Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
💼 Bảo vệ danh mục của bạn với công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingPro – HIỆN GIẢM tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI

Quỹ ETF Thế giới

Tìm kiếm ETF

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Anh Quốc - ETF

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vanguard FTSE 100 UCITS GBP IncVUKE35.39-0.20%183.65K21:20:36 
 Vanguard FTSE 250VMID32.40-0.49%127.55K21:19:06 
 Vanguard FTSE Dev Europe x UKVERX33.57-0.74%92.69K21:10:59 
 Vanguard FTSE All-World UCITS USD IncVWRL102.17-1.57%54.87K21:24:50 
 Vanguard FTSE All-World UCITS USD IncVWRD132.00-1.51%23.21K21:20:43 
 Vanguard FTSE Japan USDVJPN28.25-0.99%16.68K21:15:14 
 Vanguard FTSE All-World High Div YldVHYL51.72-0.61%16.23K21:24:34 
 Uk Gilt UCITSVGOV16.64-0.12%15.30K21:24:53 
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD IncVFEM46.05-1.18%13.78K21:17:33 
 Vanguard USD Treasury BdVUTY16.75-0.18%12.95K21:05:16 
 Vanguard FTSE North AmericaVDNR132.77-1.80%9.09K20:58:05 
 Vanguard FTSE Japan USDVDJP36.52-0.90%8.74K21:15:14 
 Vanguard FTSE Developed EuropeVEUR33.31-0.60%5.74K21:08:23 
 Vanguard FTSE All-World High Div YldVHYD66.85-0.59%5.56K21:24:48 
 Vanguard USD Treasury BdVDTY21.67+0.04%5.13K21:17:43 
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD IncVDEM59.55-0.83%5.08K21:00:31 
 Vanguard FTSE North AmericaVNRT102.59-1.99%3.66K21:20:25 
 Vanguard Eurozone Government BondVETY18.86-0.05%3.11K21:20:07 
 Vanguard USD Corp BdVUCP36.49-0.38%2.15K21:13:01 
 Vanguard USD Corp BdVDCP47.24-0.13%351.0021:20:08 

Canada - ETF

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vanguard SP 500 CAVFV134.05-1.27%75.80K21:24:11 
 Vanguard Canadian Aggregate BondVAB22.76+0.26%71.37K21:16:24 
 Vanguard Growth PortfolioVGRO34.98-0.57%67.98K21:22:08 
 Vanguard FTSE Emerging MarketsVEE36.23-0.17%37.18K21:18:09 
 Vanguard FTSE Canada All CapVCN46.35-0.22%29.80K21:24:11 
 Vanguard FTSE Canadian High DividenVDY44.94-0.13%24.93K21:19:29 
 Vanguard SP 500 CAD hedgedVSP88.98-1.41%13.94K21:24:17 
 Vanguard US Total MarketVUN101.25-1.23%12.07K21:21:56 
 Vanguard Canadian Short Term BondVSB22.97+0.13%10.02K20:30:01 
 Vanguard FTSE Developed All Cap exVIU34.77-0.54%9.65K21:18:14 
 Vanguard Balanced PortfolioVBAL31.50-0.41%7.87K21:17:59 
 Vanguard FTSE Global All Cap ex CanVXC59.76-0.88%5.49K21:21:53 
 Vanguard Global ex US Aggregate BonVBG23.220.00%4.56K21:16:23 
 Vanguard Conservative PortfolioVCNS28.28-0.18%4.21K21:19:03 
 Vanguard FTSE CanadaVCE49.62-0.22%3.54K21:22:21 
 Vanguard US Div AppreciatVGG87.77-0.60%2.61K21:22:17 
 Vanguard US Aggregate Bond CAD HedgVBU21.67+0.05%2.57K21:05:47 
 Vanguard US Total Market (CAD Hedged)VUS96.19-1.29%2.52K21:02:30 
 Vanguard FTSE Canadian Capped REITVRE31.78+0.38%2.07K21:22:28 
 Vanguard Canadian Short Term CorporVSC23.64+0.17%1.70K21:16:55 

