Scanwolf Corporation Bhd (SCWF)

Kuala Lumpur
0.520
+0.030(+6.12%)
  • Khối lượng:
    364,200
  • Giá Mua/Bán:
    0.520/0.525
  • Biên độ ngày:
    0.485 - 0.520

Dữ liệu Lịch sử SCWF

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/11/2022 - 07/12/2022
0.5200.4850.5200.485364.20K+6.12%
0.4900.4950.5000.490185.00K-2.00%
0.5000.5000.5000.490253.30K0.00%
0.5000.5000.5000.50036.60K0.00%
0.5000.5000.5000.500131.00K0.00%
0.5000.5000.5100.495834.90K-3.85%
0.5200.5000.5200.460677.10K+2.97%
0.5050.5050.5050.50570.90K-0.98%
0.5100.5050.5150.505220.80K-1.92%
0.5200.5000.5200.500128.10K0.00%
0.5200.5050.5200.50025.00K+2.97%
0.5050.5200.5200.50088.40K-3.81%
0.5250.5250.5250.500265.50K0.00%
0.5250.5050.5300.495259.50K+5.00%
0.5000.4950.5000.49541.10K-2.91%
0.5150.5050.5150.500151.60K+3.00%
0.5000.5300.5300.50087.10K-1.96%
0.5100.5100.5350.51042.90K-0.97%
0.5150.5050.5150.50534.80K0.00%
0.5150.5050.5200.505100.00K+3.00%
Cao nhất: 0.535Thấp nhất: 0.460Chênh lệch: 0.075Trung bình: 0.510% Thay đổi: 4.000