Bank of China Ltd H (BACHF)

0.3500
+0.0180(+5.42%)
  • Khối lượng:
    188,800
  • Giá Mua/Bán:
    0.0000/0.0000
  • Biên độ ngày:
    0.3500 - 0.3521
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Bank of China H đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử BACHF

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
31/10/2022 - 30/11/2022
0.35000.35000.35210.3500188.80K+5.42%
0.35000.35000.35210.3500188.80K+5.42%
0.33200.33200.33200.33201.00K-7.78%
0.33200.33200.33200.33201.00K-7.78%
0.36000.35000.36000.3500258.54K+1.78%
0.36000.35000.36000.3500258.54K+1.78%
0.35370.35370.35370.35370.62K+4.03%
0.35370.35370.35370.35370.62K+4.03%
0.34000.34890.34890.340075.00K0.00%
0.34000.34890.34890.340075.00K0.00%
0.34000.34000.34000.340018.20K0.00%
0.34000.34000.34000.340018.20K0.00%
0.34000.35190.35190.3400204.59K0.00%
0.34000.35190.35190.3400204.59K0.00%
0.34000.34300.34300.3400148.80K+1.07%
0.34000.34300.34300.3400148.80K+1.07%
0.33640.35110.36000.3364359.21K+4.21%
0.33640.35110.36000.3364359.21K+4.21%
0.32280.32280.33000.32287.89K-6.71%
0.32280.32280.33000.32287.89K-6.71%
0.34600.34600.34600.3460467.89K-0.17%
0.34600.34600.34600.3460467.89K-0.17%
0.34660.34660.34660.346660.00K+8.86%
0.34660.34660.34660.346660.00K+8.86%
0.31840.32870.33300.306858.01K-5.29%
0.31840.32870.33300.306858.01K-5.29%
0.33620.33390.33620.33008.41K+0.87%
0.33620.33390.33620.33008.41K+0.87%
0.33330.33330.33330.333329.00K-1.97%
0.33330.33330.33330.333329.00K-4.77%
Cao nhất: 0.3600Thấp nhất: 0.3068Chênh lệch: 0.0532Trung bình: 0.3397% Thay đổi: 2.9412