Hợp đồng Tương lai Cây Bắp - (EMAc1)

Paris
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
190.00
-23.50
(-11.01%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
206.00
215.00
Biên độ 52 tuần
206.00
377.00
Thay đổi 1 năm
-41.98%
Tháng
-
Thay đổi Giá Nhỏ nhất
0.25
Quy mô HĐ
50 tấn
Giá trị Giá Nhỏ nhất
12.5
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Ký hiệu Cơ bản
-
Ngày Thanh toán
-
Giá trị Điểm
1 = €50
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp

Tin tức Hợp đồng Tương lai Bắp Hoa Kỳ

Phân tích Hợp đồng Tương lai Bắp Hoa Kỳ