China Petroleum & Chemical Corp Class A (600028)

4.49
+0.11(+2.51%)
  • Khối lượng:
    295,603,232
  • Giá Mua/Bán:
    4.48/4.49
  • Biên độ ngày:
    4.39 - 4.50
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

China Petrol A đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử 600028

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/10/2022 - 27/11/2022
4.494.404.504.39297.12M+2.51%
4.384.384.414.37109.38M-0.45%
4.404.334.434.33211.78M+1.85%
4.324.254.354.24162.53M+1.89%
4.244.244.254.2277.03M-0.24%
4.254.304.314.2591.36M-1.39%
4.314.294.334.2872.95M+0.23%
4.304.274.324.2693.49M+0.47%
4.284.274.294.2585.67M-0.23%
4.294.314.344.2896.32M0.00%
4.294.294.314.25122.64M+0.94%
4.254.264.274.1987.75M-0.70%
4.284.264.304.2564.37M0.00%
4.284.274.294.2557.80M+0.23%
4.274.244.294.2190.85M+0.95%
4.234.204.264.19102.14M+0.71%
4.204.104.234.09171.37M+1.94%
4.124.114.134.08109.57M+0.24%
4.114.064.124.05165.62M+0.98%
4.074.204.214.06317.90M-4.91%
4.284.294.334.26131.06M0.00%
4.284.244.304.24116.58M+1.18%
Cao nhất: 4.50Thấp nhất: 4.05Chênh lệch: 0.45Trung bình: 4.27% Thay đổi: 6.15