Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares (VTWO)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
72.08
+1.32
(+1.87%)
Đóng cửa
72.25
+0.17
(+0.24%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
71.24
72.15
Biên độ 52 tuần
65.63
84.50
Khối lượng
2,494,787
ROI (TTM)
-
Giá Mở Cửa
71.25
Cổ Tức (TTM - Trượt 4 quý gần nhất)
0.8708
Tỷ suất Cổ tức
1.23%
Tổng Tài Sản
954.63M
Lớp Tài Sản
Cổ phiếu
Giá đ.cửa hôm trước
70.76
Biên độ ngày
71.24-72.15
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:ETF
Thị trường:Hoa Kỳ
Đơn vị phát hành:Vanguard
Làm cơ sở:Russell 2000
Lớp Tài Sản:Cổ phiếu

Tin tức Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares

Phân tích Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares