x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Alibaba 173.55 173.55 170.00 +1.80 +1.05% 41.36M 3:59:59  
  Total 46.51 47.29 46.51 -0.69 -1.47% 16.74M 15/12  
  Apple 173.97 174.17 172.46 +1.75 +1.02% 40.17M 3:59:59  
  Walt Disney 111.27 112.00 110.60 +0.70 +0.63% 19.98M 3:59:59  
  Lockheed Martin 322.82 323.38 318.43 +5.81 +1.83% 1.93M 3:59:59  
  Tesla 343.45 343.90 335.76 +5.56 +1.65% 6.93M 3:59:59  
  Wal-Mart Stores 97.11 98.49 96.91 -0.02 -0.02% 16.14M 3:59:59  
  Boeing 293.94 297.37 293.02 +0.06 +0.02% 6.93M 3:59:59  
  Total ADR 54.370 54.910 54.140 -0.766 -1.39% 2.38M 3:59:59  
  Netflix 190.12 191.43 188.01 +0.56 +0.30% 7.29M 3:59:59  
  McDonald's 174.06 175.09 173.68 +0.92 +0.53% 7.44M 3:59:59  
  NVIDIA 191.56 192.38 185.62 +5.09 +2.73% 16.75M 3:59:59  
  Total System Services 77.81 77.87 76.65 +1.18 +1.54% 2.28M 3:59:59  
  Philip Morris 109.68 110.27 108.43 +2.00 +1.86% 11.08M 3:59:59  
  Amazon.com 1,179.14 1,182.75 1,169.33 +4.88 +0.42% 4.78M 3:59:59  
  Facebook 180.18 180.49 178.36 +1.79 +1.00% 28.46M 3:59:59  
  Visa 113.82 114.20 112.39 +0.90 +0.80% 16.39M 3:59:59  
  General Motors 40.95 41.33 40.92 +0.14 +0.34% 24.49M 3:59:59  
  CME Group 151.07 151.80 150.00 +0.65 +0.43% 2.24M 3:59:59  
  SINA Corp 100.90 101.11 98.70 +1.34 +1.35% 829.61K 3:59:59  
  Hoa Phat Group JSC 41,700 41,950 40,950 +1050 +2.58% 5.53M 15/12  
  Mastercard 153.40 153.62 150.86 +1.47 +0.97% 5.07M 3:59:59  
  Microsoft 86.85 87.09 84.88 +2.16 +2.55% 53.94M 3:59:59  
  Coca-Cola 46.19 46.42 46.04 +0.16 +0.35% 21.18M 3:59:59  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 12,700 12,700 12,300 +200 +1.60% 3.32M 15/12  
  Vinamilk 197,000 201,000 195,000 -4000 -1.99% 1.87M 15/12  
  Hoang Huy Investment Services 5,500 5,840 5,500 -150 -2.65% 4.39M 15/12  
  Qualcomm 64.76 65.42 64.50 +0.06 +0.09% 18.83M 3:59:59  
  JPMorgan 106.14 106.52 105.20 +1.48 +1.41% 29.35M 3:59:59  
  Micron 42.40 42.56 41.88 +0.16 +0.38% 58.72M 3:59:59  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email