x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Renault 80.40 81.45 79.75 -0.85 -1.05% 761.58K 23/06  
  Apple 146.28 147.16 145.11 +0.65 +0.45% 35.44M 23/06  
  JPMorgan 86.86 88.00 86.61 -0.16 -0.18% 18.81M 23/06  
  Sinopec Shanghai Petrochemical ADR 51.440 51.590 51.293 -0.540 -1.04% 22.46K 23/06  
  Coca-Cola 45.25 45.38 45.03 +0.18 +0.40% 9.54M 23/06  
  Athenex 15.13 15.75 14.90 +0.18 +1.20% 96.56K 23/06  
  McDonald's 154.64 155.45 154.43 -0.16 -0.10% 2.21M 23/06  
  British American Tobacco 5,482.00 5,517.00 5,439.00 -3.00 -0.06% 1.91M 23/06  
  Colgate-Palmolive 75.92 76.48 75.45 +0.39 +0.52% 3.11M 23/06  
  Walt Disney 104.36 104.58 103.17 +0.14 +0.13% 18.15M 23/06  
  Lockheed Martin 280.64 281.48 280.03 +0.21 +0.07% 1.03M 23/06  
  Hoang Quan Consulting Trading Serv 3,290 3,290 3,100 +210 +6.82% 24.51M 23/06  
  Quang Binh Import and Export JSC 11,500 11,900 10,700 +200 +1.77% 713.35K 23/06  
  Alibaba 143.01 143.34 141.60 +0.74 +0.52% 11.76M 23/06  
  Tesla 383.45 386.99 379.35 +0.84 +0.22% 6.45M 23/06  
  PepsiCo 116.96 117.37 116.09 +0.81 +0.70% 3.45M 23/06  
  Amazon.com 1,003.74 1,004.62 998.02 +2.44 +0.24% 2.88M 23/06  
  LICOGI 13 6,100 6,400 6,100 -300 -4.69% 172.20K 23/06  
  Hoa Phat Group JSC 30,800 30,800 30,500 +50 +0.16% 3.03M 23/06  
  Petrovietnam Camau Fertilizer 13,800 13,900 13,650 +300 +2.22% 4.52M 23/06  
  Facebook 155.07 155.20 152.65 +1.67 +1.09% 18.03M 23/06  
  Cuu Long Petro Urban Development 5,000 5,180 4,900 +150 +3.09% 1.35M 23/06  
  Hoang Anh Gia Lai JSC 9,780 9,870 9,600 +220 +2.30% 6.29M 23/06  
  Hoasen Group 32,350 32,650 32,200 0 0.00% 1.89M 23/06  
  Coca-Cola Bottling 235.66 235.73 231.64 +2.61 +1.12% 33.53K 23/06  
  Rio Tinto PLC 3,052.50 3,072.50 3,029.50 +14.00 +0.46% 4.63M 23/06  
  Kinh Bac City Development Share 17,100 17,300 16,950 0 0.00% 2.48M 23/06  
  Altice USA 34.30 35.29 32.60 +1.59 +4.86% 5.38M 23/06  
  J&J 136.43 136.51 135.32 +0.38 +0.28% 9.01M 23/06  
  Bien Hoa Sugar JSC 24,900 25,400 23,800 +750 +3.11% 5.23M 23/06