Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Vinhomes 88,200 93,000 88,200 -4000 -4.34% 1.01M 14:51:51  
  Military Commercial Bank 22,800 23,300 22,800 +-150 +-0.65% 7.80M 14:46:25  
  Sacom Development and Investment 7,490 7,500 7,400 40 0.54% 221.37K 14:46:29  
  Binh Minh Plastics JSC 50,000 51,800 50,000 -1800 -3.47% 139.07K 14:46:14  
  Bibica Corp 64,100 67,600 63,800 -2700 -4.04% 0.38K 14:39:44  
  PVC 1,500 1,600 1,400 0 0.00% 1.55M 14:45:00  
  Hoa Phat Group JSC 32,000 32,450 31,950 -300 -0.93% 2.74M 14:53:47  
  Vinamilk 136,000 139,900 136,000 -2500 -1.81% 885.48K 14:46:35  
  Vietnam National Petro 59,500 62,200 58,000 -2200 -3.57% 2.12M 14:46:28  
  AgriBank Securities JSC 3,960 4,190 3,960 -260 -6.16% 533.57K 14:46:13  
  FPT Corp 45,100 45,800 45,100 -350 -0.77% 825.74K 14:46:19  
  An Phat Plastic and Green 16,100 16,500 16,000 +150 +0.94% 3.93M 14:46:13  
  Vietnam Airlines 42,300 42,400 41,400 +100 +0.24% 0 20/03  
  ACB 30,400 31,400 30,400 -600 -1.94% 2.94M 14:45:00  
  Petrovietnam Engineering JSC 4,000 4,000 3,700 +0 +0.00% 0 15/03  
  Vingroup JSC 117,000 120,300 117,000 -3200 -2.66% 1.21M 14:46:35  
  Thong Nhat Production and Investmen 19,200 20,100 19,000 +100 +0.52% 1.08M 14:46:20  
  Phu Nhuan Jewelry JSC 100,500 102,600 100,500 -1000 -0.99% 281.01K 14:46:27  
  Long Hau Corp 21,600 22,400 21,600 -300 -1.37% 348.24K 14:46:25  
  Nam Kim Steel JSC 7,210 7,350 7,200 -100 -1.37% 195.10K 14:46:26  
  YEAH1 Gr 102,300.00 102,300.00 89,100.00 +6600.00 +6.90% 833.94K 14:50:25  
  Tng Investment And Trading JSC 21,500 23,500 21,500 -1800 -7.73% 1.23M 14:45:00  
  Bank for Investment and Development 34,800 36,650 34,800 -1300 -3.60% 2.24M 14:46:14  
  DHG Pharmaceutical JSC 118,300 119,000 117,400 +1100 +0.94% 45.59K 14:46:17  
  Khanh Hoa Salanganes 24,000 24,000 24,000 0 0.00% 0 20/03  
  Gialai Ctc 3,900 3,900 3,900 -300 -7.14% 1.00K 14:18:00  
  QUANG ANH MINE 3,400 3,600 3,200 +100 +3.03% 148.87K 14:45:00  
  DANANG HOUSING 13,300 13,700 13,300 -300 -2.21% 415.71K 14:45:00  
  Petroleum Technical 20,800 22,400 20,800 -1300 -5.88% 3.30M 14:45:00  
  Development Investment Construction 15,800 16,350 15,800 -400 -2.47% 926.50K 14:46:17  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email