STMicroelectronics NV (STM)

46.81
+2.38(+5.34%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    46.83/46.85
  • Biên độ ngày:
    45.80 - 46.81

Dữ liệu Lịch sử STM

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/03/2023 - 29/03/2023
46.8145.8046.8145.80+5.33%
44.4445.6945.6944.440.14K-5.01%
46.7845.8946.7845.890.10K+1.52%
46.0846.9746.9746.080.09K-1.19%
46.6445.9246.6445.710.12K+1.83%
45.8045.9745.9745.800.01K+0.01%
45.7945.4745.7945.47+0.12%
45.7444.1245.7444.121.21K+1.42%
45.1045.4645.8945.100.03K+2.27%
44.1044.1044.1044.10-1.86%
44.9445.7145.7144.020.17K-1.89%
45.8044.3545.8044.35+3.93%
44.0746.0646.0644.07-3.08%
45.4745.8645.8645.470.05K-3.68%
47.2146.4647.2146.460.28K+0.87%
46.8044.8346.8044.830.19K+3.24%
45.3345.3345.3345.33-0.33%
45.4845.6545.7645.480.01K+0.19%
45.4044.6245.4044.620.03K+6.98%
42.4445.5545.5542.440.11K-6.73%
45.4945.2745.9745.270.06K+0.08%
Cao nhất: 47.21Thấp nhất: 42.44Chênh lệch: 4.77Trung bình: 45.51% Thay đổi: 2.97