Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

Scanwolf Corporation Bhd (SCWF)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.490 -0.010    -2.00%
15:51:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MYR ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Malaysia
Mã ISIN:  MYL7239OO006 
S/N:  7239
 • Khối lượng: 185,000
 • Giá Mua/Bán: 0.490 / 0.500
 • Biên độ ngày: 0.490 - 0.500
Scanwolf Corporation Bhd 0.490 -0.010 -2.00%

Mô hình Nến SCWF

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Scanwolf Corporation Bhd và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Homing Pigeon 5H Hiện tại
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Tri-Star Bullish 1H Hiện tại
Gravestone Doji 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1M 1 11/22
Bullish doji Star 1W 1 27/11/2022
Belt Hold Bearish 5H 2 05/12/2022 13:00
Engulfing Bearish 5H 2 05/12/2022 13:00
Tri-Star Bearish 1H 2 06/12/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 2 06/12/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 2 06/12/2022 14:00
Belt Hold Bullish 15 2 06/12/2022 14:15
Bullish Engulfing 15 2 06/12/2022 14:15
Tri-Star Bearish 30 3 06/12/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 3 06/12/2022 13:45
Harami Cross Bearish 1D 4 30/11/2022
Tri-Star Bearish 15 4 06/12/2022 13:30
Bullish Engulfing 1D 5 29/11/2022
Bullish Hammer 1D 5 29/11/2022
Belt Hold Bearish 1H 5 05/12/2022 14:00
Engulfing Bearish 1H 5 05/12/2022 14:00
Engulfing Bearish 1W 7 16/10/2022
Bullish doji Star 5H 7 01/12/2022 04:00
Harami Bullish 5H 7 01/12/2022 04:00
Harami Cross 5H 7 01/12/2022 04:00
Bullish doji Star 30 7 05/12/2022 14:30
Belt Hold Bearish 30 8 05/12/2022 14:00
Engulfing Bearish 30 8 05/12/2022 14:00
Belt Hold Bullish 5H 9 30/11/2022 08:00
Bullish doji Star 1W 10 25/09/2022
Belt Hold Bullish 5H 10 29/11/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 10 29/11/2022 12:00
Bullish doji Star 15 10 05/12/2022 14:30
Deliberation Bearish 1D 11 16/11/2022
Doji Star Bearish 1D 11 16/11/2022
Belt Hold Bearish 15 11 05/12/2022 14:15
Engulfing Bearish 15 11 05/12/2022 14:15
Tri-Star Bullish 5H 12 25/11/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 13 14/11/2022
Harami Bullish 1H 13 30/11/2022 15:00
Harami Cross 1H 13 30/11/2022 15:00
Abandoned Baby Bearish 1D 15 10/11/2022
Engulfing Bearish 1D 15 10/11/2022
Doji Star Bearish 1M 16 8/21
Belt Hold Bullish 1H 16 30/11/2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 16 01/12/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1H 17 29/11/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 17 29/11/2022 15:00
Harami Bullish 5H 20 21/11/2022 14:00
Harami Cross 5H 20 21/11/2022 14:00
Tri-Star Bullish 1H 21 29/11/2022 09:00
Bullish Engulfing 1D 22 01/11/2022
Tri-Star Bullish 15 22 30/11/2022 15:45
Belt Hold Bullish 30 23 30/11/2022 08:00
Doji Star Bearish 5H 24 16/11/2022 04:00
Belt Hold Bullish 5H 25 15/11/2022 13:00
Bullish Engulfing 5H 25 15/11/2022 13:00
Bullish doji Star 1H 25 25/11/2022 10:00
Engulfing Bearish 1H 26 24/11/2022 15:00
Belt Hold Bearish 1H 26 24/11/2022 15:00
Bullish doji Star 15 26 30/11/2022 14:15
Harami Bullish 15 26 30/11/2022 14:15
Harami Cross 15 26 30/11/2022 14:15
Engulfing Bearish 1M 27 9/20
Tri-Star Bullish 5H 27 14/11/2022 12:00
Inverted Hammer 1D 28 21/10/2022
Tri-Star Bearish 15 28 30/11/2022 13:45
Bullish doji Star 1W 29 15/05/2022
Bullish Engulfing 1D 29 20/10/2022
Dragonfly Doji 5H 29 11/11/2022 14:00
Tri-Star Bullish 1H 29 24/11/2022 10:00
Dragonfly Doji 1D 30 19/10/2022
Tri-Star Bearish 1H 31 24/11/2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 31 29/11/2022 08:30
Downside Gap Three Methods 1M 32 4/20
Bullish Engulfing 1M 32 4/20
Thrusting Bearish 1D 32 17/10/2022
Belt Hold Bearish 5H 32 10/11/2022 08:00
Engulfing Bearish 5H 32 10/11/2022 08:00
Tri-Star Bearish 15 32 30/11/2022 08:00
Dark Cloud Cover 1D 33 14/10/2022
Harami Cross Bearish 5H 33 09/11/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1D 34 13/10/2022
Bullish Engulfing 1D 34 13/10/2022
