STMicroelectronics NV (STM)

33.73
-0.41(-1.20%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    33.72 - 33.72

Dữ liệu Lịch sử STM

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/08/2022 - 29/09/2022
33.7333.7333.7333.73-1.17%
34.1334.1334.1334.13-0.10%
34.1734.1734.1734.17+2.63%
33.2933.2933.2933.29-3.81%
34.6134.6134.6134.61-4.47%
36.2336.2336.2336.23+1.81%
35.5835.5835.5835.58-0.25%
35.6735.6735.6735.67+1.36%
35.1935.1935.1935.19-0.91%
35.5235.5235.5235.52-0.92%
35.8535.8535.8535.85+2.17%
35.0935.0935.0935.09-4.61%
36.7836.7836.7836.78+0.14%
36.7436.7436.7436.74+1.99%
36.0236.0236.0236.02+1.32%
35.5535.5535.5535.55+3.18%
34.4634.4634.4634.46-0.73%
34.7134.7134.7134.71+0.36%
34.5834.5834.5834.58-0.10%
34.6234.6234.6234.62+1.44%
34.1334.1334.1334.13-3.48%
35.3635.3635.3635.36+1.10%
34.9734.9734.9734.97-0.67%
35.2135.2135.2135.21-4.05%
Cao nhất: 36.78Thấp nhất: 33.29Chênh lệch: 3.49Trung bình: 35.09% Thay đổi: -8.08