China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386)

3.73
+0.07(+1.91%)
  • Khối lượng:
    87,632,965
  • Giá Mua/Bán:
    3.72/3.73
  • Biên độ ngày:
    3.68 - 3.75
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử 0386

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/07/2022 - 12/08/2022
3.733.693.753.6887.63M+1.91%
3.663.653.693.6346.01M+0.27%
3.653.693.693.6337.47M-0.54%
3.673.603.683.6073.31M+1.10%
3.633.573.633.5648.21M+1.40%
3.583.603.603.5643.01M-0.28%
3.593.603.633.5667.97M-0.28%
3.603.603.643.5743.07M0.00%
3.603.633.653.57103.43M-2.70%
3.703.713.723.6652.25M0.00%
3.703.693.723.6385.97M+0.27%
3.693.673.713.6685.86M+0.82%
3.663.673.693.6453.80M-0.27%
3.673.633.693.61101.98M+2.23%
3.593.563.613.5560.95M+0.84%
3.563.583.593.5439.30M-0.28%
3.573.563.593.5462.26M-0.56%
3.593.613.623.5843.62M0.00%
3.593.553.603.5543.60M+0.28%
3.583.463.603.44129.80M+4.68%
3.423.423.483.41129.12M-0.58%
3.443.473.483.4463.12M-0.86%
3.473.473.503.4651.04M0.00%
3.473.463.513.4649.65M+0.29%
Cao nhất: 3.75Thấp nhất: 3.41Chênh lệch: 0.34Trung bình: 3.60% Thay đổi: 7.80