Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

AirAsia X Bhd (AIRX)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.060 +0.005    +9.09%
21/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MYR ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Malaysia
Mã ISIN:  MYL5238OO000 
S/N:  5238
 • Khối lượng: 1,952,700
 • Giá Mua/Bán: 0.055 / 0.060
 • Biên độ ngày: 0.055 - 0.060
AirAsia X 0.060 +0.005 +9.09%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Dragonfly Doji 1W Hiện tại
Tri-Star Bearish 1W Hiện tại
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Bullish Engulfing 1D Hiện tại
Dragonfly Doji 5H Hiện tại
Doji Star Bearish 5H Hiện tại
Hanging Man 5H Hiện tại
Dragonfly Bearish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Bullish Engulfing 30 Hiện tại
Belt Hold Bullish 15 Hiện tại
Bullish Engulfing 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1M 1 12/21
Harami Bullish 1M 1 12/21
Harami Cross 1M 1 12/21
Dragonfly Doji 1W 2 02/01/2022
Bullish doji Star 1D 2 19/01/2022
Harami Bullish 1D 2 19/01/2022
Harami Cross 1D 2 19/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 2 21/01/2022 05:00
Belt Hold Bearish 1H 2 21/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 2 21/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 30 3 21/01/2022 13:30
Engulfing Bearish 30 3 21/01/2022 13:30
Harami Cross Bearish 15 3 21/01/2022 14:45
Shooting Star 1M 4 9/21
Belt Hold Bullish 1D 4 14/01/2022
Harami Cross Bearish 5H 4 20/01/2022 09:00
Morning Doji Star 1W 5 12/12/2021
Three Inside Up 1W 5 12/12/2021
Harami Cross Bearish 1D 5 13/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 5 20/01/2022 04:00
Bullish Engulfing 5H 5 20/01/2022 04:00
Harami Cross Bearish 1H 5 21/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 15 5 21/01/2022 13:30
Engulfing Bearish 15 5 21/01/2022 13:30
Harami Cross 1W 6 05/12/2021
Harami Bullish 1W 6 05/12/2021
Belt Hold Bullish 1D 6 12/01/2022
Bullish Engulfing 1D 6 12/01/2022
Harami Cross Bearish 5H 6 19/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1H 6 21/01/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1M 7 6/21
Belt Hold Bullish 5H 7 19/01/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1H 7 20/01/2022 15:00
Doji Star Bearish 1D 8 10/01/2022
Hanging Man 1D 8 10/01/2022
Dragonfly Bearish 1D 8 10/01/2022
Dragonfly Doji 1D 8 10/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 8 17/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1H 8 20/01/2022 14:00
Stick Sandwich 1H 8 20/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1D 9 07/01/2022
Belt Hold Bullish 1H 9 20/01/2022 13:00
Harami Cross Bearish 30 9 21/01/2022 08:30
Belt Hold Bullish 1D 10 06/01/2022
Belt Hold Bearish 1H 10 20/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 10 21/01/2022 08:00
Bullish Engulfing 30 10 21/01/2022 08:00
Hanging Man 1D 11 05/01/2022
Dragonfly Bearish 1D 11 05/01/2022
Dragonfly Doji 1D 11 05/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 11 14/01/2022 08:00
Harami Cross Bearish 30 11 20/01/2022 15:30
Hanging Man 1D 12 04/01/2022
Dragonfly Doji 1D 12 04/01/2022
Dragonfly Bearish 1D 12 04/01/2022
Harami Cross Bearish 1H 12 20/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 12 20/01/2022 15:00
Bullish Engulfing 30 12 20/01/2022 15:00
Morning Doji Star 30 12 20/01/2022 15:00
Morning Star 30 12 20/01/2022 15:00
Three Inside Up 30 12 20/01/2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 12 21/01/2022 08:45
Shooting Star 1M 13 12/20
Inverted Hammer 1M 13 12/20
Dragonfly Doji 1D 13 03/01/2022
Doji Star Bearish 1D 13 03/01/2022
Dragonfly Bearish 1D 13 03/01/2022
Hanging Man 1D 13 03/01/2022
Belt Hold Bullish 1H 13 20/01/2022 08:00
