x
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  McDonald's 128.65 128.74 127.75 +0.38 +0.30% 3.54M 24/02  
  Lockheed Martin 266.00 266.00 263.18 +1.15 +0.43% 929.23K 24/02  
  PepsiCo 109.83 109.92 109.33 +0.29 +0.26% 3.99M 24/02  
  Apple 136.66 136.66 135.28 +0.13 +0.10% 21.78M 24/02  
  HSBC Holdings 650.300 655.100 645.700 -2.500 -0.38% 30.14M 24/02  
  FLC Group JSC 7,800 7,970 7,550 0 0.00% 0 24/02  
  Hoa Phat Group JSC 40,450 40,750 40,100 0 0.00% 0 24/02  
  Phuoc Hoa Rubber JSC 29,400 30,250 29,400 0 0.00% 0 24/02  
  Vinamilk 131,900 131,900 129,500 0 0.00% 0 24/02  
  PetroVietnam Drilling Well Services 23,050 23,300 22,750 0 0.00% 0 24/02  
  Hoasen Group 48,350 48,500 47,800 0 0.00% 0 24/02  
  BP 447.10 451.25 443.40 -3.30 -0.73% 29.57M 24/02  
  Petroleum Technical 19,000 19,200 18,800 0 0.00% 0 24/02  
  An Phat Plastic and Green 26,250 26,600 26,100 0 0.00% 0 24/02  
  Faros Construction 146,700 146,800 145,600 0 0.00% 0 24/02  
  Hoang Quan Consulting Trading Serv 2,500 2,620 2,500 0 0.00% 0 24/02  
  Hoang Anh Gia Lai JSC 7,580 8,240 7,580 0 0.00% 0 24/02  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 53,100 53,100 50,800 0 0.00% 0 24/02  
  J&J 122.73 122.74 120.90 +1.83 +1.51% 10.83M 24/02  
  Phu Nhuan Jewelry JSC 76,200 76,500 75,000 0 0.00% 0 24/02  
  Boeing 177.44 178.80 176.10 +0.58 +0.33% 4.20M 24/02  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 10,300 11,050 10,300 0 0.00% 0 24/02  
  CMC JSC 52,000 54,000 50,600 0 0.00% 0 24/02  
  Dong Phu Rubber JSC 44,400 45,000 43,400 0 0.00% 0 24/02  
  Masan Group Corp 41,700 42,000 41,550 0 0.00% 0 24/02  
  Binh Thuan Mineral Industry JSC 1,870 1,920 1,840 0 0.00% 0 24/02  
  Duc Long Gia Lai Group JSC 3,080 3,180 3,040 0 0.00% 0 24/02  
  Vietcombank 37,450 37,850 37,300 0 0.00% 0 24/02  
  Kinh Bac City Development Share 14,350 14,800 14,350 0 0.00% 0 24/02  
  VINACONEX 15,400 15,700 15,200 0 0.00% 0 24/02