Spirit Airlines Inc (SAVE)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
16.33
+0.87
(+5.63%)
Đóng cửa
16.31
-0.02
(-0.12%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
15.36
16.35
Biên độ 52 tuần
14.41
22.32
Khối lượng
3,021,861
Giá đ.cửa hôm trước
15.46
Giá mở cửa
15.49
Biên độ ngày
15.36-16.35
Biên độ 52 tuần
14.41-22.32
Khối lượng
3,021,861
KLTB (3 thg)
1,579,493
Thay đổi 1 năm
-25.67%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
109,160,967
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

4.53
JBLU
-1.09%
53.05
TSN
-0.51%
18.03
FL
+0.78%
17.65
VFC
-1.23%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về SAVE?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Báo cáo Thu nhập B