Hợp đồng Tương lai Ngô - (DCCc1)

DCE
Tiền tệ tính theo CNY
Miễn trừ Trách nhiệm
2,747.00
-10.00
(-0.36%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2,739.00
2,766.00
Giá đ.cửa hôm trước
2,757
Giá Mua/Bán
0 / 0
Tháng
-
Thay đổi Giá Nhỏ nhất
1
Quy mô HĐ
5.000 Giạ
Giá trị Giá Nhỏ nhất
10
Loại Thanh toán
Hiện vật
Ký hiệu Cơ bản
-
Ngày Thanh toán
-
Giá trị Điểm
1 = CNY 10
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp

Tin tức Hợp đồng Tương lai Bắp Hoa Kỳ

Phân tích Hợp đồng Tương lai Bắp Hoa Kỳ