Bullish doji Star 30 13 20/01/2022 14:30
Harami Bullish 30 13 20/01/2022 14:30
Harami Cross 30 13 20/01/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1D 14 31/12/2021
Three Outside Up 5H 14 12/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 30 14 20/01/2022 14:00
Stick Sandwich 30 14 20/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 14 21/01/2022 08:15
Homing Pigeon 1D 15 30/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 15 12/01/2022 06:00
Bullish Engulfing 5H 15 12/01/2022 06:00
Morning Doji Star 5H 15 12/01/2022 06:00
Morning Star 5H 15 12/01/2022 06:00
Three Inside Up 5H 15 12/01/2022 06:00
Harami Cross Bearish 1H 15 19/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 15 20/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 15 21/01/2022 08:00
Bullish Engulfing 15 15 21/01/2022 08:00
Engulfing Bearish 1W 16 26/09/2021
Homing Pigeon 1D 16 29/12/2021
Harami Cross 5H 16 11/01/2022 15:00
Harami Bullish 5H 16 11/01/2022 15:00
Bullish doji Star 5H 16 11/01/2022 15:00
Belt Hold Bullish 1H 16 19/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 16 19/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 30 16 20/01/2022 11:00
Engulfing Bearish 1D 17 28/12/2021
Harami Cross Bearish 1H 17 19/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 17 20/01/2022 10:30
Bullish Engulfing 30 17 20/01/2022 10:30
Belt Hold Bullish 5H 18 11/01/2022 05:00
Bullish Engulfing 5H 18 11/01/2022 05:00
Harami Cross Bearish 1D 19 24/12/2021
Harami Cross Bearish 5H 19 10/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1H 19 19/01/2022 09:00
Harami Cross Bearish 30 19 20/01/2022 09:30
Belt Hold Bullish 15 19 20/01/2022 15:00
Bullish Engulfing 15 19 20/01/2022 15:00
Doji Star Bearish 1W 20 29/08/2021
Three Inside Up 1D 20 23/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 20 10/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 20 19/01/2022 08:00
Belt Hold Bullish 30 20 20/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 20 20/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 20 20/01/2022 14:30
Bullish Engulfing 1M 21 4/20
Downside Gap Three Methods 1M 21 4/20
Belt Hold Bullish 1W 21 22/08/2021
Bullish Engulfing 1W 21 22/08/2021
Morning Doji Star 1W 21 22/08/2021
Morning Star 1W 21 22/08/2021
Bullish doji Star 1D 21 22/12/2021
Harami Bullish 1D 21 22/12/2021
Harami Cross 1D 21 22/12/2021
Belt Hold Bearish 5H 21 10/01/2022 04:00
Belt Hold Bullish 1H 21 17/01/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 21 17/01/2022 15:00
Harami Cross Bearish 30 21 20/01/2022 08:30
Tri-Star Bearish 15 21 20/01/2022 14:15
Bullish doji Star 1W 22 15/08/2021
Belt Hold Bearish 1D 22 21/12/2021
Harami Cross Bearish 5H 22 07/01/2022 11:00
Tri-Star Bearish 1H 22 17/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 22 20/01/2022 08:00
Bullish Engulfing 30 22 20/01/2022 08:00
Belt Hold Bearish 1W 23 08/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 23 07/01/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 23 17/01/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 23 19/01/2022 15:30
Harami Cross Bearish 15 23 20/01/2022 13:45
Morning Star 1W 24 01/08/2021
Three Inside Up 1W 24 01/08/2021
Belt Hold Bullish 1W 24 01/08/2021
Morning Doji Star 1W 24 01/08/2021
Bullish Engulfing 1W 24 01/08/2021
Doji Star Bearish 1D 24 17/12/2021
Hanging Man 1D 24 17/12/2021
Dragonfly Bearish 1D 24 17/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 24 06/01/2022 15:00
Bullish Engulfing 5H 24 06/01/2022 15:00
Belt Hold Bullish 15 24 20/01/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 24 20/01/2022 13:30
Harami Cross 1W 25 25/07/2021
Harami Bullish 1W 25 25/07/2021
Bullish doji Star 1W 25 25/07/2021
