x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Alibaba 181.95 188.48 181.77 -2.70 -1.46% 11.80M 23:58:12  
  Daimler 65.760 66.660 65.220 -1.270 -1.89% 5.12M 23:29:45  
  Boeing 324.54 328.99 318.32 +4.93 +1.54% 3.78M 23:58:23  
  Coca-Cola 42.77 43.16 42.69 +0.01 +0.02% 4.51M 23:58:18  
  Lockheed Martin 336.83 340.37 326.77 +9.68 +2.96% 1.17M 23:57:55  
  Apple 167.82 169.74 167.39 -1.03 -0.61% 18.77M  
  Facebook 162.56 167.10 162.30 -2.33 -1.41% 25.11M 23:58:22  
  Total 45.81 46.19 45.58 -0.45 -0.97% 7.25M 23:38:28  
  McDonald's 156.93 158.08 156.60 -0.11 -0.07% 1.24M 23:58:08  
  Netflix 303.82 310.67 303.68 -2.88 -0.94% 4.72M 23:58:21  
  Tesla 302.04 311.60 300.49 -7.06 -2.28% 3.99M 23:58:17  
  Total ADR 56.590 57.040 56.490 +0.010 +0.02% 353.73K 23:57:57  
  Caterpillar 146.21 148.95 145.82 -0.69 -0.47% 2.88M 23:58:24  
  Amazon.com 1,513.60 1,549.02 1,512.15 -31.32 -2.03% 3.98M 23:58:21  
  Dropbox 29.99 31.60 28.80 +8.99 +42.81% 40.22M 23:57:56  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 34,950 35,400 33,850 -850 -2.37% 13.24M 14:46:00  
  Total System Services 86.60 87.93 86.40 -0.62 -0.71% 239.97K 23:57:24  
  JPMorgan 109.00 110.90 108.40 -0.95 -0.86% 9.58M  
  Air Products 159.95 162.53 159.79 -1.24 -0.77% 234.35K 23:57:55  
  Hoa Phat Group JSC 61,400 62,000 60,500 -1400 -2.23% 5.42M 14:50:00  
  Vietcombank 69,900 70,700 68,500 -2100 -2.92% 4.56M 14:46:00  
  NVIDIA 235.09 242.66 232.75 -6.76 -2.79% 11.15M 23:58:22  
  Vingroup JSC 109,500 111,200 105,500 +1500 +1.39% 3.46M 14:46:00  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 42,350 43,000 41,800 -1650 -3.75% 1.65M 14:46:00  
  Saigon Securities Incorporation 39,600 39,600 38,100 -700 -1.74% 9.96M 14:46:00  
  Military Commercial Bank 35,500 35,500 34,450 -500 -1.39% 9.92M 14:46:00  
  Vinamilk 207,000 208,000 205,100 -2000 -0.96% 685.22K 14:49:00  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 15,750 15,800 15,400 -250 -1.56% 17.46M 14:46:00  
  Siemens AG 101.53 102.68 100.88 -1.73 -1.68% 3.70M 23:29:58  
  Weibo Corp 123.79 127.87 123.22 -1.02 -0.82% 1.22M 23:58:18  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email