AT&T Inc (T)

TradeGate
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
14.34
-0.26(-1.82%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
14.3414.63
Biên độ 52 tuần
11.9818.90
Giá Mua/Bán
14.34 / 14.36
Giá đ.cửa hôm trước
14.6
Giá mở cửa
14.63
Biên độ ngày
14.34-14.63
Biên độ 52 tuần
11.98-18.9
Khối lượng
51,108
KLTB (3 thg)
78,371
Thay đổi 1 năm
-11.92%
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

41.71
C
-1.39%
97.49
MMM
-1.52%
165.19
CVX
-0.90%
152.14
PG
-0.87%
208.61
CRM
-2.07%

Hồ sơ Công ty AT&T Inc

Lĩnh vực
Công Nghệ
Nhân viên
160700
Thị trường
Hoa Kỳ

Báo cáo Thu nhập B