Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
65,000
-1,200(-1.81%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử SAB

Khung Thời Gian
Daily
30/10/2023 - 30/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
65,00066,40066,50065,000549.90K-1.81%
66,20064,90066,80064,200770.20K+2.00%
64,90064,50064,90063,400497.10K+0.93%
64,30062,50064,40062,400946.00K+2.06%
63,00060,50063,00060,500764.10K+4.30%
60,40063,60063,90060,400617.60K-4.88%
63,50063,10063,90063,100474.90K+0.63%
63,10063,20063,80062,900563.60K+0.16%
63,00062,70063,60062,500659.50K-1.10%
63,70064,30065,40063,400978.30K-0.78%
64,20063,70064,60063,200740.90K+1.58%
63,20063,20064,50063,1001.32M+1.94%
62,00061,80063,30061,700734.80K+1.14%
61,30062,40063,50061,100573.50K-1.76%
62,40063,80063,80062,300740.70K-2.35%
63,90065,50065,80063,6001.04M-1.84%
65,10065,50065,50062,600924.80K0.00%
65,10066,30066,80064,900441.80K-1.66%
66,20064,50066,20063,900571.80K+3.60%
63,90061,40064,70061,400745.60K+4.07%
61,40057,90061,40057,900719.70K+6.97%
57,40057,00057,80054,900735.70K+1.23%
56,70060,90061,00056,700840.80K-6.74%
60,80063,10063,10060,800379.90K-3.65%
Cao nhất
66,800
% Thay đổi
3
Trung bình
62,946
Chênh lệch
11,900
Thấp nhất
54,900