Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
⏰ Phản Ứng Nhanh Hơn Với Thị Trường Nhờ Tin Tức Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực Bắt đầu
Đóng

Công ty cổ phần Hàng không VietJet (VJC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
104,300 -200    -0.19%
24/03 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000VJC7 
 • Khối lượng: 267,500
 • Giá Mua/Bán: 104,900 / 0
 • Biên độ ngày: 104,600 - 106,100
Vietjet Air 104,300 -200 -0.19%

Bảng Cân đối Kế toán VJC

 
Được hiển thị ở đây là Bảng Cân Đối Kế Toán đối với Công ty cổ phần Hàng không VietJet, trong đó tóm tắt tình hình tài chính của công ty bao gồm tài sản, nợ phải trả và vốn cổ đông trong từng kỳ trong số 4 kỳ với ngày tháng kết thúc gần đây nhất (theo quý hoặc theo năm).
Hàng NămHàng Quý
InvestingPro Bảng Cân Đối Kế Toán Nâng Cao
Cuối Kỳ: 2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
Tổng tài sản lưu động 31047872.93 40400479.91 34211975.81 37015308.29
Tiền mặt và Khoản đầu tư ngắn hạn 2546037.16 2072269.9 3667216.04 4456516.98
Tiền mặt - - - 796091.2
Tiền mặt & những khoản tương đương tiền mặt 1858261.74 2067794.48 3042740.62 2997541.56
Đầu tư ngắn hạn 187775.42 4475.42 4475.42 578975.42
Tổng khoản phải thu, Ròng 18626085.31 28558578.08 22411752.23 24065430.06
Tài khoản phải thu - Giao dịch, Ròng 14253407.76 17448681.81 12049193.75 12294957
Tổng số hàng trữ 982716.07 905075.67 902967.23 818372.53
Chi phí trả trước 440027.01 572272.53 405374.72 2054.06
Tài sản lưu động khác, Tổng số 8453007.39 8292283.73 6824665.59 7672934.67
Tổng tài sản 67146804 67470183.9 62668780.58 58201994.85
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Ròng 6333065.8 2613366.51 1664508.53 1639640
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Gộp 6739223.54 3041062.12 2060633.38 2017354.43
Khấu hao tích lũy, Tổng số -406157.74 -427695.6 -396124.85 -377714.44
Lợi thế thương mại, Ròng - - - -
Vô hình, Ròng 28385.79 10506.74 7142.4 7294.02
Đầu tư dài hạn 149417.02 149417.02 149417.02 149417.02
Thương phiếu phải thu - Dài hạn 3715677.55 10447750.35 9705558.48 11113473.06
Tài sản dài hạn khác, Tổng số 28531068.23 23469901.35 22924335.88 18599998.14
Tài sản khác, Tổng số -6788592.2 -17868084.98 -9691243.05 -12667810.07
Tổng nợ ngắn hạn 30822468.39 26970777.05 22917766.83 18328306.94
Nợ phải trả 9801516.84 7736297.86 6726485.11 2942100.69
Khoản phải trả/Dồn tích - - - -
Chi phí trích trước 6390173.18 6290616.14 3682850.24 2661070.32
Thương phiếu phải trả/Nợ ngắn hạn 6455160.74 7706606.33 6662110.07 7179050.2
Phần cho thuê vốn/nợ dài hạn đến hạn phải trả 718298.4 909327.06 1135490.66 1353094.08
Nợ ngắn hạn khác, Tổng số 7457319.23 4327929.65 4710830.75 4192991.66
Tổng nợ phải trả 52905348.04 49938102.67 45467798.29 41090662.21
Tổng nợ dài hạn 10309745.85 10825739.17 10990834.96 11008110.08
Nợ dài hạn 10309745.85 10825739.17 10990834.96 11008110.08
Nghĩa vụ cho thuê vốn - - - -
Thuế thu nhập bị hoãn lại - 101596.29 101596.29 158739.24
Quyền lợi thiểu số 20435.83 23037 21140.78 19911.67
Nợ phải trả khác, Tổng số 5297537.22 -4481325.74 -2764086.34 -3893710.28
Tổng vốn sở hữu 14241455.97 17532081.23 17200982.29 17111332.64
Cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn, Tổng số - - - -
Cổ phiếu ưu đãi - Không thể bồi hoàn, Ròng - - - -
Cổ phiếu thường, Tổng số 5416113.34 5416113.34 5416113.34 5416113.34
Vốn đã góp bổ sung 247483.12 247483.12 247483.12 247483.12
Lợi nhuận giữ lại (Thâm hụt lũy kế) 9109576.13 11465788.67 11425141.04 11525795.01
Cổ phiếu quỹ - Loại thường - - - -
Bảo lãnh nợ ESOP - - - -
Lời (Lỗ) chưa nhận thấy - - - -
Vốn sở hữu khác, Tổng số -531716.62 402696.1 112244.79 -78058.82
Tổng nợ phải trả & vốn cổ đông 67146804 67470183.9 62668780.58 58201994.85
Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành 541.61 541.61 541.61 541.61
Tổng số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành - - - -
* Trong Hàng Triệu VND (ngoại trừ trên các hạng mục cổ phần)
InvestingPro
Đi đến Bảng Điều Khiển InvestingPro