Hà Lan - ETF

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vanguard FTSE All-World UCITS USD IncVWRL121.58-1.57%46.29K21:24:53 
 Vanguard Eurozone Government BondVETY22.43-0.08%15.67K20:54:55 
 Vanguard FTSE Japan USDVJPN33.74-0.60%15.07K20:53:03 
 Vanguard EUR Corporate BondVECP48.19+0.10%12.81K21:21:38 
 Vanguard FTSE Developed EuropeVEUR39.67-0.45%5.48K21:23:40 
 Vanguard FTSE Dev Europe x UKVERX39.97-0.63%4.67K21:24:57 
 Vanguard USD Treasury BdVUTY19.92-0.18%4.38K21:16:21 
 Vanguard FTSE All-World High Div YldVHYL61.50-0.72%3.97K21:18:49 
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD IncVFEM54.80-0.96%2.41K21:13:23 
 Vanguard FTSE Developed Asia PacifVAPX23.76-0.97%784.0021:23:49 
 Vanguard FTSE North AmericaVNRT122.21-1.86%0.49K21:11:34 
 Vanguard USD Corp BdVUCP43.59+0.02%0.13K15:28:27 

Hoa Kỳ - ETF

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vanguard S&P 500VOO501.71-1.42%1.57M21:24:38 
 Vanguard FTSE Emerging MarketsVWO43.70-0.25%1.44M21:24:49 
 Vanguard Russell 2000VTWO89.50-0.52%1.40M21:24:29 
 Vanguard Total Bond MarketBND72.74+0.06%1.38M21:24:28 
 Vanguard Europe PacificVEA50.31-0.47%1.22M21:24:56 
 Vanguard Total Stock MarketVTI270.04-1.33%752.34K21:25:01 
 Vanguard Total International Bond Index Fund ShareBNDX49.10+0.03%635.11K21:24:24 
 Vanguard MSCI EUVGK67.92-0.16%508.70K21:24:34 
 Vanguard REITVNQ89.48-0.18%462.58K21:24:43 
 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund SharesVTEB50.51+0.11%431.19K21:25:04 
 Vanguard Inter. Term Gov BondVGIT58.83+0.19%385.15K21:24:35 
 Vanguard Interm. Term Corp BondVCIT80.84+0.07%379.00K21:25:00 
 Vanguard L-T Gov. BondVGLT58.12-0.05%339.58K21:24:53 
 Vanguard L-T Corp BondVCLT76.54-0.27%321.49K21:24:53 
 Vanguard Total Intl StockVXUS61.15-0.45%296.79K21:24:56 
 Vanguard Value Index FundVTV164.34-0.55%276.91K21:24:50 
 Vanguard Growth Index FundVUG368.79-2.14%271.27K21:24:36 
 Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund SharVCSH77.84+0.11%264.16K21:23:47 
 Vanguard Total World Stock IndexVT113.74-0.96%260.59K21:24:03 
 Vanguard S-T Gov. BondVGSH58.26+0.10%242.88K21:24:57 

Khu Vực Châu Âu - ETF

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vanguard FTSE 100 UCITS GBP IncVUKEl35.700.00%022/07 

Mexico - ETF

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vanguard S&P 500VOO9,253.29-0.10%1.07K21:04:31 
 Vanguard REITVNQ1,650.00+0.61%0.04K21:04:26 
 Vanguard MSCI EUVGK1,235.00+0.00%0.02K21:04:16 
 Vanguard Europe PacificVEA919.45+0.00%0.01K21:04:00 
 Vanguard FTSE Emerging MarketsVWO793.02-0.37%0.01K21:03:42 
 Vanguard Total Stock MarketVTI4,975.00+0.00%002:59:58 
 Vanguard Small-Cap ValueVBR3,535.99+0.00%018/07 
 Vanguard Intl High Div YldVYMI1,320.00+0.00%001/07 
 Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITVDEAN978.87+0.00%019/07 
 Vanguard Long Term BondBLV1,300.000.00%026/01 
 Vanguard Extended Duration Tre.EDV1,086.490.00%030/04 
 Mega Cap 300 GrowthMGK5,661.280.00%023/07 
 Vanguard S-T BondBSV1,416.71+0.00%015/06 
 Vanguard S&P 500 GrowthVOOG5,400.00+0.00%006/06 
 Vanguard Total Intl StockVXUS1,158.00+0.00%002:33:55 
 Vanguard SmallCapVB4,100.00+0.00%016/07 
 Vanguard S&P 500 ValueVOOV3,180.00+0.00%005/06 
 Vanguard S-T Gov. BondVGSH1,046.700.00%022/07 
 Vanguard Shrt-Term Infl-Prot SecVTIP854.310.00%017/07 
 Vanguard Mid-CapVO4,394.000.00%002/07 

