x
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Chuyển Tin

Thông báo Trang Web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  BMW ST 87.650 88.230 87.350 -0.050 -0.06% 1.71M 28/04  
  Heineken 81.85 82.46 81.85 -0.65 -0.79% 872.67K 28/04  
  Apple 143.65 144.30 143.27 -0.14 -0.10% 20.86M 28/04  
  FPT Corp 46,450 46,550 46,000 0 0.00% 0 28/04  
  Lockheed Martin 269.45 271.54 268.62 -1.69 -0.62% 1.00M 28/04  
  Ferrari NV 75.20 75.82 75.18 -0.42 -0.56% 281.49K 28/04  
  BMW ST 88.05 88.20 87.60 +0.25 +0.28% 2.00K 28/04  
  Vietcombank 35,100 35,250 34,750 0 0.00% 0 28/04  
  Quoc Cuong Gia Lai JSC 8,370 8,370 8,370 0 0.00% 0 28/04  
  Airbus Group 74.23 74.87 73.75 -0.77 -1.03% 2.04M 28/04  
  Mobile World Investment Corp 167,000 167,000 166,000 0 0.00% 0 28/04  
  FLC Group JSC 7,330 7,510 7,280 0 0.00% 0 28/04  
  Dat Xanh Real Estate Service Contr 21,650 22,100 21,450 0 0.00% 0 28/04  
  Petrovietnam Camau Fertilizer 13,150 13,200 12,450 0 0.00% 0 28/04  
  Refrigeration Electrical Engineerin 27,850 28,150 27,600 0 0.00% 0 28/04  
  Petrovietnam Southern Gas JSC 18,200 18,300 17,900 -100 -0.55% 299.30K 28/04  
  Binh Duong Mineral and Construction 42,800 43,850 42,800 0 0.00% 0 28/04  
  Daimler AG 68.400 68.770 67.890 +0.110 +0.16% 3.91M 28/04  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 11,550 12,350 11,550 0 0.00% 0 28/04  
  Vinamilk 148,000 148,600 146,700 0 0.00% 0 28/04  
  Hoa Binh Construction & Real Estate 52,800 52,800 52,000 0 0.00% 0 28/04  
  Tan Tao Investment and Industry 3,240 3,270 3,200 0 0.00% 0 28/04  
  HUD - TASCO 13,300 13,600 13,300 -200 -1.48% 1.23M 28/04  
  Hoa Phat Group JSC 29,400 29,450 29,150 0 0.00% 0 28/04  
  An Phat Plastic and Green 25,800 25,800 25,200 0 0.00% 0 28/04  
  Bien Hoa Sugar JSC 16,950 16,950 15,500 0 0.00% 0 28/04  
  SHB 7,500 7,600 7,300 0 0.00% 17.61M 28/04  
  Hoang Quan Consulting Trading Serv 2,470 2,500 2,450 0 0.00% 0 28/04  
  Development Investment Construction 10,650 10,800 10,400 0 0.00% 0 28/04  
  Binh Dien Fertilizer JSC 34,850 35,000 34,500 0 0.00% 0 28/04