Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
80,100
+200
(+0.25%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
80,100
81,800
Biên độ 52 tuần
78,500
199,060
Khối lượng
430,200
Giá Mua/Bán
80,500 / 0

Phân tích SAB

...