Tri-Star Bullish 30 34 25/11/2022 10:30
Tri-Star Bearish 30 36 24/11/2022 15:30
Harami Cross Bearish 5H 37 07/11/2022 15:00
Three Outside Up 1D 38 06/10/2022
Harami Bullish 1M 39 9/19
Harami Cross 1M 39 9/19
Bullish Engulfing 1D 39 05/10/2022
Morning Doji Star 1D 39 05/10/2022
Bullish doji Star 1D 40 04/10/2022
Belt Hold Bullish 5H 40 04/11/2022 07:00
Tri-Star Bullish 15 40 29/11/2022 09:15
Three Outside Up 1M 41 7/19
Belt Hold Bearish 5H 41 03/11/2022 11:00
Harami Cross Bearish 1H 41 21/11/2022 09:00
Bullish Engulfing 1M 42 6/19
Belt Hold Bearish 5H 42 03/11/2022 06:00
Engulfing Bearish 5H 42 03/11/2022 06:00
Three Outside Up 1W 43 06/02/2022
Harami Cross Bearish 5H 43 02/11/2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 43 24/11/2022 09:30
Falling Three Methods 1M 44 4/19
Belt Hold Bullish 1W 44 30/01/2022
Bullish Engulfing 1W 44 30/01/2022
Harami Cross Bearish 5H 45 02/11/2022 05:00
Harami Bullish 1H 45 16/11/2022 08:00
Harami Cross 1H 45 16/11/2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 45 24/11/2022 08:30
Three White Soldiers 5H 46 01/11/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 46 25/11/2022 10:15
Belt Hold Bullish 1M 47 01/19
Homing Pigeon 1D 47 23/09/2022
Tri-Star Bearish 1H 47 15/11/2022 14:00
Doji Star Bearish 1W 48 02/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 48 01/11/2022 04:00
Tri-Star Bullish 30 48 23/11/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 48 24/11/2022 15:45
Bullish doji Star 1M 49 11/18
Belt Hold Bullish 1D 49 21/09/2022
Bullish Engulfing 1D 49 21/09/2022
Tri-Star Bearish 30 49 23/11/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 49 24/11/2022 15:30
Bullish Hammer 1M 50 10/18
Bullish doji Star 1D 50 20/09/2022
Tri-Star Bullish 30 50 22/11/2022 10:30
Harami Bullish 5H 51 28/10/2022 15:00
Harami Cross 5H 51 28/10/2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 51 22/11/2022 08:30
Bullish doji Star 1W 52 05/12/2021
Belt Hold Bullish 1D 52 15/09/2022
Bullish Engulfing 1D 52 15/09/2022
Three Black Crows 1W 53 28/11/2021
Dragonfly Doji 30 53 21/11/2022 15:30
Harami Cross Bearish 1M 54 6/18
Belt Hold Bullish 1M 55 5/18
Bullish Engulfing 1M 55 5/18
Doji Star Bearish 1H 55 11/11/2022 14:00
Gravestone Doji 5H 56 26/10/2022 13:00
Three Inside Up 1W 57 31/10/2021
On Neck Bearish 1D 57 08/09/2022
Bullish Hammer 1D 57 08/09/2022
Morning Doji Star 30 57 16/11/2022 15:30
Morning Star 30 57 16/11/2022 15:30
Three Inside Up 30 57 16/11/2022 15:30
Harami Bullish 5H 58 25/10/2022 12:00
Harami Cross 5H 58 25/10/2022 12:00
Bullish doji Star 30 58 16/11/2022 15:00
Harami Bullish 30 58 16/11/2022 15:00
Harami Cross 30 58 16/11/2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 58 24/11/2022 09:30
Harami Bullish 1H 60 10/11/2022 09:00
Harami Cross 1H 60 10/11/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 60 24/11/2022 08:30
Bullish doji Star 1M 61 11/17
Harami Cross 1D 61 02/09/2022
Harami Bullish 1D 61 02/09/2022
Dragonfly Doji 1D 61 02/09/2022
Belt Hold Bearish 1H 61 10/11/2022 08:00
Engulfing Bearish 1H 61 10/11/2022 08:00
Belt Hold Bearish 30 63 15/11/2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 63 23/11/2022 11:00
Separating Lines Bullish 1W 64 12/09/2021
Tri-Star Bearish 1H 64 09/11/2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 64 15/11/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 64 23/11/2022 09:45
Bullish doji Star 1W 65 05/09/2021
Harami Cross Bearish 1D 65 26/08/2022
Tri-Star Bullish 15 65 22/11/2022 10:45
Belt Hold Bullish 1D 66 25/08/2022
Bullish Engulfing 1D 66 25/08/2022
Tri-Star Bearish 15 66 22/11/2022 08:30
Doji Star Bearish 1W 67 22/08/2021
Tri-Star Bullish 1H 67 08/11/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 67 22/11/2022 08:00
Stick Sandwich 1D 69 22/08/2022
Harami Bullish 1H 69 07/11/2022 15:00
Harami Cross 1H 69 07/11/2022 15:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SCWF

Viết cảm nghĩ của bạn về Scanwolf Corporation Bhd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email