AirAsia X Bhd (AIRX)

Kuala Lumpur
0.495
0.000(0.00%)
  • Khối lượng:
    131,000
  • Giá Mua/Bán:
    0.495/0.500
  • Biên độ ngày:
    0.495 - 0.495

Dữ liệu Lịch sử AIRX

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/07/2022 - 12/08/2022
0.4950.4950.4950.495131.00K0.00%
0.4950.4950.4950.49048.50K0.00%
0.4950.4950.4950.49574.00K0.00%
0.4950.4950.5000.49032.80K0.00%
0.4950.4950.5000.49083.50K0.00%
0.4950.4950.5000.490155.40K0.00%
0.4950.4900.4950.49054.70K0.00%
0.4950.5000.5000.49024.00K0.00%
0.4950.4950.5000.49529.20K0.00%
0.4950.4950.5000.49081.80K0.00%
0.4950.4850.4950.485130.00K+2.06%
0.4850.4950.4950.48535.30K-2.02%
0.4950.5000.5000.48554.00K+2.06%
0.4850.4900.5000.485169.50K-3.00%
0.5000.5000.5050.49577.70K0.00%
0.5000.5050.5050.49092.60K-0.99%
0.5050.5050.5050.49054.10K0.00%
0.5050.4850.5050.485177.50K+5.21%
0.4800.4850.4850.48096.10K0.00%
0.4800.4800.4850.47581.70K-1.03%
0.4850.4800.4900.480256.30K-2.02%
0.4950.5000.5000.49082.50K-1.00%
0.5000.5050.5050.50077.30K-0.99%
0.5050.5050.5100.50557.20K0.00%
Cao nhất: 0.510Thấp nhất: 0.475Chênh lệch: 0.035Trung bình: 0.494% Thay đổi: -1.980