Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

AirAsia X Bhd (AIRX)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.495 0.000    0.00%
12/08 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MYR ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Malaysia
Mã ISIN:  MYL5238OO000 
S/N:  5238
 • Khối lượng: 131,000
 • Giá Mua/Bán: 0.495 / 0.500
 • Biên độ ngày: 0.495 - 0.495
AirAsia X 0.495 0.000 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish doji Star 1M Hiện tại
Homing Pigeon 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Dragonfly Doji 1D 1 11/08/2022
Belt Hold Bearish 5H 2 11/08/2022 12:00
Engulfing Bearish 5H 2 11/08/2022 12:00
Doji Star Bearish 1D 5 05/08/2022
Harami Cross Bearish 5H 6 09/08/2022 15:00
Belt Hold Bearish 1D 7 03/08/2022
Belt Hold Bearish 1H 7 11/08/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 7 11/08/2022 13:00
Bullish doji Star 1M 8 12/21
Harami Bullish 1M 8 12/21
Harami Cross 1M 8 12/21
Belt Hold Bearish 30 9 11/08/2022 13:30
Engulfing Bearish 30 9 11/08/2022 13:30
Bullish Engulfing 1W 10 29/05/2022
Belt Hold Bullish 1D 10 29/07/2022
Dragonfly Bearish 5H 10 08/08/2022 09:00
Hanging Man 5H 10 08/08/2022 09:00
Shooting Star 1M 11 9/21
Engulfing Bearish 5H 11 08/08/2022 04:00
Three Black Crows 1D 13 26/07/2022
Belt Hold Bearish 5H 13 05/08/2022 06:00
Engulfing Bearish 5H 13 05/08/2022 06:00
Evening Doji Star 5H 13 05/08/2022 06:00
Evening Star 5H 13 05/08/2022 06:00
Belt Hold Bearish 15 13 11/08/2022 13:30
Engulfing Bearish 15 13 11/08/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1M 14 6/21
Doji Star Bearish 5H 14 04/08/2022 15:00
Dragonfly Doji 1W 15 24/04/2022
Belt Hold Bearish 1D 15 22/07/2022
Tri-Star Bullish 1H 15 10/08/2022 08:00
Dark Cloud Cover 1D 16 21/07/2022
Belt Hold Bearish 1D 16 21/07/2022
Separating Lines Bullish 1D 17 20/07/2022
Belt Hold Bullish 5H 17 03/08/2022 14:00
Doji Star Bearish 1H 17 09/08/2022 14:00
Shooting Star 1M 20 12/20
Inverted Hammer 1M 20 12/20
Morning Doji Star 1W 20 20/03/2022
Belt Hold Bullish 1D 20 15/07/2022
Harami Cross Bearish 5H 20 02/08/2022 13:00
Harami Cross 1W 21 13/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 21 08/08/2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 21 10/08/2022 08:00
Three Black Crows 1W 22 06/03/2022
Tri-Star Bearish 1H 22 08/08/2022 14:00
Belt Hold Bearish 5H 23 01/08/2022 07:00
Doji Star Bearish 30 23 09/08/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1D 24 08/07/2022
Belt Hold Bearish 5H 24 29/07/2022 14:00
Bullish doji Star 1D 25 07/07/2022
Dragonfly Doji 1D 25 07/07/2022
Harami Bullish 1D 25 07/07/2022
Harami Cross 1D 25 07/07/2022
Tri-Star Bullish 30 25 09/08/2022 11:00
Abandoned Baby Bullish 1W 26 06/02/2022
Morning Doji Star 1W 26 06/02/2022
Three Inside Up 1W 26 06/02/2022
Belt Hold Bearish 1D 26 06/07/2022
Engulfing Bearish 1D 26 06/07/2022
Belt Hold Bullish 5H 26 29/07/2022 04:00
Stick Sandwich 1H 26 08/08/2022 08:00
Harami Cross 1W 27 30/01/2022
Harami Bullish 1W 27 30/01/2022
Bullish doji Star 1W 27 30/01/2022
Dragonfly Doji 1W 27 30/01/2022
On Neck Bearish 1W 27 30/01/2022
Homing Pigeon 5H 27 28/07/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1H 27 05/08/2022 15:00
Downside Gap Three Methods 1M 28 4/20
Bullish Engulfing 1M 28 4/20
Stick Sandwich 5H 28 28/07/2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 28 08/08/2022 15:00
Tri-Star Bearish 1W 29 16/01/2022
Dragonfly Doji 1W 29 16/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 29 27/07/2022 12:00
Harami Cross Bearish 1H 29 05/08/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 29 08/08/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 29 10/08/2022 08:00
