AXA SA (AXAF)

27.42
+0.10(+0.38%)
  • Khối lượng:
    15,120
  • Giá Mua/Bán:
    27.42/27.44
  • Biên độ ngày:
    26.80 - 27.42

Dữ liệu Lịch sử AXAF

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/11/2022 - 03/12/2022
27.4227.3627.4226.8015.12K+0.37%
27.3227.1627.5026.8025.90K+0.33%
27.2327.3427.5026.89107.55K-0.15%
27.2727.0027.4627.0023.46K+1.38%
26.9027.1027.2926.8542.24K-1.32%
27.2627.4027.4027.1428.36K-0.55%
27.4127.1627.5726.9937.18K+1.03%
27.1327.3027.3427.0116.11K-0.62%
27.3026.8927.3326.8967.96K+1.11%
27.0026.9027.1026.7033.63K+0.75%
26.8026.7827.2226.7836.33K+0.04%
26.7927.0027.0026.2630.76K-0.20%
26.8426.2026.9526.2036.76K+1.96%
26.3326.7826.8226.0021.56K-1.50%
26.7326.4826.9426.4846.63K+0.49%
26.6026.6926.9326.5039.23K-0.37%
26.7026.3926.7426.3819.12K+1.52%
26.3026.4626.6726.2429.55K-0.98%
26.5626.5926.6026.1328.89K+0.95%
26.3125.9426.7225.9462.97K+1.31%
25.9725.8826.1725.5191.78K+0.54%
25.8325.1625.8724.9428.25K+2.68%
Cao nhất: 27.57Thấp nhất: 24.94Chênh lệch: 2.63Trung bình: 26.82% Thay đổi: 9.00