AXA SA (AXAF)

27.620
+0.180(+0.66%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.000/0.000
  • Biên độ ngày:
    27.620 - 27.620
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử AXAF

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/03/2023 - 31/03/2023
27.62027.62027.62027.620+0.66%
27.62027.62027.62027.620+0.66%
27.44027.44027.44027.440+0.49%
27.44027.44027.44027.440+0.49%
27.30527.30527.30527.305+0.61%
27.30527.30527.30527.305+0.61%
27.14027.14027.14027.140-1.33%
27.14027.14027.14027.140-1.33%
27.50527.50527.50527.505-0.79%
27.50527.50527.50527.505-0.79%
27.72527.72527.72527.725+1.33%
27.72527.72527.72527.725+1.33%
27.36027.36027.36027.360+0.68%
27.36027.36027.36027.360+0.68%
27.17527.17527.17527.175+0.11%
27.17527.17527.17527.175+0.11%
27.14527.14527.14527.145-1.95%
27.14527.14527.14527.145-1.95%
27.68527.68527.68527.685-8.48%
27.68527.68527.68527.685-8.48%
30.25030.25030.25030.250+0.87%
30.25030.25030.25030.250+0.87%
29.99029.99029.99029.990-0.12%
29.99029.99029.99029.990-0.12%
30.02530.16530.16530.025-0.27%
30.02530.16530.16530.025-0.27%
30.10530.10530.10530.105+1.48%
30.10530.10530.10530.105+1.48%
29.66529.66529.66529.665+7.40%
29.66529.66529.66529.665-0.32%
Cao nhất: 30.250Thấp nhất: 27.140Chênh lệch: 3.110Trung bình: 28.276% Thay đổi: -7.191