Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Enel Generacion Costanera SA (CECO2)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
28.000 -0.050    -0.18%
15/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo ARS ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Argentina
Mã ISIN:  ARP2341J1058 
 • Khối lượng: 25,613
 • Giá Mua/Bán: 28.000 / 29.000
 • Biên độ ngày: 27.700 - 29.000
Enel Generacion Costanera 28.000 -0.050 -0.18%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Stick Sandwich 1M Hiện tại
Morning Doji Star 1H Hiện tại
Morning Star 1H Hiện tại
Three Inside Up 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Down 1D 1 13/01/2022
Bullish doji Star 5H 1 14/01/2022 18:00
Belt Hold Bearish 1D 2 12/01/2022
Engulfing Bearish 1D 2 12/01/2022
Bullish doji Star 1H 2 15/01/2022 00:00
Harami Bullish 1H 2 15/01/2022 00:00
Harami Cross 1H 2 15/01/2022 00:00
Harami Bullish 1D 3 11/01/2022
Harami Cross 1D 3 11/01/2022
Doji Star Bearish 1M 4 9/21
Three Outside Down 5H 4 13/01/2022 02:00
Tri-Star Bullish 1H 4 14/01/2022 22:00
Bullish doji Star 30 4 15/01/2022 00:00
Harami Bullish 30 4 15/01/2022 00:00
Harami Cross 30 4 15/01/2022 00:00
Engulfing Bearish 30 5 14/01/2022 23:00
Deliberation Bearish 1M 6 7/21
Doji Star Bearish 1M 6 7/21
Bullish doji Star 1H 6 14/01/2022 02:00
Harami Cross 15 6 15/01/2022 00:15
Harami Bullish 15 6 15/01/2022 00:15
Bullish doji Star 15 6 15/01/2022 00:15
Belt Hold Bearish 1H 7 14/01/2022 01:00
Engulfing Bearish 1H 7 14/01/2022 01:00
Tri-Star Bullish 30 7 14/01/2022 22:00
Belt Hold Bearish 15 7 14/01/2022 23:15
Engulfing Bearish 15 7 14/01/2022 23:15
Belt Hold Bearish 1W 8 14/11/2021
Engulfing Bearish 1W 8 14/11/2021
Three Outside Up 1M 9 4/21
Falling Three Methods 5H 9 10/01/2022 19:00
Bullish Engulfing 1M 10 3/21
Belt Hold Bearish 1D 10 30/12/2021
Harami Cross Bearish 5H 10 08/01/2022 02:00
Harami Bullish 30 10 14/01/2022 01:30
Harami Cross 30 10 14/01/2022 01:30
Tri-Star Bullish 15 10 14/01/2022 22:00
Bullish doji Star 1M 11 02/21
Belt Hold Bearish 30 11 14/01/2022 01:00
Engulfing Bearish 30 11 14/01/2022 01:00
Homing Pigeon 5H 12 07/01/2022 01:00
Evening Doji Star 1M 13 12/20
Belt Hold Bearish 1D 13 27/12/2021
Tri-Star Bullish 15 13 14/01/2022 01:30
Deliberation Bearish 1M 14 11/20
Doji Star Bearish 1M 14 11/20
Dragonfly Doji 1D 14 23/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 14 06/01/2022 00:00
Tri-Star Bearish 15 14 14/01/2022 01:15
Harami Cross Bearish 1D 15 22/12/2021
Harami Bullish 5H 15 05/01/2022 19:00
Harami Cross 5H 15 05/01/2022 19:00
Harami Cross Bearish 1D 17 20/12/2021
Bullish doji Star 5H 17 04/01/2022 18:00
Harami Bullish 5H 17 04/01/2022 18:00
Harami Cross 5H 17 04/01/2022 18:00
Harami Bullish 1H 18 10/01/2022 22:00
Harami Cross 1H 18 10/01/2022 22:00
Three Outside Up 1W 19 29/08/2021
Three Outside Up 1M 20 5/20
Bullish Engulfing 1W 20 22/08/2021
Dragonfly Doji 1D 20 15/12/2021
Tri-Star Bearish 15 20 13/01/2022 01:15
Bullish Engulfing 1M 21 4/20
Belt Hold Bearish 5H 21 30/12/2021 18:00
Doji Star Bearish 1H 21 08/01/2022 01:00
Three Inside Up 5H 22 29/12/2021 22:00
Tri-Star Bullish 30 22 11/01/2022 01:30
Harami Bullish 5H 23 29/12/2021 17:00
Harami Cross 5H 23 29/12/2021 17:00
Harami Bullish 1H 23 07/01/2022 23:00
Harami Cross 1H 23 07/01/2022 23:00
Harami Bullish 30 24 10/01/2022 22:30
Harami Cross 30 24 10/01/2022 22:30
Bullish doji Star 1H 25 07/01/2022 21:00