Bullish Engulfing 1D 25 16/12/2021
Harami Cross Bearish 30 25 19/01/2022 14:30
Dragonfly Doji 1D 26 15/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 26 06/01/2022 05:00
Bullish Engulfing 5H 26 06/01/2022 05:00
Bullish doji Star 1H 26 17/01/2022 09:00
Harami Bullish 1H 26 17/01/2022 09:00
Harami Cross 1H 26 17/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 26 19/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 26 19/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 26 20/01/2022 11:00
Stick Sandwich 1W 27 11/07/2021
Harami Cross Bearish 1D 27 14/12/2021
Dragonfly Doji 1D 27 14/12/2021
Harami Cross Bearish 5H 27 05/01/2022 14:00
Harami Cross Bearish 30 27 19/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 27 20/01/2022 10:45
Bullish Engulfing 15 27 20/01/2022 10:45
Belt Hold Bullish 1W 28 04/07/2021
Morning Doji Star 1D 28 13/12/2021
Three Inside Up 1D 28 13/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 28 05/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 28 19/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 30 28 19/01/2022 11:00
Three Outside Down 1W 29 27/06/2021
Bullish doji Star 1D 29 10/12/2021
Harami Bullish 1D 29 10/12/2021
Harami Cross 1D 29 10/12/2021
Belt Hold Bearish 5H 29 05/01/2022 04:00
Stick Sandwich 5H 29 05/01/2022 04:00
Harami Cross Bearish 1H 29 14/01/2022 14:00
Harami Cross Bearish 30 29 19/01/2022 10:30
Engulfing Bearish 1W 30 20/06/2021
Evening Doji Star 1W 30 20/06/2021
Evening Star 1W 30 20/06/2021
Belt Hold Bearish 1D 30 09/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 30 04/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1H 30 14/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 30 14/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 30 19/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 30 19/01/2022 10:00
Inverted Hammer 1M 31 6/19
Doji Star Bearish 1W 31 13/06/2021
Gravestone Doji 1D 31 08/12/2021
Belt Hold Bearish 5H 31 04/01/2022 08:00
Engulfing Bearish 5H 31 04/01/2022 08:00
Harami Cross Bearish 1H 31 14/01/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 31 19/01/2022 09:30
Morning Star 1W 33 30/05/2021
Three Inside Up 1W 33 30/05/2021
Belt Hold Bullish 1W 33 30/05/2021
Morning Doji Star 1W 33 30/05/2021
Bullish Engulfing 1W 33 30/05/2021
Belt Hold Bearish 5H 33 03/01/2022 07:00
Stick Sandwich 5H 33 03/01/2022 07:00
Belt Hold Bearish 1H 33 14/01/2022 09:00
Harami Cross Bearish 30 33 19/01/2022 08:30
Harami Cross Bearish 15 33 20/01/2022 09:00
Bullish doji Star 1W 34 23/05/2021
Harami Bullish 1W 34 23/05/2021
Harami Cross 1W 34 23/05/2021
Harami Cross 1D 34 02/12/2021
Harami Bullish 1D 34 02/12/2021
Bullish doji Star 1D 34 02/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 34 31/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1H 34 14/01/2022 08:00
Belt Hold Bullish 30 34 19/01/2022 08:00
Bullish Engulfing 30 34 19/01/2022 08:00
Belt Hold Bullish 15 34 20/01/2022 08:45
Bullish Engulfing 15 34 20/01/2022 08:45
Morning Doji Star 15 34 20/01/2022 08:45
Morning Star 15 34 20/01/2022 08:45
Three Inside Up 15 34 20/01/2022 08:45
Belt Hold Bearish 5H 35 31/12/2021 09:00
Harami Cross Bearish 30 35 17/01/2022 15:30
Harami Cross 15 35 20/01/2022 08:30
Bullish doji Star 15 35 20/01/2022 08:30
Harami Bullish 15 35 20/01/2022 08:30
Belt Hold Bullish 5H 36 31/12/2021 04:00
Belt Hold Bearish 1H 36 13/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 1H 36 13/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 36 17/01/2022 15:00
Bullish Engulfing 30 36 17/01/2022 15:00
Belt Hold Bearish 15 36 20/01/2022 08:15
Bullish doji Star 1W 37 02/05/2021
Harami Bullish 1W 37 02/05/2021
Harami Cross 1W 37 02/05/2021
