Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Gia Hạn Ưu Đãi! Ưu đãi cho dữ liệu cao cấp với Nhận ƯU ĐÃI 60%

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 5-8/9

Ngày đăng 03/09/2023 02:22
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bài báo này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
 
© Reuters. Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 5-8/9
 
VNS
+1.56%
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
DTK
+4.59%
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
VCW
-1.05%
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
PC1
+3.90%
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
VGG
+0.56%
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
DNW
-1.85%
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 

Tới đây, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2022,2023 bằng tiền như: SDN, SBH, NTH, NTC (HM:NVL), HC1,… Chứng khoánLịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 5-8/9Băng Băng • {Ngày xuất bản}Tới đây, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2022,2023 bằng tiền như: SDN, SBH, NTH, NTC, HC1,…

Ngày 20/9, CTCP Sơn Đồng Nai (HNX: SDN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

Ngày 20/9, CTCP In Số 4 (UPCoM: IN4) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

Ngày 21/9, CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

Ngày 25/9, CTCP Thể thao Ngôi sao Geru (UPCoM: GER) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.089,6 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

Ngày 27/9, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

Ngày 20/10, CTCP Cấp nước Vĩnh Long (UPCoM: VLW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

Ngày 20/10, CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

Ngày 20/11, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

Ngày 25/9, CTCP Cấp nước Vĩnh Long (UPCoM: VLW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/9.

Ngày 25/9, CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (UPCoM: DUS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/9.

Ngày 9/10, CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội (UPCoM: HC1) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/9.

Ngày 12/10, CTCP Xi-măng VICEM Bút Sơn (HNX: BTS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/9.

* Ngày 20/9, CTCP Cấp nước Sơn La (UPCoM: NSL) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 20/9, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (UPCoM: VGV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 375 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 20/9, CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (UPCoM: SAL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 274 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 22/9, CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE: VID) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 25/9, CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin (HNX: CTT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 27/9, CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (UPCoM: TVA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 29/9, CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.990 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 29/9, CTCP Xi-măng Quán Triều VVMI (UPCoM: CQT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 2/10, CTCP Cấp nước Bến Thành (HNX: BTW) trả cổ tức bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 5/10, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV (HM:PGV)) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.450 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 9/10, CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn (HN:BCC) (HNX: BPC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Ngày 9/10, CTCP Điện Nước An Giang (UPCoM: DNA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 5-8/9
 

Các Bài Báo Liên Quan

Thêm một Bình Luận

Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

  • Làm phong phú cuộc đàm luận
  • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
  • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
  • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
  • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
  • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
  • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Viết suy nghĩ của bạn ở đây
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email