Citigroup Inc (C)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
46.89
+0.82
(+1.78%)
Đóng cửa
46.87
-0.02
(-0.04%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Kết quả lợi tức dự kiến trong 14 ngày
Biên độ ngày
46.33
46.97
Biên độ 52 tuần
40.01
54.56
Khối lượng
15,755,413
Giá đ.cửa hôm trước
46.07
Giá mở cửa
46.6
Biên độ ngày
46.33-46.97
Biên độ 52 tuần
40.01-54.56
Khối lượng
15,755,413
KLTB (3 thg)
20,181,390
Thay đổi 1 năm
-16.19%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,946,464,604
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

87.80
MS
+1.96%
75.94
PYPL
+2.08%
36.05
USB
+1.69%

Tin tức Citigroup Inc

Phân tích Citigroup Inc