CTCP Sadico Cần Thơ (SDG)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
17,500.0
-1,900.0
(-9.79%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
17,500.0
20,900.0
Biên độ 52 tuần
12,600.0
30,400.0
Khối lượng
1,500
Giá đ.cửa hôm trước
19,400
Giá mở cửa
17,500
Biên độ ngày
17,500-20,900
Biên độ 52 tuần
12,600-30,400
Khối lượng
1,500
KLTB (3 thg)
304
Thay đổi 1 năm
-28.15%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
10,139,997
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Sadico Cần Thơ

Hồ sơ Công ty CTCP Sadico Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ là công ty sản xuất bao bì xi măng có trụ sở tại Việt Nam. Các sản phẩm bao bì xi măng của Công ty bao gồm bao bì nhựa PP (Polypropylene), PK (Polypropylene-Kraft), KPK (Kraft-Polypropylene-Kraft). Công ty cũng sản xuất và kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng. Công ty còn kinh doanh vật liệu xây dựng, như bê tông. Bên cạnh đó, Công ty tham gia phát triển và kinh doanh bất động sản.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam