Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
15,500.0
-650.0
(-4.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
15,350.0
16,100.0
Biên độ 52 tuần
9,262.0
17,850.0
Khối lượng
4,590,500
Giá đ.cửa hôm trước
16,250
Giá mở cửa
16,100
Biên độ ngày
15,350-16,100
Biên độ 52 tuần
9,262-17,850
Khối lượng
4,590,500
KLTB (3 thg)
3,410,827
Thay đổi 1 năm
-1.86%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
740,500,993
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

17,800.0
VIX
-6.30%
49,100
IDC
-2.58%
11,400.0
ITC
-4.17%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về SBT?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, trước đây là Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Công ty sản xuất và kinh doanh đường tinh luyện, mật mía và các sản phẩm khác từ đường, đồng thời quản lý các trang trại mía và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các công ty sản xuất đường khác. Công ty cũng tham gia sản xuất nhiệt điện từ than hoặc xác mía, bên cạnh sản xuất và kinh doanh phân bón và các vật tư nông nghiệp.

Báo cáo Thu nhập B