Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Bank of China Ltd H (BACHF)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.4016 +0.0000    +0.00%
25/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hoa Kỳ
Mã ISIN:  CNE1000001Z5 
S/N:  E1000001Z
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.0000 / 0.0000
 • Biên độ ngày: 0.3768 - 0.4016
Bank of China H 0.4016 +0.0000 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bearish 1H 2 25/01/2022 01:00
Tri-Star Bearish 30 3 25/01/2022 01:00
Tri-Star Bearish 15 3 25/01/2022 01:00
Belt Hold Bearish 1W 4 26/12/2021
Dark Cloud Cover 1W 4 26/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 4 19/01/2022 23:00
Bullish Engulfing 1W 5 19/12/2021
Kicking Bearish 1D 5 18/01/2022
Tri-Star Bearish 1H 5 21/01/2022 00:00
Tri-Star Bullish 1H 6 20/01/2022 01:00
Tri-Star Bearish 30 6 21/01/2022 00:30
Tri-Star Bearish 15 6 21/01/2022 00:30
Belt Hold Bearish 1D 7 12/01/2022
Tri-Star Bullish 30 7 20/01/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 7 20/01/2022 01:00
Belt Hold Bearish 5H 8 12/01/2022 21:00
Tri-Star Bullish 30 9 14/01/2022 03:00
Tri-Star Bullish 15 9 14/01/2022 03:15
Three Outside Up 1M 10 3/21
Tri-Star Bearish 1H 10 12/01/2022 23:00
Engulfing Bearish 1W 11 07/11/2021
Tri-Star Bearish 15 11 12/01/2022 23:00
Tri-Star Bearish 5H 12 10/01/2022 19:00
Tri-Star Bearish 1H 12 12/01/2022 01:00
Tri-Star Bullish 30 13 12/01/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 13 12/01/2022 22:15
Harami Bullish 1M 14 11/20
Harami Cross 1M 14 11/20
Tri-Star Bearish 30 14 12/01/2022 01:30
Tri-Star Bearish 15 14 12/01/2022 01:45
Belt Hold Bearish 1W 16 03/10/2021
Dark Cloud Cover 1D 16 27/12/2021
Belt Hold Bearish 1D 16 27/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 17 10/01/2022 21:00
Belt Hold Bullish 1D 19 21/12/2021
Bullish Engulfing 1D 19 21/12/2021
Harami Bullish 5H 19 28/12/2021 21:00
Harami Cross 5H 19 28/12/2021 21:00
Tri-Star Bearish 30 19 10/01/2022 21:30
Tri-Star Bearish 15 19 10/01/2022 21:30
Belt Hold Bearish 1H 20 06/01/2022 03:00
Doji Star Bearish 5H 21 27/12/2021 20:00
Homing Pigeon 1D 22 16/12/2021
Harami Bullish 30 22 06/01/2022 03:30
Harami Cross 30 22 06/01/2022 03:30
Harami Bullish 15 22 06/01/2022 03:45
Harami Cross 15 22 06/01/2022 03:45
Three Black Crows 1D 23 14/12/2021
Belt Hold Bearish 30 23 06/01/2022 03:00
Belt Hold Bearish 15 23 06/01/2022 03:15
Engulfing Bearish 1M 24 01/20
Three Outside Up 5H 24 22/12/2021 00:00
Belt Hold Bearish 1D 25 10/12/2021
Bullish Engulfing 5H 25 21/12/2021 19:00
Belt Hold Bullish 5H 25 21/12/2021 19:00
Tri-Star Bullish 1H 25 29/12/2021 00:00
Belt Hold Bullish 1W 26 18/07/2021
Tri-Star Bearish 5H 26 20/12/2021 23:00
Tri-Star Bearish 1H 27 28/12/2021 01:00
Harami Bullish 1D 28 06/12/2021
Harami Cross 1D 28 06/12/2021
Harami Bullish 5H 28 17/12/2021 20:00
Harami Cross 5H 28 17/12/2021 20:00
Tri-Star Bullish 30 28 29/12/2021 00:00
Tri-Star Bullish 15 28 29/12/2021 00:00
Belt Hold Bullish 1W 30 20/06/2021
Tri-Star Bearish 30 30 28/12/2021 01:30
Tri-Star Bearish 15 30 28/12/2021 01:45
Belt Hold Bullish 1M 31 6/19
Bullish doji Star 1D 31 29/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 31 23/12/2021 03:00
Engulfing Bearish 1M 32 5/19
Harami Bullish 5H 32 14/12/2021 02:00
Harami Cross 5H 32 14/12/2021 02:00
Tri-Star Bullish 15 32 23/12/2021 22:00
Harami Cross 1M 33 4/19
Harami Bullish 1M 33 4/19
Belt Hold Bearish 1M 34 3/19
Engulfing Bearish 1M 34 3/19
Belt Hold Bearish 5H 34 10/12/2021 23:00
Tri-Star Bearish 30 34 23/12/2021 03:30
Tri-Star Bearish 15 34 23/12/2021 03:30
Belt Hold Bullish 1H 35 21/12/2021 21:00
Bullish Engulfing 1H 35 21/12/2021 21:00
Tri-Star Bearish 1H 36 21/12/2021 01:00
