CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC)

Hà Nội
16,500.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    16,200.0/16,900.0
  • Biên độ ngày:
    16,500.0 - 16,500.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Bình luận QTC

Bạn cảm thấy thế nào về Giao thông Vận tải Quảng Nam?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)