Thỏa sức truy cập hơn 1000 chỉ số cùng InvestingPro

Theo dõi thông tin phân tích nâng cao về bảng cân đối kế toán như tỷ lệ tăng trưởng và các chỉ số để nắm được lịch sử và dự báo hoạt động tài chính của công ty dưới góc nhìn chuyên sâu.

 
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận VJC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Hàng không VietJet
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
trang phi
trang phi 08/07/2022 13:36
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
chuẩn bị lên lại
Quê Hương Trở Về
Quê Hương Trở Về 28/06/2020 22:01
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Qua một thời gian dài tích luỹ , cộng thêm kỳ họp đhđcđ hôm 27/6 đưa ra các thông tin tích cực , dự phiên giao dịch ngày 29/6 sẽ tăng điểm mạnh !
Bui Huynh Hung
buihuynhhung 28/03/2020 9:05
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
chờ xuống 75.2 thì có thể xem xét mua
Viet Kaho
Viet Kaho 28/03/2020 9:05
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Thật lun. Ko có giá do
Vinh Thế
Vinh Thế 18/12/2018 9:57
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Mình hỗ trợ mở tài khoản giao dịch tiền tệ (FOREX) thông tin câp nhật từng giờ và hỗ trợ tư vấn chiến lươc, quản trị vốn, có back lại 50% hoa hồng, ai giao dịch liên hệ mình qua zalo: 0978436750
Lan Trinh
LAN0362927252 15/10/2018 13:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
hỗ trợ tư vấn đầu tư chứng khoán Mỹ . Liên hệ 0988746483. Zalo Lan Trịnh
Thuong Nguyen
Thuong Nguyen 15/10/2018 13:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Tứ vấn gì vậy? Thế mình chơi có lời chưa mà tư vấn?
Bui Huynh Hung
buihuynhhung 15/10/2018 13:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Thuong Nguyen  haha, hỏi khó quá
minh lộc nguyễn
minh lộc nguyễn 14/09/2018 20:34
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
e mới sử dụng investing trên android có ai biết cách vẽ trên biểu đồ chỗ nào chỉ giúp e
minh lộc nguyễn
minh lộc nguyễn 14/09/2018 20:34
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
e mới sử dụng investing trên android có ai biết cách vẽ trên biểu đồ chỗ nào chỉ giúp e
Tuyền Lê
Tuyền Lê 22/08/2018 8:23
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
lý do sao mua mạnh bạn Thích Đủ Thứ
Thích Đủ Thứ
Thích Đủ Thứ 13/08/2018 9:26
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Tuần này mua mạnh VJC nha
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email