Belt Hold Bearish 1H 26 07/01/2022 02:00
Tri-Star Bullish 15 26 11/01/2022 01:30
Belt Hold Bearish 5H 27 27/12/2021 20:00
Tri-Star Bearish 30 27 08/01/2022 02:30
Bullish doji Star 1H 28 06/01/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 28 10/01/2022 22:30
Engulfing Bearish 1M 29 8/19
Three Inside Up 1D 29 01/12/2021
Harami Bullish 1D 30 30/11/2021
Harami Cross 1D 30 30/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 30 06/01/2022 02:00
Harami Bullish 1H 31 05/01/2022 21:00
Harami Cross 1H 31 05/01/2022 21:00
Three Outside Up 1M 32 5/19
Harami Cross Bearish 5H 32 22/12/2021 00:00
Belt Hold Bullish 30 32 07/01/2022 22:30
Bullish Engulfing 1M 33 4/19
Abandoned Baby Bullish 1D 33 25/11/2021
Bullish Engulfing 1D 33 25/11/2021
Morning Doji Star 1D 33 25/11/2021
Three Inside Up 1D 33 25/11/2021
Engulfing Bearish 1M 34 3/19
Falling Three Methods 1M 34 3/19
Harami Cross 1D 34 24/11/2021
Harami Bullish 1D 34 24/11/2021
Dragonfly Doji 1D 34 24/11/2021
Bullish doji Star 1D 34 24/11/2021
Abandoned Baby Bearish 5H 34 20/12/2021 23:00
Evening Doji Star 5H 34 20/12/2021 23:00
Evening Star 5H 34 20/12/2021 23:00
Bullish doji Star 30 34 07/01/2022 21:00
Doji Star Bearish 5H 35 18/12/2021 01:00
Hanging Man 1W 36 02/05/2021
Belt Hold Bearish 30 36 07/01/2022 02:00
Three Black Crows 1D 38 17/11/2021
Belt Hold Bullish 15 38 07/01/2022 22:30
Doji Star Bearish 1W 39 11/04/2021
Harami Bearish 1W 39 11/04/2021
Harami Cross Bearish 1W 39 11/04/2021
Belt Hold Bearish 1H 39 03/01/2022 22:00
Belt Hold Bearish 1D 40 15/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 40 03/01/2022 21:00
Doji Star Bearish 30 40 06/01/2022 21:00
Three Outside Up 30 40 06/01/2022 21:00
Bullish doji Star 15 40 07/01/2022 21:00
Belt Hold Bullish 30 41 06/01/2022 02:30
Bullish Engulfing 30 41 06/01/2022 02:30
Three Black Crows 15 41 07/01/2022 02:45
Downside Gap Three Methods 5H 42 14/12/2021 02:00
Advance Block Bearish 1W 43 14/03/2021
Doji Star Bearish 1W 43 14/03/2021
Harami Bullish 30 43 05/01/2022 21:30
Harami Cross 30 43 05/01/2022 21:30
Belt Hold Bearish 15 43 07/01/2022 02:00
Inverted Hammer 1D 44 09/11/2021
Falling Three Methods 1W 47 14/02/2021
Downside Gap Three Methods 1W 49 31/01/2021
Abandoned Baby Bullish 5H 49 07/12/2021 00:00
Bullish Engulfing 5H 49 07/12/2021 00:00
Tri-Star Bullish 15 49 06/01/2022 02:30
Tri-Star Bullish 30 51 03/01/2022 23:30
Harami Bullish 15 51 05/01/2022 21:30
Harami Cross 15 51 05/01/2022 21:30
Tri-Star Bullish 1H 52 29/12/2021 01:00
Bullish Engulfing 1M 53 8/17
Bullish Hammer 1W 53 03/01/2021
Tri-Star Bearish 30 53 03/01/2022 22:30
Tri-Star Bullish 1H 55 28/12/2021 01:00
Tri-Star Bullish 30 55 03/01/2022 21:30
Harami Cross Bearish 5H 57 30/11/2021 23:00
Tri-Star Bearish 1H 57 27/12/2021 23:00
Advance Block Bearish 1M 58 3/17
Doji Star Bearish 1M 58 3/17
Three Outside Up 1W 58 29/11/2020
Bullish Engulfing 1W 59 22/11/2020
Tri-Star Bullish 15 59 03/01/2022 23:30
Harami Cross 1W 60 15/11/2020
Engulfing Bearish 1W 61 08/11/2020
Tri-Star Bearish 15 62 03/01/2022 22:30
Three Inside Up 5H 63 25/11/2021 23:00
Harami Bullish 5H 64 25/11/2021 18:00
Harami Cross 5H 64 25/11/2021 18:00
Tri-Star Bullish 15 65 03/01/2022 21:30
Harami Cross Bearish 1H 66 22/12/2021 00:00
Belt Hold Bullish 5H 67 24/11/2021 02:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CECO2

Viết cảm nghĩ của bạn về Enel Generacion Costanera SA
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email