Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  BMW ST 90.830 91.230 89.280 +2.260 +2.55% 2.98M 22/05  
  Lockheed Martin 317.13 323.60 317.04 -7.15 -2.20% 1.50M 02:59:59  
  Apple 187.16 188.88 186.78 -0.47 -0.25% 15.23M 02:59:59  
  Boeing 355.02 364.85 354.52 -8.90 -2.45% 5.39M 02:59:59  
  Alibaba 195.87 198.63 195.70 -1.77 -0.90% 9.69M 02:59:59  
  Allianz 192.78 193.48 190.98 +1.28 +0.67% 1.09M 22/05  
  BMW ST 90.68 91.13 89.36 +1.68 +1.89% 1.97K 22/05  
  Tesla 275.01 288.00 273.42 -9.48 -3.33% 8.94M 02:59:59  
  Facebook 183.80 185.42 183.43 -0.69 -0.37% 12.30M 02:59:59  
  NVIDIA 242.70 245.80 240.25 -1.54 -0.63% 12.95M 02:59:59  
  Microsoft 97.50 98.17 97.20 -0.10 -0.10% 15.44M 02:59:59  
  Amazon.com 1,581.40 1,589.89 1,575.25 -4.06 -0.26% 2.05M 02:59:59  
  PepsiCo 99.93 100.46 99.43 +0.42 +0.42% 6.81M 02:59:59  
  Netflix 331.62 336.63 331.15 -0.20 -0.06% 5.92M 02:59:59  
  Walmart 83.37 84.81 83.29 -1.14 -1.35% 8.06M 02:59:59  
  Vingroup JSC 106,400 114,000 106,400 -8000 -6.99% 2.59M 22/05  
  Coca-Cola 42.25 42.60 42.21 -0.16 -0.38% 8.22M 02:59:59  
  Visa 130.71 131.78 130.50 +0.05 +0.04% 6.65M 02:59:59  
  Vinamilk 162,000 166,000 160,000 -4000 -2.41% 1.19M 22/05  
  McDonald's 159.45 162.09 159.16 -2.03 -1.26% 3.22M 02:59:59  
  IBM 145.09 146.20 145.00 -0.40 -0.27% 2.28M 02:59:59  
  Mastercard 191.62 192.64 190.84 +0.42 +0.22% 2.62M 02:59:59  
  Bayer 105.04 105.42 102.96 +0.68 +0.65% 2.53M 22/05  
  Qualcomm 57.39 58.36 57.07 -0.32 -0.55% 9.43M 02:59:59  
  Vietnam Prosperity 45,000 47,000 44,000 -2000 -4.26% 2.65M 22/05  
  Binh Minh Plastics JSC 58,900 61,000 57,000 +1300 +2.26% 535.02K 22/05  
  Adidas 195.50 196.85 193.40 +0.45 +0.23% 794.47K 22/05  
  AllianzGI Equity Convertible Closed 21.6800 21.8000 21.6700 -0.0500 -0.23% 88.12K 02:59:59  
  Vietnam Joint Stock Commercial Bank 27,100 28,750 27,000 -1700 -5.90% 6.39M 22/05  
  Hoa Phat Group JSC 50,500 53,000 50,500 -2700 -5.08% 6.30M 22/05  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email