Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Apple 193.53 194.97 189.46 +2.12 +1.11% 36.93M 17/11  
  Microsoft 108.29 108.88 106.80 +1.01 +0.94% 33.50M 17/11  
  Alibaba 154.10 155.80 152.14 -2.12 -1.36% 20.04M 17/11  
  Lockheed Martin 301.24 305.25 299.87 -4.24 -1.39% 1.32M 17/11  
  Amazon.com 1,593.41 1,614.48 1,573.12 -26.03 -1.61% 6.07M 17/11  
  Boeing 335.95 340.19 331.16 -5.62 -1.65% 4.43M 17/11  
  Facebook 139.53 141.77 137.77 -4.32 -3.00% 37.25M 17/11  
  Netflix 286.21 291.72 281.00 -3.85 -1.33% 9.10M 17/11  
  Tesla 354.31 355.70 345.12 +5.87 +1.68% 7.21M 17/11  
  Visa 140.18 141.84 139.92 -1.66 -1.17% 8.63M 17/11  
  NVIDIA 164.43 170.66 161.61 -37.96 -18.76% 49.09M 17/11  
  McDonald's 187.59 187.77 183.42 +4.03 +2.20% 3.76M 17/11  
  Mastercard 199.04 200.91 197.45 -1.67 -0.83% 2.94M 17/11  
  Walmart 97.69 99.42 96.92 -1.85 -1.86% 14.24M 17/11  
  Coca-Cola 50.17 50.25 49.63 +0.43 +0.86% 13.41M 17/11  
  Target 79.68 80.16 78.21 -1.08 -1.34% 8.26M 17/11  
  JPMorgan 109.99 110.76 108.55 -0.08 -0.07% 13.80M 17/11  
  Qualcomm 55.88 57.04 54.99 +0.49 +0.88% 57.30M 17/11  
  Alphabet C 1,061.49 1,067.00 1,048.98 -3.22 -0.30% 1.66M 17/11  
  Discover 70.72 70.95 69.98 0.00 0.00% 2.37M 17/11  
  J&J 145.99 146.74 144.55 +1.49 +1.03% 8.49M 17/11  
  IBM 121.57 121.85 120.54 +0.13 +0.11% 4.08M 17/11  
  Caterpillar 129.96 131.92 128.05 +0.54 +0.42% 5.96M 17/11  
  Nike 74.74 75.52 73.06 +0.41 +0.55% 8.06M 17/11  
  Vingroup JSC 96,400 96,400 90,100 +6300 +6.99% 1.55M 14:46:36  
  Mobile World Investment Corp 84,700 84,700 82,200 +4300 +5.35% 674.87K 14:46:35  
  Visa Steel Ltd 9.65 10.05 9.40 +0.05 +0.52% 1.89K 17:26:32  
  Renault 59.40 65.55 54.80 -5.10 -7.91% 5.96M 20:27:31  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 23,050 23,050 21,950 +1100 +5.01% 5.51M 14:46:05  
  Vinamilk 115,400 116,300 114,900 +400 +0.35% 739.45K 14:46:36  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email