x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Cổ phiếu theo Xu Hướng

Investing.com Việt Nam Investing.com Toàn Thế giới

Xu hướng Cổ phiếu Phổ biến

15 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Xu hướng Cổ phiếu theo Ngành

30 xu hướng cổ phiếu hàng đầu

Báo giá theo Xu hướng

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Vị Thế

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư cổ quyền của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi K.Lượng Thời gian
  Apple 156.25 157.75 155.96 +0.27 +0.17% 23.97M 20/10  
  Alibaba 177.32 179.52 177.08 -0.61 -0.34% 11.95M 20/10  
  Netflix 194.16 196.38 193.77 -0.97 -0.50% 6.00M 20/10  
  Boeing 264.75 264.83 259.44 +5.71 +2.20% 3.96M 20/10  
  Lockheed Martin 320.00 320.00 316.60 +3.16 +1.00% 933.37K 20/10  
  McDonald's 166.30 167.90 165.50 -0.20 -0.12% 5.58M 20/10  
  Caterpillar 131.36 131.91 130.48 +0.59 +0.45% 3.09M 20/10  
  Tesla 345.10 354.55 344.34 -6.71 -1.91% 4.93M 20/10  
  Facebook 174.98 175.88 174.63 +0.42 +0.24% 12.60M 20/10  
  Procter&Gamble 88.25 89.96 87.59 -3.34 -3.65% 20.00M 20/10  
  NVIDIA 196.90 199.59 196.54 -0.90 -0.46% 11.29M 20/10  
  HSBC 748.60 750.70 746.40 +5.70 +0.77% 22.01M 20/10  
  PepsiCo 111.61 113.02 111.38 -1.06 -0.94% 3.77M 20/10  
  Pirelli & C 6.50 6.50 6.32 +0.15 +2.44% 2.52M 20/10  
  Visa 107.55 107.70 106.97 +0.53 +0.50% 7.85M 20/10  
  IBM 162.07 162.48 159.77 +1.17 +0.73% 7.87M 20/10  
  HSBC ADR 49.54 49.55 49.33 +0.35 +0.71% 2.01M 20/10  
  Qudian Inc 33.00 34.80 32.10 -1.90 -5.44% 9.16M 20/10  
  Hoa Phat Group JSC 37,450 37,950 36,900 -350 -0.93% 5.13M 20/10  
  JPMorgan 99.51 99.89 98.73 +1.40 +1.43% 15.33M 20/10  
  Amazon.com 982.91 994.62 982.00 -3.70 -0.38% 2.37M 20/10  
  Nike 53.06 53.50 52.79 +0.37 +0.70% 13.02M 20/10  
  An Duong Thao Dien Real estate Trad 12,050 12,450 11,750 -400 -3.21% 575.25K 20/10  
  Fecon Foundation Engineering 24,000 24,450 23,850 -50 -0.21% 1.34M 20/10  
  Military Commercial Bank 22,500 22,850 22,450 -100 -0.44% 3.76M 20/10  
  Hoang Huy Investment Services 4,280 4,450 4,280 -170 -3.82% 834.67K 20/10  
  HAI Agrochem JSC 11,100 12,400 11,100 -800 -6.72% 6.63M 20/10  
  Vinamilk 148,500 148,800 148,500 -300 -0.20% 260.00K 20/10  
  Coca-Cola 46.38 46.59 46.28 -0.21 -0.45% 9.65M 20/10  
  Sai Gon Thuong Tin Commercial 11,550 11,550 11,450 50 0.43% 1.59M 20/10  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email