Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Apple 222.92 223.75 221.00 +0.73 +0.33% 6.25M 21:33:20  
  Alibaba 166.56 167.38 165.40 +2.31 +1.41% 4.27M 21:33:22  
  Facebook 167.04 167.28 164.21 +2.13 +1.29% 5.85M 21:33:18  
  Tesla 305.46 306.21 301.11 +4.47 +1.49% 1.76M 21:33:00  
  Nike 83.18 83.74 81.95 -1.61 -1.90% 6.65M 21:33:24  
  Amazon.com 1,971.49 1,975.90 1,961.56 -3.06 -0.15% 1.00M 21:33:06  
  Boeing 367.11 368.50 365.25 -0.12 -0.03% 388.06K 21:33:20  
  Netflix 375.57 376.91 370.88 +6.14 +1.66% 3.60M 21:33:26  
  Lockheed Martin 344.28 344.85 342.39 +0.74 +0.22% 292.82K 21:33:16  
  Total 55.37 55.74 55.10 -0.22 -0.40% 4.01M 21:33:25  
  JPMorgan 116.48 116.86 116.37 +0.10 +0.08% 1.72M 21:33:06  
  Coca-Cola 45.71 45.86 45.57 +0.03 +0.07% 970.65K 21:33:20  
  McDonald's 166.88 166.90 165.55 +0.47 +0.28% 480.91K 21:33:16  
  Total ADR 64.950 65.030 64.645 -0.200 -0.31% 403.75K 21:33:20  
  Renault 74.32 74.41 73.10 +0.25 +0.34% 568.25K 21:33:16  
  Total Nig 183.00 181.10 181.10 +1.10 +0.61% 27.77K 20:09:00  
  Total System Services 98.70 99.35 98.50 -0.07 -0.08% 78.73K 21:33:15  
  NVIDIA 268.05 270.24 267.26 -0.36 -0.13% 1.70M 21:33:25  
  Mastercard 223.09 223.21 221.71 +0.97 +0.44% 571.99K 21:33:16  
  Walmart 95.23 95.50 95.03 +0.13 +0.14% 812.99K 21:33:16  
  Vingroup JSC 99,000 99,300 99,000 -500 -0.50% 505.18K 14:46:00  
  Microsoft 114.22 114.81 113.94 -0.23 -0.20% 3.67M 21:33:24  
  Vinamilk 136,500 136,900 136,300 -400 -0.29% 418.12K 14:46:00  
  Bank for Investment and Development 34,900 35,450 34,900 -100 -0.29% 1.96M 14:46:00  
  Military Commercial Bank 23,000 23,250 22,800 +100 +0.44% 5.57M 14:46:00  
  Caterpillar 153.99 154.62 153.50 -0.10 -0.06% 542.29K 21:33:21  
  Sun 101.09 101.22 100.58 +0.37 +0.37% 42.38K 21:33:13  
  Hoa Phat Group JSC 41,000 41,450 41,000 -250 -0.61% 5.01M 14:46:00  
  Alphabet C 1,178.42 1,185.50 1,174.77 -6.23 -0.53% 288.89K 21:33:18  
  Petrovietnam Gas JSCrp 117,100 118,800 117,100 -900 -0.76% 327.57K 14:46:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email