Dragonfly Doji 1D 30 30/06/2022
Stick Sandwich 5H 30 27/07/2022 07:00
Dragonfly Doji 1W 31 02/01/2022
Bullish doji Star 1D 31 29/06/2022
Dragonfly Doji 1D 31 29/06/2022
Harami Bullish 1D 31 29/06/2022
Harami Cross 1D 31 29/06/2022
Tri-Star Bearish 30 31 08/08/2022 11:00
Doji Star Bearish 15 31 09/08/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 32 05/08/2022 09:00
Belt Hold Bearish 5H 33 25/07/2022 10:00
Morning Doji Star 1W 34 12/12/2021
Three Inside Up 1W 34 12/12/2021
Tri-Star Bullish 15 34 09/08/2022 11:00
Harami Bullish 1W 35 05/12/2021
Harami Cross 1W 35 05/12/2021
Harami Cross Bearish 1H 35 04/08/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 35 05/08/2022 15:30
Bullish Engulfing 30 35 05/08/2022 15:30
Belt Hold Bearish 5H 36 22/07/2022 07:00
Belt Hold Bullish 1H 36 04/08/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 36 04/08/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1H 37 04/08/2022 09:00
Inverted Hammer 1M 38 6/19
Belt Hold Bearish 5H 38 21/07/2022 06:00
Engulfing Bearish 5H 38 21/07/2022 06:00
Upside Gap Three Methods 5H 38 21/07/2022 06:00
Tri-Star Bullish 15 38 08/08/2022 15:00
Doji Star Bearish 1H 39 03/08/2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 39 08/08/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1H 40 03/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 40 03/08/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 41 08/08/2022 11:15
Tri-Star Bullish 30 42 05/08/2022 10:00
Bullish Hammer 1D 43 13/06/2022
Tri-Star Bearish 30 43 05/08/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 43 08/08/2022 08:30
Engulfing Bearish 1W 45 26/09/2021
Dragonfly Doji 5H 45 18/07/2022 13:00
Doji Star Bearish 15 45 08/08/2022 08:00
Belt Hold Bullish 5H 46 18/07/2022 08:00
Belt Hold Bullish 15 46 05/08/2022 15:30
Bullish Engulfing 15 46 05/08/2022 15:30
Three Black Crows 1D 47 07/06/2022
Harami Cross Bearish 30 47 04/08/2022 14:00
Three Outside Down 1D 48 03/06/2022
Belt Hold Bullish 30 48 04/08/2022 13:30
Bullish Engulfing 30 48 04/08/2022 13:30
Bullish Engulfing 1M 49 7/18
Doji Star Bearish 1W 49 29/08/2021
Engulfing Bearish 1D 49 02/06/2022
Belt Hold Bullish 5H 49 15/07/2022 05:00
Bullish doji Star 1H 49 02/08/2022 10:00
Harami Bullish 1H 49 02/08/2022 10:00
Harami Cross 1H 49 02/08/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1W 50 22/08/2021
Bullish Engulfing 1W 50 22/08/2021
Morning Doji Star 1W 50 22/08/2021
Morning Star 1W 50 22/08/2021
Doji Star Bearish 1D 50 01/06/2022
Bullish doji Star 5H 50 14/07/2022 14:00
Harami Bullish 5H 50 14/07/2022 14:00
Harami Cross 5H 50 14/07/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1H 50 02/08/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 50 05/08/2022 13:45
Bullish Engulfing 15 50 05/08/2022 13:45
Bullish doji Star 1W 51 15/08/2021
Shooting Star 1D 51 31/05/2022
Abandoned Baby Bullish 1D 51 31/05/2022
Inverted Hammer 1D 51 31/05/2022
Morning Doji Star 1D 51 31/05/2022
Morning Star 1D 51 31/05/2022
Belt Hold Bullish 1H 51 02/08/2022 08:00
Bullish Engulfing 1H 51 02/08/2022 08:00
Morning Doji Star 1H 51 02/08/2022 08:00
Morning Star 1H 51 02/08/2022 08:00
Three Inside Up 1H 51 02/08/2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 51 04/08/2022 08:30
Tri-Star Bearish 15 51 05/08/2022 13:30
Belt Hold Bearish 1W 52 08/08/2021
Bullish doji Star 1D 52 30/05/2022
Harami Bullish 1H 52 01/08/2022 15:00
Harami Cross 1H 52 01/08/2022 15:00
Upside Gap Three Methods 1M 53 3/18
Belt Hold Bullish 1W 53 01/08/2021
Bullish Engulfing 1W 53 01/08/2021
Morning Doji Star 1W 53 01/08/2021
Morning Star 1W 53 01/08/2021
