Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Borneo Oil Bhd (BRNL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.025 0.000    0.00%
15:50:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MYR ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Malaysia
Mã ISIN:  MYL7036OO006 
S/N:  7036
 • Khối lượng: 7,436,800
 • Giá Mua/Bán: 0.020 / 0.025
 • Biên độ ngày: 0.020 - 0.025
Borneo Oil 0.025 0.000 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish doji Star 1M Hiện tại
Dragonfly Doji 1W Hiện tại
Dragonfly Doji 1D Hiện tại
Dragonfly Doji 5H Hiện tại
Hanging Man 5H Hiện tại
Dragonfly Bearish 5H Hiện tại
Evening Doji Star 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Engulfing Bearish 1M 1 11/21
Tri-Star Bullish 1W 1 28/11/2021
Harami Cross Bearish 1D 1 02/12/2021
Dragonfly Doji 1D 1 02/12/2021
Tri-Star Bearish 1W 2 21/11/2021
Doji Star Bearish 1H 2 06/12/2021 13:00
Hanging Man 1W 3 14/11/2021
Dragonfly Bearish 1W 3 14/11/2021
Dragonfly Doji 1W 3 14/11/2021
Gravestone Doji 1D 3 30/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 3 06/12/2021 11:00
Bullish Engulfing 1H 3 06/12/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 3 06/12/2021 13:30
Belt Hold Bullish 1M 4 8/21
Dragonfly Doji 1W 4 07/11/2021
Dragonfly Doji 1D 4 29/11/2021
Tri-Star Bearish 30 4 06/12/2021 11:00
On Neck Bearish 1D 5 26/11/2021
Bullish doji Star 1D 5 26/11/2021
Dragonfly Doji 1D 5 26/11/2021
Harami Bullish 1D 5 26/11/2021
Harami Cross 1D 5 26/11/2021
Tri-Star Bullish 30 5 06/12/2021 10:30
Harami Cross 1M 6 6/21
Harami Bullish 1M 6 6/21
Bullish doji Star 1M 6 6/21
Belt Hold Bullish 1W 6 24/10/2021
Belt Hold Bearish 1D 6 25/11/2021
Homing Pigeon 1D 6 25/11/2021
Tri-Star Bearish 30 6 06/12/2021 10:00
Engulfing Bearish 1M 7 5/21
Evening Doji Star 1M 7 5/21
Dragonfly Doji 1W 7 17/10/2021
Belt Hold Bearish 1D 7 24/11/2021
Tri-Star Bullish 15 7 06/12/2021 11:15
Gravestone Doji 1M 8 4/21
Doji Star Bearish 1M 8 4/21
Belt Hold Bullish 1D 8 23/11/2021
Bullish Engulfing 1D 8 23/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 8 02/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 1H 8 02/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 8 06/12/2021 11:00
Dragonfly Doji 1W 9 03/10/2021
Harami Cross Bearish 1D 9 22/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 9 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1M 10 02/21
Belt Hold Bullish 1W 10 26/09/2021
Morning Star 1D 10 19/11/2021
Three Inside Up 1D 10 19/11/2021
Belt Hold Bullish 1D 10 19/11/2021
Morning Doji Star 1D 10 19/11/2021
Bullish Engulfing 1D 10 19/11/2021
Tri-Star Bullish 15 10 06/12/2021 10:15
Dragonfly Doji 1W 11 19/09/2021
Bullish doji Star 1D 11 18/11/2021
Harami Bullish 1D 11 18/11/2021
Harami Cross 1D 11 18/11/2021
Tri-Star Bearish 15 11 06/12/2021 10:00
Stick Sandwich 1M 12 12/20
Dragonfly Doji 1W 12 12/09/2021
Stick Sandwich 1D 12 17/11/2021
Belt Hold Bearish 1D 12 17/11/2021
Homing Pigeon 5H 12 29/11/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1D 13 16/11/2021
Belt Hold Bearish 30 13 02/12/2021 14:30
Engulfing Bearish 30 13 02/12/2021 14:30
On Neck Bearish 1M 14 10/20
Belt Hold Bearish 1D 14 15/11/2021
Engulfing Bearish 1D 14 15/11/2021
Evening Doji Star 1D 14 15/11/2021
Evening Star 1D 14 15/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 14 01/12/2021 15:00
Belt Hold Bearish 1W 15 22/08/2021
Doji Star Bearish 1D 15 12/11/2021
Hanging Man 1D 15 12/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 15 12/11/2021
Dragonfly Doji 1D 15 12/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 15 26/11/2021 04:00
Belt Hold Bullish 1D 16 11/11/2021
Bullish Engulfing 1D 16 11/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 16 25/11/2021 13:00
Gravestone Doji 1D 17 10/11/2021
Stick Sandwich 5H 17 25/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 5H 17 25/11/2021 08:00
Deliberation Bearish 1M 18 6/20
Bullish doji Star 1D 18 09/11/2021
Harami Bullish 1D 18 09/11/2021
Harami Cross 1D 18 09/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 18 24/11/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1W 19 25/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 19 08/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 19 24/11/2021 07:00