Tri-Star Bullish 30 37 17/01/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 37 20/01/2022 08:00
Bullish Engulfing 15 37 20/01/2022 08:00
Belt Hold Bearish 5H 38 30/12/2021 08:00
Engulfing Bearish 5H 38 30/12/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 38 13/01/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 38 17/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 38 19/01/2022 15:30
Dragonfly Doji 1D 39 25/11/2021
On Neck Bearish 1W 40 11/04/2021
Harami Bullish 1D 40 24/11/2021
Harami Cross 1D 40 24/11/2021
Stick Sandwich 5H 40 29/12/2021 07:00
Belt Hold Bearish 5H 40 29/12/2021 07:00
Harami Cross Bearish 1H 40 13/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 40 17/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 5H 41 28/12/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1H 41 13/01/2022 08:00
Bullish Engulfing 1H 41 13/01/2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 41 17/01/2022 10:30
Harami Cross Bearish 15 41 19/01/2022 14:45
Bullish Engulfing 1M 42 7/18
Harami Cross Bearish 1H 42 12/01/2022 15:00
Belt Hold Bullish 15 42 19/01/2022 14:15
Bullish Engulfing 15 42 19/01/2022 14:15
Evening Doji Star 1W 43 21/03/2021
Abandoned Baby Bearish 1W 43 21/03/2021
Engulfing Bearish 1W 43 21/03/2021
Belt Hold Bullish 1H 43 12/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 43 12/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 43 17/01/2022 09:30
Doji Star Bearish 1W 44 14/03/2021
Harami Cross Bearish 15 44 19/01/2022 13:45
Engulfing Bearish 1D 45 17/11/2021
Bullish Engulfing 5H 45 27/12/2021 05:00
Belt Hold Bullish 15 45 19/01/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 45 19/01/2022 13:30
Upside Gap Three Methods 1M 46 3/18
Doji Star Bearish 1W 46 28/02/2021
Harami Bullish 1D 46 16/11/2021
Harami Cross 1D 46 16/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 46 24/12/2021 12:00
Harami Cross Bearish 15 46 19/01/2022 11:15
Belt Hold Bearish 1D 47 15/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 47 24/12/2021 07:00
Bullish Engulfing 5H 47 24/12/2021 07:00
Three Outside Up 1H 47 12/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 47 14/01/2022 15:30
Belt Hold Bullish 15 47 19/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 15 47 19/01/2022 11:00
Downside Gap Three Methods 1M 48 01/18
Deliberation Bearish 1W 48 14/02/2021
Doji Star Bearish 1W 48 14/02/2021
Harami Cross Bearish 5H 48 23/12/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1H 48 12/01/2022 08:00
Bullish Engulfing 1H 48 12/01/2022 08:00
Belt Hold Bearish 30 48 14/01/2022 15:00
Belt Hold Bullish 5H 49 23/12/2021 06:00
Bullish Engulfing 5H 49 23/12/2021 06:00
Tri-Star Bullish 1H 49 11/01/2022 15:00
Belt Hold Bullish 30 49 14/01/2022 14:30
Bullish Engulfing 30 49 14/01/2022 14:30
Evening Star 1D 50 10/11/2021
Evening Doji Star 1D 50 10/11/2021
Engulfing Bearish 1D 50 10/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 50 22/12/2021 15:00
Tri-Star Bearish 1H 50 11/01/2022 14:00
Harami Cross Bearish 30 50 14/01/2022 14:00
Harami Cross Bearish 15 50 19/01/2022 10:15
Belt Hold Bullish 30 51 14/01/2022 13:30
Bullish Engulfing 30 51 14/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 51 19/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 15 51 19/01/2022 10:00
Stick Sandwich 1W 52 17/01/2021
Three Inside Up 1D 52 08/11/2021
Morning Doji Star 1D 52 08/11/2021
Bullish Engulfing 1D 52 08/11/2021
Harami Cross Bearish 30 52 14/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 52 19/01/2022 09:30
Bullish doji Star 1D 53 05/11/2021
Dragonfly Doji 1D 53 05/11/2021
Harami Bullish 1D 53 05/11/2021
Harami Cross 1D 53 05/11/2021
Belt Hold Bullish 30 53 14/01/2022 10:30