Tri-Star Bullish 1H 38 18/12/2021 00:00
Tri-Star Bearish 30 39 21/12/2021 01:30
Tri-Star Bullish 15 39 21/12/2021 21:45
Dragonfly Doji 1M 40 9/18
Belt Hold Bearish 5H 40 30/11/2021 23:00
Tri-Star Bullish 1H 40 17/12/2021 00:00
Bullish doji Star 1M 41 8/18
Bullish doji Star 1D 41 11/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 41 30/11/2021 18:00
Bullish Engulfing 5H 41 30/11/2021 18:00
Tri-Star Bullish 30 41 18/12/2021 00:30
Tri-Star Bearish 15 41 21/12/2021 01:45
Dark Cloud Cover 1D 43 02/11/2021
Belt Hold Bearish 1D 43 02/11/2021
Tri-Star Bullish 30 43 17/12/2021 00:30
Tri-Star Bullish 15 43 18/12/2021 00:30
Belt Hold Bearish 1W 44 14/03/2021
Belt Hold Bearish 1D 45 29/10/2021
Engulfing Bearish 1D 45 29/10/2021
Three Line Strike 1D 45 29/10/2021
Tri-Star Bullish 15 45 17/12/2021 00:45
Tri-Star Bearish 5H 46 24/11/2021 22:00
Belt Hold Bullish 1D 47 26/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 47 11/12/2021 02:00
Belt Hold Bullish 1D 48 25/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 48 08/12/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 48 14/12/2021 03:00
Belt Hold Bullish 1W 49 07/02/2021
Tri-Star Bearish 30 49 11/12/2021 03:00
Bullish Engulfing 1D 50 21/10/2021
Tri-Star Bearish 30 51 08/12/2021 21:30
Tri-Star Bearish 15 51 11/12/2021 03:00
Engulfing Bearish 1M 52 9/17
Tri-Star Bearish 1H 52 04/12/2021 01:00
Tri-Star Bullish 1H 53 03/12/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 53 08/12/2021 21:45
Tri-Star Bearish 15 54 08/12/2021 21:30
Bullish doji Star 5H 55 12/11/2021 00:00
Tri-Star Bearish 1H 55 01/12/2021 00:00
Tri-Star Bearish 30 55 04/12/2021 01:30
Tri-Star Bullish 30 56 03/12/2021 21:30
Tri-Star Bullish 1H 57 30/11/2021 22:00
Three Inside Down 1W 58 06/12/2020
Belt Hold Bearish 5H 58 02/11/2021 20:00
Engulfing Bearish 5H 58 02/11/2021 20:00
Tri-Star Bearish 30 58 01/12/2021 00:00
Tri-Star Bearish 15 58 04/12/2021 01:30
Three Outside Up 1M 59 02/17
Harami Bearish 1W 59 29/11/2020
Harami Cross Bearish 1W 59 29/11/2020
Tri-Star Bullish 15 59 03/12/2021 21:30
Bullish Engulfing 1M 60 01/17
Harami Bullish 5H 60 01/11/2021 19:00
Harami Cross 5H 60 01/11/2021 19:00
Tri-Star Bullish 30 60 30/11/2021 22:00
Hanging Man 1D 61 04/10/2021
Three Outside Down 5H 61 29/10/2021 21:00
Belt Hold Bearish 5H 61 29/10/2021 21:00
Tri-Star Bearish 15 61 01/12/2021 00:00
Belt Hold Bearish 1D 62 30/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 62 29/10/2021 16:00
Engulfing Bearish 5H 62 29/10/2021 16:00
Belt Hold Bullish 30 63 29/11/2021 22:00
Bullish Engulfing 30 63 29/11/2021 22:00
Tri-Star Bullish 15 63 30/11/2021 22:15
Deliberation Bearish 1M 64 9/16
Two Crows 1W 64 25/10/2020
Harami Cross 5H 64 27/10/2021 19:00
Harami Bullish 5H 64 27/10/2021 19:00
Tri-Star Bullish 1H 64 24/11/2021 01:00
Belt Hold Bearish 1W 65 18/10/2020
Belt Hold Bullish 1D 65 24/09/2021
Belt Hold Bullish 1W 66 11/10/2020
Harami Bullish 1D 66 23/09/2021
Harami Cross 1D 66 23/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 66 23/11/2021 00:00
Tri-Star Bearish 30 66 24/11/2021 22:00
Bullish Engulfing 15 66 29/11/2021 22:00
Belt Hold Bullish 15 66 29/11/2021 22:00
Belt Hold Bearish 1W 67 04/10/2020
Belt Hold Bearish 5H 67 25/10/2021 22:00
Tri-Star Bullish 30 67 24/11/2021 01:30
Tri-Star Bullish 15 67 27/11/2021 00:45
Bullish Hammer 1W 68 27/09/2020
Falling Three Methods 1D 68 20/09/2021
Tri-Star Bearish 1H 68 19/11/2021 22:00
Belt Hold Bearish 1W 69 20/09/2020
Engulfing Bearish 1W 69 20/09/2020
Tri-Star Bullish 30 69 23/11/2021 00:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 3988

Viết cảm nghĩ của bạn về Bank of China Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email