Hợp đồng Tương lai Cotton Hoa Kỳ loại 2 - 12/23 (CTZ3)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
89.09
+0.29(+0.33%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
88.5189.09
Biên độ 52 tuần
70.2193.00
Giá đ.cửa hôm trước
88.8
Giá mở cửa
88.84
Biên độ ngày
88.51-89.09
Biên độ 52 tuần
70.21-93
Thay đổi 1 năm
-1.75%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
50.000 Pao
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp
Đơn vị:1 cân Anh

Mọi Người Cũng Xem

4,300.5
US500
+0.02%
3,456.50
CC
+1.19%
14,720.5
USTECH
+0.12%
17.28
VX
-0.41%