CTCP Sadico Cần Thơ (SDG)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
17,100.0
0.0(0.00%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật SDG

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Mua1Trung Tính2Bán18

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh
Mua1Trung Tính2Bán6

Trung bình Động

Bán Mạnh
Mua0Bán12

Tổng kết:Bán Mạnh

Trung bình Động:Bán MạnhMua: (0)Bán: (12)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (1)Bán: (6)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 1Trung Tính: 2Bán: 6
21/09/2023 08:55 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)26.241Bán
STOCH(9,6)65.676Mua
STOCHRSI(14)0Bán quá mức
MACD(12,26)-427.1Bán
ADX(14)46.032Trung Tính
Williams %R-52.977Trung Tính
CCI(14)-185.875Bán
ATR(14)735.7143Biến Động Cao
Highs/Lows(14)-5164.2857Bán
Ultimate Oscillator12.84Bán quá mức
ROC-25.974Bán
Bull/Bear Power(13)-7945.604Bán

Trung bình Động

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Bán: 12
21/09/2023 08:55 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
19340.0
Bán
18983.5
Bán
MA10
21560.0
Bán
20526.0
Bán
MA20
22620.0
Bán
21403.4
Bán
MA50
20260.0
Bán
20518.0
Bán
MA100
18040.0
Bán
19565.5
Bán
MA200
18933.0
Bán
20491.2
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển17100171001710017100171001710017100
Fibonacci17100171001710017100171001710017100
Camarilla17100171001710017100171001710017100
Woodie17100171001710017100171001710017100
DeMark--171001710017100--