Three Inside Up 1W 53 01/08/2021
Bullish doji Star 5H 53 13/07/2022 13:00
Harami Bullish 5H 53 13/07/2022 13:00
Harami Cross 5H 53 13/07/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 53 01/08/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 53 03/08/2022 15:00
Harami Cross 1W 54 25/07/2021
Harami Bullish 1W 54 25/07/2021
Bullish doji Star 1W 54 25/07/2021
Belt Hold Bullish 30 54 03/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 54 03/08/2022 14:00
Downside Gap Three Methods 1M 55 01/18
Evening Doji Star 1D 55 25/05/2022
Evening Star 1D 55 25/05/2022
Engulfing Bearish 1D 55 25/05/2022
Abandoned Baby Bearish 1D 55 25/05/2022
Stick Sandwich 1W 56 11/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 56 01/08/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1W 57 04/07/2021
Belt Hold Bullish 5H 57 08/07/2022 13:00
Bullish doji Star 30 57 03/08/2022 10:30
Harami Bullish 30 57 03/08/2022 10:30
Harami Cross 30 57 03/08/2022 10:30
Tri-Star Bearish 15 57 05/08/2022 09:15
Three Outside Down 1W 58 27/06/2021
Belt Hold Bearish 5H 58 08/07/2022 08:00
Stick Sandwich 5H 58 08/07/2022 08:00
Doji Star Bearish 1H 58 29/07/2022 14:00
Engulfing Bearish 1W 59 20/06/2021
Evening Doji Star 1W 59 20/06/2021
Evening Star 1W 59 20/06/2021
Belt Hold Bullish 1D 59 19/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 59 07/07/2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 59 03/08/2022 09:00
Doji Star Bearish 1W 60 13/06/2021
Tri-Star Bullish 15 60 04/08/2022 14:30
Bullish doji Star 5H 61 06/07/2022 11:00
Dragonfly Doji 5H 61 06/07/2022 11:00
Harami Bullish 1M 62 6/17
Three Inside Up 1W 62 30/05/2021
Morning Star 1W 62 30/05/2021
Bullish Engulfing 1W 62 30/05/2021
Belt Hold Bullish 1W 62 30/05/2021
Morning Doji Star 1W 62 30/05/2021
Belt Hold Bearish 5H 62 06/07/2022 06:00
Belt Hold Bullish 1H 62 29/07/2022 08:00
Doji Star Bearish 15 62 04/08/2022 13:45
Engulfing Bearish 1M 63 5/17
Bullish doji Star 1W 63 23/05/2021
Harami Bullish 1W 63 23/05/2021
Harami Cross 1W 63 23/05/2021
Belt Hold Bullish 5H 63 05/07/2022 15:00
Bullish Engulfing 5H 63 05/07/2022 15:00
Belt Hold Bullish 15 63 04/08/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 63 04/08/2022 13:30
Harami Bullish 1D 64 11/05/2022
Harami Cross 1D 64 11/05/2022
Bullish doji Star 1D 64 11/05/2022
Dragonfly Doji 1D 64 11/05/2022
On Neck Bearish 1D 64 11/05/2022
Bullish doji Star 30 65 02/08/2022 10:00
Harami Bullish 30 65 02/08/2022 10:00
Harami Cross 30 65 02/08/2022 10:00
Bullish doji Star 1W 66 02/05/2021
Harami Bullish 1W 66 02/05/2021
Harami Cross 1W 66 02/05/2021
Abandoned Baby Bearish 5H 66 04/07/2022 14:00
Belt Hold Bearish 5H 66 04/07/2022 14:00
Engulfing Bearish 5H 66 04/07/2022 14:00
Evening Doji Star 5H 66 04/07/2022 14:00
Evening Star 5H 66 04/07/2022 14:00
Harami Cross 1H 66 28/07/2022 10:00
Harami Bullish 1H 66 28/07/2022 10:00
Bullish doji Star 1H 66 28/07/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 66 02/08/2022 09:00
Doji Star Bearish 5H 67 04/07/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 67 04/08/2022 08:30
Belt Hold Bullish 1H 68 27/07/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 68 27/07/2022 15:00
Morning Doji Star 1H 68 27/07/2022 15:00
Morning Star 1H 68 27/07/2022 15:00
Three Inside Up 1H 68 27/07/2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 68 04/08/2022 08:00
On Neck Bearish 1W 69 11/04/2021
Bullish doji Star 1H 69 27/07/2022 13:00
Harami Bullish 1H 69 27/07/2022 13:00
Harami Cross 1H 69 27/07/2022 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận AIRX

Viết cảm nghĩ của bạn về AirAsia X Bhd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email