x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Apple 158.22 158.68 156.72 +0.36 +0.23% 8.69M 15:24:58  
  Lockheed Martin 299.96 301.26 299.36 -1.46 -0.48% 274.82K 15:24:11  
  Boeing 235.91 236.24 234.59 +0.32 +0.13% 570.21K 15:25:03  
  Alibaba 166.14 166.20 164.10 +2.22 +1.35% 7.22M 15:24:52  
  McDonald's 157.47 158.28 157.38 -0.42 -0.27% 567.04K 15:24:55  
  Microsoft 72.18 72.61 71.93 -0.22 -0.30% 5.44M 15:25:03  
  Tesla 347.64 353.00 345.80 -4.28 -1.22% 1.69M 15:24:57  
  J&J 133.20 133.56 132.38 +0.16 +0.12% 1.19M 15:24:59  
  Facebook 167.61 167.82 166.22 +0.70 +0.42% 4.44M 15:24:59  
  Amazon.com 963.27 963.27 954.65 +2.70 +0.28% 1.20M 15:24:58  
  Vinamilk 149,200 149,400 148,100 +400 +0.27% 355.88K 8:46:00  
  IBM 140.18 141.15 140.15 -0.53 -0.37% 813.94K 15:25:00  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 11,750 11,900 11,650 -100 -0.84% 928.08K 8:46:00  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 19,350 19,450 18,800 +250 +1.31% 3.91M 8:46:00  
  Hoasen Group 28,600 28,600 28,150 +200 +0.70% 2.26M 8:46:00  
  Alphabet A 927.68 929.62 923.57 +0.02 +0.00% 353.87K 15:24:54  
  Royal Dutch Shell A 23.180 23.330 23.115 -0.200 -0.86% 6.50M 15:24:54  
  APP 10,400 10,400 9,900 +300 +2.97% 0.30K 5:17:00  
  PepsiCo 118.03 118.43 117.81 -0.36 -0.30% 903.78K 15:24:51  
  Bank for Investment and Development 19,750 20,000 18,800 +550 +2.86% 2.25M 8:46:00  
  Alphabet Inc C 912.00 912.87 907.15 +1.02 +0.11% 336.13K 15:24:34  
  Nam Long Investment Corp 29,700 29,800 28,700 +550 +1.89% 1.12M 8:46:00  
  FLC Group JSC 7,110 7,150 7,010 +30 +0.42% 6.75M 8:46:00  
  Apple Hospitality REIT 18.05 18.06 17.87 +0.01 +0.08% 196.99K 15:24:18  
  Saigon Securities Incorporation 24,850 25,050 24,400 +250 +1.02% 4.15M 8:46:00  
  Military Commercial Bank 22,400 22,400 21,700 +350 +1.59% 2.01M 8:46:00  
  Cuu Long Petro Urban Development 5,200 5,250 4,700 170 3.38% 588.80K 8:46:00  
  Hoang Quan Consulting Trading Serv 3,180 3,210 3,120 +40 +1.27% 5.00M 8:46:00  
  NVIDIA 162.01 163.68 159.64 +0.54 +0.33% 4.39M 15:24:58  
  Pfizer 32.77 32.97 32.75 -0.17 -0.53% 3.62M 15:24:55  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email