STMicroelectronics NV (STMMI)

48.505
-0.085(-0.17%)
  • Khối lượng:
    764,110
  • Giá Mua/Bán:
    48.505/48.515
  • Biên độ ngày:
    48.135 - 49.000
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

STMicroelectronics đã đạt mức giá giao dịch cao nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Dữ liệu Lịch sử STMMI

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/03/2023 - 31/03/2023
48.50548.48549.00048.150764.14K-0.17%
48.59047.78048.59047.7502.47M+2.63%
47.34545.90047.34545.6903.68M+6.32%
44.53046.29546.30044.3802.21M-2.85%
45.83545.89546.34545.6951.47M+0.94%
45.41047.02547.11545.2152.60M-3.78%
47.19546.22047.38545.8902.35M+1.72%
46.39545.92546.57045.8051.45M+1.05%
45.91546.00046.57045.6002.47M+1.17%
45.38544.89045.64043.8602.53M-0.13%
45.44545.61546.26044.9354.50M+0.38%
45.27545.13045.37043.6452.93M+2.65%
44.10545.77045.99543.9053.72M-3.86%
45.87544.70046.10044.1202.85M+3.35%
44.39046.17546.17543.7702.77M-4.02%
46.25045.52046.66545.2003.51M-1.65%
47.02546.58047.48546.0702.47M+1.13%
46.50044.91546.61044.9152.77M+3.36%
44.99045.36045.59044.8301.63M-1.78%
45.80545.72045.88045.2851.67M+1.08%
45.31545.00045.65544.8402.79M+2.49%
Cao nhất: 49.000Thấp nhất: 43.645Chênh lệch: 5.355Trung bình: 46.004% Thay đổi: 9.703