Stick Sandwich 1W 20 18/07/2021
Harami Cross 1D 20 05/11/2021
Harami Bullish 1D 20 05/11/2021
Bullish doji Star 1D 20 05/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 20 23/11/2021 11:00
Bullish Engulfing 5H 20 23/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1W 21 11/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 21 03/11/2021
Engulfing Bearish 1D 21 03/11/2021
Tri-Star Bearish 1M 22 02/20
Hanging Man 1D 22 02/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 22 02/11/2021
Dragonfly Doji 1D 22 02/11/2021
Dragonfly Doji 1W 23 27/06/2021
Dragonfly Doji 1D 23 01/11/2021
Hanging Man 1D 23 01/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 23 01/11/2021
Doji Star Bearish 1D 23 01/11/2021
Bullish doji Star 1H 23 30/11/2021 13:00
Harami Bullish 1H 23 30/11/2021 13:00
Harami Cross 1H 23 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 23 01/12/2021 15:30
Bullish Engulfing 30 23 01/12/2021 15:30
Belt Hold Bearish 15 23 02/12/2021 14:45
Engulfing Bearish 15 23 02/12/2021 14:45
Belt Hold Bullish 1D 24 29/10/2021
Bullish Engulfing 5H 24 22/11/2021 05:00
Belt Hold Bullish 5H 24 22/11/2021 05:00
Belt Hold Bearish 1H 24 30/11/2021 11:00
Engulfing Bearish 1H 24 30/11/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 24 01/12/2021 15:00
Bullish doji Star 1W 25 13/06/2021
Harami Bullish 1W 25 13/06/2021
Harami Cross 1W 25 13/06/2021
Hanging Man 1D 25 28/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 25 28/10/2021
Dragonfly Doji 1D 25 28/10/2021
Harami Cross Bearish 5H 25 19/11/2021 12:00
Tri-Star Bearish 30 25 01/12/2021 14:30
Harami Cross Bearish 1M 26 10/19
Belt Hold Bearish 1W 26 06/06/2021
Hanging Man 1D 26 27/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 26 27/10/2021
Dragonfly Doji 1D 26 27/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 26 19/11/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1H 26 30/11/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1M 27 9/19
Bullish Engulfing 1M 27 9/19
Belt Hold Bullish 1W 27 30/05/2021
Dragonfly Doji 1D 27 26/10/2021
Doji Star Bearish 1D 27 26/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 27 26/10/2021
Hanging Man 1D 27 26/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 27 18/11/2021 11:00
Separating Lines Bullish 1H 27 30/11/2021 08:00
Dragonfly Doji 1M 28 8/19
Dragonfly Doji 1W 28 23/05/2021
Belt Hold Bullish 1D 28 25/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 28 18/11/2021 06:00
Bullish Engulfing 5H 28 18/11/2021 06:00
Engulfing Bearish 1H 28 29/11/2021 15:00
Belt Hold Bearish 1H 28 29/11/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1M 29 7/19
Dragonfly Doji 1W 29 16/05/2021
Belt Hold Bullish 1D 29 22/10/2021
Dragonfly Doji 1W 30 09/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 30 21/10/2021
Engulfing Bearish 1D 30 21/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 30 29/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 30 29/11/2021 13:00
Dragonfly Doji 1M 31 5/19
Harami Cross 1W 31 02/05/2021
Harami Bullish 1W 31 02/05/2021
Bullish doji Star 1W 31 02/05/2021
Hanging Man 1D 31 20/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 31 20/10/2021
Dragonfly Doji 1D 31 20/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 31 17/11/2021 05:00
Stick Sandwich 5H 31 17/11/2021 05:00
Hanging Man 1D 32 18/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 32 18/10/2021
Dragonfly Doji 1D 32 18/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 32 16/11/2021 14:00
Dragonfly Doji 1D 33 15/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 33 16/11/2021 09:00
Bullish doji Star 1M 34 02/19
Harami Bullish 1M 34 02/19
Harami Cross 1M 34 02/19
Doji Star Bearish 1W 34 11/04/2021
Dragonfly Doji 1D 34 14/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 34 16/11/2021 04:00
Belt Hold Bearish 1H 34 29/11/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 34 29/11/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1M 35 01/19
Dragonfly Doji 1D 35 13/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 35 15/11/2021 13:00
