PHP/CZK - Đồng Peso Philippine Đồng Koruna Séc

Tỷ giá thời gian thực
0.4006
-0.0060(-1.48%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.4067
 • Giá Mua/Bán:
  0.3997/0.4016
 • Biên độ ngày:
  0.4000 - 0.4066
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Philippine
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Koruna Séc

Dữ liệu Lịch sử PHP/CZK

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/02/2023 - 28/03/2023
0.40060.40660.40660.4000-1.46%
0.40660.40450.40760.4033+0.59%
0.40420.40530.40530.4042-0.28%
0.40530.40150.40670.4008+0.97%
0.40150.40090.40180.3983+0.15%
0.40090.40660.40750.3990-1.41%
0.40660.41210.41250.4065-1.34%
0.41210.41090.41410.4099+0.23%
0.41120.41130.41130.4107+0.05%
0.41100.41160.41330.4090-0.13%
0.41160.41300.41490.4106-0.34%
0.41300.40260.41510.4021+2.58%
0.40260.40240.40460.4018+0.05%
0.40240.40110.40520.4004+0.30%
0.40120.40260.40260.3999-0.38%
0.40270.40490.40640.4004-0.54%
0.40490.40400.40590.4034+0.23%
0.40400.40480.40640.4024-0.18%
0.40480.40020.40600.3996+1.13%
0.40020.40320.40350.4002-0.72%
0.40320.40320.40320.4031-0.02%
0.40320.40150.40490.4012+0.44%
0.40150.39820.40360.3979+0.84%
0.39810.40160.40320.3978-0.85%
0.40160.40140.40530.3987+0.03%
Cao nhất: 0.4151Thấp nhất: 0.3978Chênh lệch: 0.0172Trung bình: 0.4046% Thay đổi: -0.2033
Bạn cảm thấy thế nào về PHP/CZK?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