Corn Futures - 12/23 (Cc3)

CME
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
541.25
+11.25
(+2.12%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
523.50
541.75
Biên độ 52 tuần
490.75
749.25
Thay đổi 1 năm
-21.56%
Ngày Thanh toán
14/12/2023
Tháng
Tháng 12 23
Thay đổi Giá Nhỏ nhất
0.0025
Quy mô HĐ
5,000 Bushels
Giá trị Giá Nhỏ nhất
-
Loại Thanh toán
Hiện vật
Ký hiệu Cơ bản
ZC (C)
Ngày Thanh toán
14/12/2023
Giá trị Điểm
1 = $50
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp

Tin tức Hợp đồng Tương lai Bắp Hoa Kỳ

Phân tích Hợp đồng Tương lai Bắp Hoa Kỳ