Deliberation Bearish 1W 36 28/03/2021
Dragonfly Doji 1D 36 12/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 36 15/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1H 36 26/11/2021 14:00
Engulfing Bearish 1H 36 26/11/2021 14:00
Bullish doji Star 1M 37 11/18
Harami Bullish 1M 37 11/18
Harami Cross 1M 37 11/18
Doji Star Bearish 1D 37 11/10/2021
Belt Hold Bullish 1D 38 08/10/2021
Bullish doji Star 1M 39 9/18
Harami Bullish 1M 39 9/18
Harami Cross 1M 39 9/18
Belt Hold Bearish 1W 39 07/03/2021
Hanging Man 1D 39 07/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 39 07/10/2021
Dragonfly Doji 1D 39 07/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 39 12/11/2021 05:00
Stick Sandwich 5H 39 12/11/2021 05:00
Bullish doji Star 30 39 30/11/2021 13:30
Harami Bullish 30 39 30/11/2021 13:30
Harami Cross 30 39 30/11/2021 13:30
Harami Cross Bearish 1W 40 28/02/2021
Dragonfly Doji 1D 40 06/10/2021
Hanging Man 1D 40 06/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 40 06/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 40 11/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 40 30/11/2021 11:00
Engulfing Bearish 30 40 30/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1W 41 21/02/2021
Hanging Man 1D 41 05/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 41 05/10/2021
Dragonfly Doji 1D 41 05/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 41 11/11/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 41 02/12/2021 08:00
On Neck Bearish 1M 42 6/18
Dragonfly Doji 1W 42 14/02/2021
Doji Star Bearish 1W 42 14/02/2021
Dragonfly Bearish 1W 42 14/02/2021
Hanging Man 1W 42 14/02/2021
Hanging Man 1D 42 04/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 42 04/10/2021
Dragonfly Doji 1D 42 04/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 42 11/11/2021 04:00
Bullish Engulfing 5H 42 11/11/2021 04:00
Harami Cross Bearish 1H 42 25/11/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1W 43 07/02/2021
Dragonfly Doji 1D 43 01/10/2021
Hanging Man 1D 43 01/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 43 01/10/2021
Harami Cross Bearish 5H 43 10/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 43 25/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 43 25/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 43 30/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 43 30/11/2021 09:30
Bullish Engulfing 1M 44 4/18
Belt Hold Bullish 1W 44 31/01/2021
Belt Hold Bearish 1D 44 30/09/2021
Engulfing Bearish 1D 44 30/09/2021
Bullish Engulfing 5H 44 10/11/2021 08:00
Belt Hold Bullish 5H 44 10/11/2021 08:00
Hanging Man 1D 45 29/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 45 29/09/2021
Dragonfly Doji 1D 45 29/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 45 09/11/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1W 46 17/01/2021
Harami Cross Bearish 1D 46 28/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 46 09/11/2021 07:00
Tri-Star Bullish 30 46 30/11/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 46 01/12/2021 14:45
Belt Hold Bullish 1D 47 27/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 47 08/11/2021 11:00
Bullish doji Star 1H 47 25/11/2021 09:00
Harami Bullish 1H 47 25/11/2021 09:00
Harami Cross 1H 47 25/11/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 47 29/11/2021 15:30
Tri-Star Bearish 15 47 01/12/2021 14:15
Bullish doji Star 1M 48 12/17
Belt Hold Bullish 1D 48 24/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 48 08/11/2021 06:00
Engulfing Bearish 5H 48 08/11/2021 06:00
Belt Hold Bearish 1H 48 25/11/2021 08:00
Harami Cross 1W 49 27/12/2020
Harami Bullish 1W 49 27/12/2020
Bullish doji Star 1W 49 27/12/2020
Doji Star Bearish 1D 49 23/09/2021
Hanging Man 1D 49 23/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 49 23/09/2021
Dragonfly Doji 1D 49 23/09/2021
Belt Hold Bullish 1H 49 24/11/2021 15:00
Bullish Engulfing 1H 49 24/11/2021 15:00
Belt Hold Bearish 1W 50 20/12/2020
Engulfing Bearish 1W 50 20/12/2020
Belt Hold Bullish 1D 50 22/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 50 05/11/2021 08:00
