Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

United Hampshire Us Reit (UNIE)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.61 0.00    0.00%
27/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SGXC39411175 
S/N:  ODBU
 • Khối lượng: 634,000
 • Giá Mua/Bán: 0.61 / 0.61
 • Biên độ ngày: 0.61 - 0.61
United Hampshire 0.61 0.00 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Falling Three Methods 1M Hiện tại
Homing Pigeon 5H Hiện tại
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Three Outside Down 5H Hiện tại
Belt Hold Bearish 1H Hiện tại
Engulfing Bearish 1H Hiện tại
Belt Hold Bearish 15 Hiện tại
Engulfing Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Dragonfly Doji 1W 1 15/05/2022
Harami Bullish 1W 1 15/05/2022
Harami Cross 1W 1 15/05/2022
Belt Hold Bullish 1D 1 26/05/2022
Three Inside Up 1M 2 3/22
Belt Hold Bearish 5H 2 27/05/2022 06:00
Engulfing Bearish 5H 2 27/05/2022 06:00
Harami Bullish 1M 3 02/22
Harami Bullish 1D 3 24/05/2022
Harami Cross 1D 3 24/05/2022
Tri-Star Bearish 1H 3 27/05/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 3 27/05/2022 14:30
Tri-Star Bullish 1H 4 27/05/2022 12:00
Bullish Engulfing 1D 5 20/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 5 26/05/2022 05:00
Bullish Engulfing 5H 5 26/05/2022 05:00
Tri-Star Bearish 1H 5 27/05/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 5 27/05/2022 13:30
Belt Hold Bearish 15 5 27/05/2022 14:15
Engulfing Bearish 15 5 27/05/2022 14:15
Dragonfly Doji 1D 6 19/05/2022
Tri-Star Bearish 30 6 27/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 7 27/05/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 7 27/05/2022 13:45
Homing Pigeon 1D 8 17/05/2022
Tri-Star Bearish 15 8 27/05/2022 13:15
Tri-Star Bullish 1H 9 26/05/2022 13:00
Three Inside Up 5H 10 24/05/2022 08:00
Tri-Star Bearish 1H 10 26/05/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 10 27/05/2022 10:45
Belt Hold Bullish 1D 11 11/05/2022
Harami Bullish 5H 11 23/05/2022 12:00
Harami Cross 5H 11 23/05/2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 11 27/05/2022 10:30
Engulfing Bearish 1W 13 20/02/2022
Dragonfly Doji 1D 13 09/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 13 20/05/2022 14:00
Bullish Engulfing 5H 13 20/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 13 26/05/2022 13:30
Doji Star Bearish 1M 14 3/21
Belt Hold Bullish 1D 14 06/05/2022
Bullish Engulfing 1D 14 06/05/2022
Tri-Star Bullish 1H 14 26/05/2022 07:00
Engulfing Bearish 1D 17 29/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 17 25/05/2022 08:00
Three Black Crows 1W 18 16/01/2022
Harami Bullish 1D 18 28/04/2022
Harami Cross 1D 18 28/04/2022
Tri-Star Bullish 15 18 26/05/2022 12:15
Belt Hold Bullish 5H 19 18/05/2022 07:00
Tri-Star Bearish 15 19 26/05/2022 12:00
Inverted Hammer 1W 20 02/01/2022
Harami Cross 1D 20 26/04/2022
Harami Bullish 1D 20 26/04/2022
Bullish doji Star 1D 20 26/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 20 17/05/2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 20 25/05/2022 15:30
Homing Pigeon 5H 21 17/05/2022 06:00
Bullish doji Star 1H 21 23/05/2022 15:00
Harami Bullish 1H 21 23/05/2022 15:00
Harami Cross 1H 21 23/05/2022 15:00
Belt Hold Bearish 5H 22 13/05/2022 12:00
Engulfing Bearish 5H 22 13/05/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 23 25/05/2022 08:00
Harami Cross 5H 24 12/05/2022 16:00
Harami Bullish 5H 24 12/05/2022 16:00
Bullish doji Star 5H 24 12/05/2022 16:00
Tri-Star Bearish 30 24 24/05/2022 15:30
Bullish Hammer 1W 25 28/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 26 12/05/2022 06:00
Tri-Star Bullish 15 26 25/05/2022 15:30
Belt Hold Bullish 1D 28 12/04/2022
Bullish doji Star 30 28 23/05/2022 15:00
Harami Bullish 30 28 23/05/2022 15:00
Harami Cross 30 28 23/05/2022 15:00
Harami Cross 1D 29 11/04/2022
Harami Bullish 1D 29 11/04/2022
Bullish doji Star 1D 29 11/04/2022
Bullish doji Star 5H 29 11/05/2022 05:00
Harami Bullish 5H 29 11/05/2022 05:00
Harami Cross 5H 29 11/05/2022 05:00
Tri-Star Bullish 15 29 25/05/2022 08:00
Belt Hold Bearish 5H 30 10/05/2022 14:00
Engulfing Bearish 5H 30 10/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 30 24/05/2022 15:45
