🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Công ty bảo hiểm nhân thọ lỗ gần nghìn tỷ vẫn chi cho mỗi nhân viên hơn 80 triệu 1 tháng

Ngày đăng 20:10 04/04/2024
Công ty bảo hiểm nhân thọ lỗ gần nghìn tỷ vẫn chi cho mỗi nhân viên hơn 80 triệu 1 tháng
PVI
-
DCM
-

Tính đến thời điểm cuối năm 2023, công ty bảo hiểm này lỗ lũy kế xấp xỉ 5.497 tỷ đồng. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (SunLife Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Theo đó, doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm của công ty ghi nhận 4.128 tỷ đồng giảm 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở mức 2.152 tỷ đồng giảm 10% so với năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính trong năm 2023 tăng gần 21% lên trên 615 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận gộp mảng tài chính đạt 573 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022.

Cả năm 2023, SunLife Việt Nam lỗ sau thuế gần 922 tỷ đồng, thấp hơn so với mức lỗ 1.469 tỷ đồng năm 2022. Tính đến cuối năm 2023, SunLife lỗ lũy kế xấp xỉ 5.497 tỷ đồng.

Năm 2023, SunLife đã chi gần 2.666 tỷ đồng cho hoạt động bán hàng, giảm 22,8% so với năm 2022 và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 865 tỷ đồng, tăng 27,6%.

Nguồn: BCTC SunLife Việt Nam
>> Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam: Lỗ lũy kế 'khủng' 6.900 tỷ đồng

Cụ thể, trong chi phí bán hàng thì khoản chi khen thưởng hỗ trợ đại lý là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 1.697 tỷ đồng, tiếp theo là lương và các chi phí khác chi nhân viên với gần 212 tỷ đồng.

Với chi phí quản lý doanh nghiệp, lương và các chi phí khác cho nhân viên là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 357 tỷ đồng, sau đó là chi phí dịch vụ mua ngoài (gần 214 tỷ đồng).

Cuối năm 2023, SunLife Việt Nam có 563 nhân viên, tăng nhẹ so với cuối năm ngoái (537 nhân viên). Trong năm, công ty đã chi gần 568,5 tỷ đồng cho lương và các chi phí khác cho nhân viên (bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, bình quân mỗi nhân viên được SunLife Việt Nam chi trả gần 1,033 tỷ đồng trong năm 2023, tương đương 86,1 triệu đồng/tháng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Sun Life tăng 9,5% so với cuối năm 2022, lên 20.835 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu đến từ khoản tiền gửi không kỳ hạn trị giá hơn 62 triệu USD (tương đương 1.495 tỷ đồng) từ Sun Life Assurance Company of Canada với mục đích góp vốn.

Cuối năm 2023, công ty vẫn chưa được chấp thuận của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho khoản tiền này.

Trong năm 2023, SunLife đã giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tăng đầu tư dài hạn. Các khoản đầu tư của công ty chủ yếu dưới dạng tiền gửi và trái phiếu, chỉ có một phần nhỏ là đầu tư khác. Với tiền gửi ngắn hạn, SunLife đang hưởng lãi suất từ 3 đến 11%/năm, còn tiền gửi dài hạn có lãi suất từ 5% đến 9,3%/năm.

Công ty cũng nắm 33 triệu trái phiếu Chính phủ, thời hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với lãi suất từ 2,5%/năm đến 8,8%/năm. SunLife dự định nắm giữ toàn bộ số trái phiếu này cho đến khi đáo hạn.

Đồng thời, vào cuối năm 2023, SunLife cũng nắm giữ 1.581 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất từ 6,2%/năm đến 13,8%/năm và cũng sẽ nắm giữ cho đến ngày đáo hạn.

Sun Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn từ Tập đoàn Sun Life Financial (Canada)
Tại thời điểm 31/12/2023, SunLife Việt Nam có 1 trụ sở chính, 2 chi nhánh, 25 địa điểm kinh doanh và 29 văn phòng tổng đại lý trên toàn quốc. Trong năm 2023, công ty này đã đóng cửa 6 địa điểm kinh doanh và 11 văn phòng tổng đại lý.

Sun Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn từ Tập đoàn Sun Life Financial (Canada) và hiện là một trong 10 công ty bảo hiểm nhân thọ có thị phần lớn nhất Việt Nam.

Năm 2013, Sun Life đặt chân đến thị trường Việt Nam thông qua liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ PVI (HN:PVI) Sun Life. Năm 2016, Công ty cổ phần PVI (HNX:PVI) chính thức rút vốn khỏi công ty bảo hiểm này. Vốn điều lệ của SunLife Việt Nam tính đến cuối năm 2023 đạt 16.480 tỷ đồng. Ngày 2/4, công ty bảo hiểm này đã được Bộ Tài chính chấp thuận việc tăng vốn lên 17.994 tỷ đồng.

>> Đạm Cà Mau (HM:DCM) chính thức 'rước' phân bón Hàn Việt về chung nhà, chuẩn bị xây thêm nhà máy 120 tỷ

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.