Dragonfly Doji 1W 51 13/12/2020
Hanging Man 1D 51 21/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 51 21/09/2021
Dragonfly Doji 1D 51 21/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 51 03/11/2021 11:00
Bullish doji Star 1M 52 8/17
Harami Bullish 1M 52 8/17
Harami Cross 1M 52 8/17
Hanging Man 1D 52 20/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 52 20/09/2021
Dragonfly Doji 1D 52 20/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 52 03/11/2021 06:00
Harami Cross Bearish 1H 52 24/11/2021 11:00
Belt Hold Bearish 30 52 29/11/2021 11:00
Engulfing Bearish 30 52 29/11/2021 11:00
Hanging Man 1D 53 17/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 53 17/09/2021
Dragonfly Doji 1D 53 17/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 53 02/11/2021 15:00
Engulfing Bearish 1M 54 6/17
Belt Hold Bearish 1D 54 15/09/2021
Engulfing Bearish 1D 54 15/09/2021
Harami Cross 1H 54 24/11/2021 09:00
Harami Bullish 1H 54 24/11/2021 09:00
Bullish doji Star 1H 54 24/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 54 29/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 54 29/11/2021 09:30
Harami Cross Bearish 1W 55 15/11/2020
Dragonfly Doji 1D 55 14/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 55 02/11/2021 05:00
Belt Hold Bearish 1H 55 24/11/2021 08:00
Three Outside Up 1W 56 08/11/2020
Dragonfly Doji 1D 56 13/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 56 01/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 56 23/11/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1H 56 23/11/2021 15:00
Bullish Engulfing 1W 57 01/11/2020
Morning Doji Star 1W 57 01/11/2020
Three Inside Up 1W 57 01/11/2020
Dragonfly Doji 1D 57 10/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 57 01/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 57 29/11/2021 08:00
Engulfing Bearish 30 57 29/11/2021 08:00
Bullish doji Star 1W 58 25/10/2020
Harami Bullish 1W 58 25/10/2020
Harami Cross 1W 58 25/10/2020
Dragonfly Doji 1D 58 09/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 58 01/11/2021 04:00
Harami Cross Bearish 5H 59 29/10/2021 11:00
Belt Hold Bearish 30 59 26/11/2021 15:00
Engulfing Bearish 30 59 26/11/2021 15:00
Dragonfly Doji 1W 60 11/10/2020
Gravestone Doji 1D 60 07/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 60 29/10/2021 06:00
Bullish Engulfing 5H 60 29/10/2021 06:00
Dragonfly Doji 1W 61 04/10/2020
Harami Cross 1D 61 06/09/2021
Harami Bullish 1D 61 06/09/2021
Bullish doji Star 1D 61 06/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 61 28/10/2021 15:00
Belt Hold Bearish 30 61 26/11/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 61 26/11/2021 14:00
Bullish doji Star 1W 62 27/09/2020
Harami Bullish 1W 62 27/09/2020
Harami Cross 1W 62 27/09/2020
Belt Hold Bearish 1D 62 03/09/2021
Belt Hold Bearish 1D 63 02/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 63 28/10/2021 05:00
Engulfing Bearish 5H 63 28/10/2021 05:00
Bullish Engulfing 1D 64 01/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 64 27/10/2021 14:00
Hanging Man 1D 65 30/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 65 30/08/2021
Dragonfly Doji 1D 65 30/08/2021
Tri-Star Bearish 5H 65 27/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1D 66 27/08/2021
Engulfing Bearish 1M 67 5/16
Harami Bullish 1W 67 23/08/2020
Harami Cross 1W 67 23/08/2020
Harami Cross Bearish 1D 67 26/08/2021
Harami Cross Bearish 1H 67 22/11/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1D 68 25/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 68 26/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1H 68 22/11/2021 08:00
Harami Bullish 1M 69 3/16
Harami Cross 1M 69 3/16
Hanging Man 1D 69 24/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 69 24/08/2021
Dragonfly Doji 1D 69 24/08/2021
Harami Cross Bearish 5H 69 25/10/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1H 69 19/11/2021 15:00
Bullish Engulfing 1H 69 19/11/2021 15:00
Harami Cross Bearish 30 69 26/11/2021 08:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận BRNL

Viết cảm nghĩ của bạn về Borneo Oil Bhd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email