Bullish Engulfing 30 53 14/01/2022 10:30
Tri-Star Bearish 15 53 19/01/2022 09:15
Belt Hold Bullish 1H 54 11/01/2022 08:00
Harami Cross Bearish 30 54 14/01/2022 10:00
Harami Bullish 1M 55 6/17
Belt Hold Bearish 5H 55 21/12/2021 04:00
Belt Hold Bullish 1H 55 10/01/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 55 10/01/2022 15:00
Belt Hold Bullish 30 55 14/01/2022 09:30
Engulfing Bearish 1M 56 5/17
Kicking Bearish 1D 56 01/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 56 20/12/2021 13:00
Harami Cross Bearish 1H 56 10/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 56 14/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 57 10/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 57 10/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 57 14/01/2022 08:30
Belt Hold Bullish 30 57 14/01/2022 08:30
Harami Cross Bearish 15 57 19/01/2022 08:15
Doji Star Bearish 1D 58 28/10/2021
Hanging Man 1D 58 28/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 58 28/10/2021
Harami Cross Bearish 5H 58 17/12/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 58 14/01/2022 08:00
Belt Hold Bullish 15 58 19/01/2022 08:00
Bullish Engulfing 15 58 19/01/2022 08:00
Deliberation Bearish 1W 59 29/11/2020
Tri-Star Bearish 30 59 13/01/2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 59 17/01/2022 15:45
Belt Hold Bearish 5H 60 17/12/2021 05:00
Dark Cloud Cover 5H 60 17/12/2021 05:00
Belt Hold Bullish 1H 60 10/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 60 13/01/2022 15:00
Shooting Star 1W 61 15/11/2020
Inverted Hammer 1W 61 15/11/2020
Three Outside Up 1W 61 15/11/2020
Dragonfly Doji 1D 61 25/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 61 16/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 61 16/12/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1H 61 10/01/2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 61 13/01/2022 14:30
Bullish Engulfing 1W 62 08/11/2020
Tri-Star Bearish 5H 62 16/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1H 62 07/01/2022 15:00
Bullish Engulfing 15 62 17/01/2022 15:00
Belt Hold Bullish 15 62 17/01/2022 15:00
Three Inside Up 1M 63 10/16
Dragonfly Doji 1W 63 01/11/2020
Bullish doji Star 1D 64 20/10/2021
Harami Bullish 1D 64 20/10/2021
Harami Cross 1D 64 20/10/2021
Harami Cross Bearish 1H 64 07/01/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 64 13/01/2022 11:00
Harami Cross Bearish 15 64 17/01/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1H 65 07/01/2022 11:00
Harami Cross 1W 66 11/10/2020
Bullish doji Star 1W 66 11/10/2020
Harami Bullish 1W 66 11/10/2020
Tri-Star Bullish 15 66 17/01/2022 14:00
Harami Cross Bearish 1M 67 6/16
Engulfing Bearish 1D 67 14/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 67 07/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 67 07/01/2022 09:00
Harami Cross Bearish 30 67 13/01/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 67 17/01/2022 13:45
Harami Bullish 1D 68 13/10/2021
Harami Cross 1D 68 13/10/2021
Dragonfly Doji 5H 68 13/12/2021 11:00
Harami Cross Bearish 5H 68 13/12/2021 11:00
Harami Cross Bearish 1H 68 07/01/2022 08:00
Belt Hold Bullish 30 68 13/01/2022 08:30
Bullish Engulfing 30 68 13/01/2022 08:30
Bullish doji Star 1W 69 20/09/2020
Harami Bullish 1W 69 20/09/2020
Harami Cross 1W 69 20/09/2020
Belt Hold Bearish 1D 69 12/10/2021
Dark Cloud Cover 1D 69 12/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 69 06/01/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 69 06/01/2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 69 13/01/2022 08:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận AIRX

Viết cảm nghĩ của bạn về AirAsia X Bhd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email