09:30
Three Outside Up 1M 60 5/17
Belt Hold Bullish 1W 60 25/04/2021
Belt Hold Bullish 5H 60 04/03/2022 07:00
Bullish Engulfing 5H 60 04/03/2022 07:00
Tri-Star Bullish 15 60 04/04/2022 14:45
Bullish Engulfing 1M 61 4/17
Abandoned Baby Bearish 1W 61 18/04/2021
Doji Star Bearish 5H 61 03/03/2022 11:00
Doji Star Bearish 1H 61 22/03/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 61 04/04/2022 09:30
Bullish Engulfing 1M 64 01/17
On Neck Bearish 1W 65 21/03/2021
Tri-Star Bearish 1D 65 11/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 66 28/02/2022 08:00
Bullish Engulfing 1H 66 16/03/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 66 16/03/2022 09:00
Abandoned Baby Bullish 1H 66 16/03/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 66 28/03/2022 13:00
Three Inside Up 1W 67 07/03/2021
Doji Star Bearish 1D 67 07/01/2022
Belt Hold Bearish 5H 67 25/02/2022 10:00
Bullish doji Star 1H 67 15/03/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 68 28/03/2022 09:00
Harami Cross Bearish 1M 69 8/16
Tri-Star Bearish 1H 69 11/03/2022 10:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận QTC

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email