Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,400.0
-100.0
(-0.80%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
12,300.0
12,600.0
Biên độ 52 tuần
6,610.0
15,300.0
Khối lượng
730,200
Giá Mua/Bán
12,350.0 / 12,400.0
Giá đ.cửa hôm trước
12,500
Giá mở cửa
12,450
Biên độ ngày
12,300-12,600
Biên độ 52 tuần
6,610-15,300
Khối lượng
730,200
KLTB (3 thg)
809,697
Thay đổi 1 năm
3.57%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
210,000,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Hồ sơ Công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động cung cấp các dịch vụ đầu tư. Công ty cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ bảo lãnh phát hành, dịch vụ lưu ký và tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức. Công ty cũng tham gia vào các hoạt động kinh doanh chứng khoán. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và dịch vụ quản lý cổ đông. Công ty hỗ trợ các công ty khác trong các hoạt động của doanh nghiệp, như cổ phần hoá, chào bán cổ phần, niêm yết cổ phần, sát nhập và mua bán (M&A), tái cơ cấu vốn và tái cơ cấu tài chính.

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
463
Thị trường
Việt Nam