Belt Hold Bearish 1D 32 06/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 33 09/05/2022 13:00
Doji Star Bearish 1D 34 04/04/2022
Harami Cross 15 35 23/05/2022 15:00
Harami Bullish 15 35 23/05/2022 15:00
Bullish doji Star 15 35 23/05/2022 15:00
On Neck Bearish 1W 36 12/09/2021
Bullish doji Star 1W 36 12/09/2021
Harami Bullish 1W 36 12/09/2021
Harami Cross 1W 36 12/09/2021
Hanging Man 1D 37 30/03/2022
Dragonfly Bearish 1D 37 30/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 37 06/05/2022 05:00
Belt Hold Bearish 1D 38 29/03/2022
Belt Hold Bearish 5H 38 05/05/2022 14:00
Bullish Hammer 1W 39 22/08/2021
Harami Bullish 1W 39 22/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 39 05/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 5H 39 05/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 39 18/05/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 39 18/05/2022 15:00
Harami Bullish 15 39 23/05/2022 08:30
Harami Cross 15 39 23/05/2022 08:30
Harami Cross Bearish 5H 40 04/05/2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 40 23/05/2022 08:15
Engulfing Bearish 15 40 23/05/2022 08:15
Bullish Engulfing 5H 41 04/05/2022 08:00
Belt Hold Bullish 5H 41 04/05/2022 08:00
Abandoned Baby Bullish 1W 42 01/08/2021
Bullish Engulfing 1W 42 01/08/2021
Morning Doji Star 1W 42 01/08/2021
Morning Star 1W 42 01/08/2021
Three Inside Up 1W 42 01/08/2021
Belt Hold Bearish 1D 42 23/03/2022
Bullish doji Star 1W 43 25/07/2021
Harami Bullish 1W 43 25/07/2021
Harami Cross 1W 43 25/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 43 22/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 43 29/04/2022 08:00
Bullish Engulfing 5H 43 29/04/2022 08:00
Tri-Star Bullish 1H 43 18/05/2022 11:00
Tri-Star Bearish 5H 44 29/04/2022 03:00
Tri-Star Bearish 1H 44 18/05/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1D 45 18/03/2022
Tri-Star Bullish 5H 46 28/04/2022 07:00
Harami Cross Bearish 1H 46 18/05/2022 07:00
Three Inside Up 1D 47 16/03/2022
Tri-Star Bearish 5H 47 27/04/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1H 47 17/05/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 47 17/05/2022 15:00
Harami Bullish 1W 48 20/06/2021
Bullish doji Star 1D 48 15/03/2022
Harami Bullish 1D 48 15/03/2022
Harami Cross 1D 48 15/03/2022
Tri-Star Bullish 30 49 19/05/2022 08:30
Shooting Star 1W 51 30/05/2021
Tri-Star Bullish 1H 51 17/05/2022 10:00
Bullish doji Star 5H 52 25/04/2022 14:00
Harami Bullish 5H 52 25/04/2022 14:00
Harami Cross 5H 52 25/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 52 17/05/2022 09:00
Bullish doji Star 1D 53 08/03/2022
Belt Hold Bearish 1D 54 07/03/2022
Belt Hold Bearish 1D 55 04/03/2022
Harami Bullish 5H 55 22/04/2022 06:00
Harami Cross 5H 55 22/04/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 56 13/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 57 13/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 58 18/05/2022 11:30
Tri-Star Bearish 30 59 18/05/2022 10:00
Inverted Hammer 1D 60 25/02/2022
Harami Bullish 5H 60 20/04/2022 04:00
Harami Cross 5H 60 20/04/2022 04:00
Belt Hold Bearish 1D 61 24/02/2022
Engulfing Bearish 1D 61 24/02/2022
Harami Cross Bearish 30 61 18/05/2022 07:30
Belt Hold Bullish 30 62 17/05/2022 15:30
Bullish Engulfing 30 62 17/05/2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 62 19/05/2022 08:30
Harami Bullish 5H 63 19/04/2022 03:00
Harami Cross 5H 63 19/04/2022 03:00
Tri-Star Bullish 1H 63 12/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 63 19/05/2022 08:00
Three Inside Up 1D 64 21/02/2022
Homing Pigeon 5H 64 18/04/2022 12:00
Belt Hold Bearish 5H 64 18/04/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 64 12/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 1W 65 21/02/2021
Harami Bullish 1D 65 18/02/2022
Harami Cross 1D 65 18/02/2022
Belt Hold Bearish 5H 65 18/04/2022 07:00
Belt Hold Bearish 1D 66 17/02/2022
Tri-Star Bullish 1H 67 12/05/2022 10:00
Homing Pigeon 1D 68 15/02/2022
Tri-Star Bearish 1H 68 12/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 5H 69 12/04/2022 06:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận UNIE

Viết cảm nghĩ của bạn về United Hampshire Us Reit
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email