Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS)

Ho Chi Minh
7,810.0
+510.0(+6.99%)
 • Khối lượng:
  394,300
 • Giá Mua/Bán:
  0.0/0.0
 • Biên độ ngày:
  7,400.0 - 7,810.0

Dữ liệu Lịch sử VDS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/10/2022 - 28/11/2022
7,810.07,400.07,810.07,400.0397.20K+6.99%
7,300.07,000.07,350.07,000.0482.90K+5.04%
6,950.06,960.07,060.06,910.0334.40K-0.71%
7,000.06,910.07,180.06,910.0260.40K-0.99%
7,070.07,040.07,500.07,000.0485.90K-1.39%
7,170.07,320.07,320.07,000.0375.90K-1.78%
7,300.07,250.07,500.07,170.0678.20K-5.19%
7,700.07,950.07,950.07,400.065.40K+3.63%
7,430.07,000.07,590.06,610.0229.60K+4.65%
7,100.07,150.07,200.07,000.0792.50K-1.39%
7,200.07,200.07,230.07,070.0232.20K0.00%
7,200.07,110.07,300.07,100.0153.40K+1.41%
7,100.07,270.07,300.06,710.0522.00K-1.39%
7,200.07,250.07,420.07,200.030.20K0.00%
7,200.07,240.07,400.07,200.033.30K-1.37%
7,300.07,230.07,780.07,230.0301.20K-6.05%
7,770.08,050.08,050.07,490.0258.90K-3.48%
8,050.08,100.08,140.08,050.0110.00K-1.23%
8,150.08,350.08,390.08,120.030.40K-1.81%
8,300.08,390.08,400.08,100.0263.60K0.00%
8,300.08,570.08,570.07,990.0100.00K-3.15%
8,570.08,500.08,700.08,500.037.40K+0.82%
Cao nhất: 8,700.0Thấp nhất: 6,610.0Chênh lệch: 2,090.0Trung bình: 7,507.7% Thay đổi: -8.1
 • Tin tưởng
  0
  • Tin tưởng
   0