Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
164.66
-0.32(-0.19%)
Đóng cửa
Trước giờ mở cửa
164.30-0.36(-0.22%)
Biên độ ngày
164.44165.74
Biên độ 52 tuần
146.17167.33
Giá Mua/Bán
156.18 / 164.65
Giá đ.cửa hôm trước
164.98
Giá Mở Cửa
165.50
Khối lượng
1,386,922
KLTB (3 thg)
1,363,934
Thay đổi 1 năm
6.46%
Biên độ ngày
164.44-165.74
Biên độ 52 tuần
146.17-167.33
Vốn Hóa T.Trg
71.16B
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:ETF
Thị trường:Hoa Kỳ
Đơn vị phát hành:Vanguard
Lớp Tài Sản:Cổ phiếu
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về VIG?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc