Skandinaviska Enskilda Banken AB A (SEBa)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
127.50
-2.45(-1.89%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
125.05130.95
Biên độ 52 tuần
104.40133.50
Giá đ.cửa hôm trước
129.95
Giá mở cửa
129.35
Biên độ ngày
125.05-130.95
Biên độ 52 tuần
104.4-133.5
Khối lượng
4,607,521
KLTB (3 thg)
2,500,149
Thay đổi 1 năm
20.06%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
2,094,026,169
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

625.7
NOVOb
-1.74%
69.5
NIBEb
+0.84%
40.24
KNEBV
+0.27%
366.0
ALFA
-0.73%

Báo cáo Thu nhập B