Thụy Sỹ - ETF

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vanguard FTSE All-World UCITS USD IncVWRL116.90-2.18%9.91K21:09:58 
 Vanguard FTSE Developed EuropeVEUR38.15-1.19%8.03K16:14:20 
 Vanguard FTSE All-World High Div YldVHYL59.10-1.61%5.00K21:04:26 
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD IncVFEM53.00-0.93%2.65K18:29:28 
 Vanguard FTSE Japan USDVJPN32.52-1.02%1.95K16:09:16 
 Vanguard USD Corp BdVUCP41.88-0.69%1.50K17:24:20 
 Vanguard USD Treasury BdVUTY19.17-0.71%1.15K20:41:36 
 Vanguard FTSE North AmericaVNRT119.04-1.00%168.0014:06:30 
 Vanguard EUR Corporate BondVECP46.580.00%023/07 

Úc - ETF

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vanguard Global Aggregate Bond HedgedVBND41.46-0.02%593.60K13:04:59 
 Vanguard Australian SharesVAS98.46-0.18%339.43K13:04:59 
 Vanguard Australian Fixed Interest VAF44.93+0.09%182.12K13:04:59 
 Vanguard MSCI Int SharesVGS126.030.00%158.81K13:04:59 
 Vanguard MSCI Int Shares HedgedVGAD100.92-0.53%109.77K13:04:59 
 Vanguard Australian Shares High YieldVHY72.67+0.01%58.46K13:04:59 
 Vanguard Int Fixed InterestVIF38.35+0.08%34.66K13:04:59 
 Vanguard All World Ex US SharesVEU90.47-0.09%29.87K13:04:59 
 Vanguard Diversified High GrowthVDHG64.95-0.11%29.34K13:04:59 
 Vanguard Australian Property SecuritiesVAP93.87-1.32%28.10K13:04:59 
 Vanguard Australian Government BondVGB45.62+0.11%25.19K13:04:59 
 Vanguard FTSE Emerging MarketsVGE73.05-0.67%23.48K13:04:59 
 Vanguard MSCI Australian Small CompaniesVSO66.25+0.09%17.68K13:04:59 
 Vanguard Global Value Equity ActiveVVLU71.15+0.23%17.29K13:04:59 
 Vanguard FTSE Asia ex JapanVAE74.60+0.16%12.32K13:04:59 
 Vanguard Australian Corp Fixed Interest VACF50.29+0.12%8.99K13:04:59 
 Vanguard Int Credit SecuritiesVCF38.20+0.03%8.15K13:04:59 
 Vanguard Diversified GrowthVDGR59.90-0.13%8.08K13:04:59 
 Vanguard US Total Market SharesVTS413.35+0.21%7.57K13:04:59 
 Vanguard MSCI Australian Large CompaniesVLC81.52-0.26%7.40K13:04:59 

Ý - ETF

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Vanguard FTSE 100 UCITS GBP IncVUKE42.20+0.11%9.60K19:36:06 
 Vanguard Eurozone Government BondVETY22.46+0.02%8.57K20:43:49 
 Vanguard FTSE All-World High Div YldVHYL61.51-0.65%7.76K21:08:34 
 Vanguard EUR Corporate BondVECP48.15+0.01%7.53K21:18:36 
 Vanguard USD Treasury BdVUTY19.95-0.04%4.14K20:45:50 
 Vanguard FTSE All-World UCITS USD IncVWRL121.59-1.52%1.80K21:24:45 
 Vanguard USD Corp BdVUCP43.48-0.30%237.0020:57:03 
 Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITSVUSC45.19+0.04%198.0014:15:21 
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD IncVFEM55.13-0.36%20.0018:31:53 
 Vanguard FTSE Developed EuropeVEUR39.59-0.66%10.0014:36:16 
 Vanguard FTSE Japan USDVJPN33.930.00%023/07 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email