AT&T Inc (T)

Lima
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
14.55
+0.06
(+0.41%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
14.55
14.55
Biên độ 52 tuần
13.55
20.40
Khối lượng
74
Giá đ.cửa hôm trước
14.49
Giá mở cửa
14.55
Biên độ ngày
14.55-14.55
Biên độ 52 tuần
13.55-20.4
Khối lượng
74
KLTB (3 thg)
2,413
Thay đổi 1 năm
-12.45%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
7,149,425,297
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

32.99
VZ
-0.51%
75.53
GILD
+0.94%
208.54
LOW
-1.86%
8.41
NIO
+0.72%
50.26
O
-1.82%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về T?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty AT&T Inc

Lĩnh vực
Công Nghệ
Nhân viên
160700
Thị trường
Hoa Kỳ

Báo cáo Thu nhập B