Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
13,900.0
0.0(0.00%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật RIC

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua16Trung Tính0Bán5

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua8Trung Tính0Bán1

Trung bình Động

Mua
Mua8Bán4

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:MuaMua: (8)Bán: (4)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (8)Bán: (1)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 8Trung Tính: 0Bán: 1
31/05/2022 09:50 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)58.796Mua
STOCH(9,6)76.715Mua
STOCHRSI(14)100Mua quá mức
MACD(12,26)-142.3Bán
ADX(14)67.568Mua
Williams %R0Mua quá mức
CCI(14)172.2381Mua
ATR(14)467.8571Biến Động Cao
Highs/Lows(14)996.4286Mua
Ultimate Oscillator59.476Mua
ROC15.833Mua
Bull/Bear Power(13)582.954Mua

Trung bình Động

Tổng kết: MuaMua: 8Bán: 4
31/05/2022 09:50 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
12860.0
Mua
13092.6
Mua
MA10
12965.0
Mua
12914.8
Mua
MA20
12682.5
Mua
12959.3
Mua
MA50
13588.0
Mua
13583.5
Mua
MA100
14905.5
Bán
14882.3
Bán
MA200
17786.5
Bán
16289.8
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển12600126001260012600126001260012600
Fibonacci12600126001260012600126001260012600
Camarilla12600126001260012600126001260012600
Woodie12600126001260012600126001260012600
DeMark--126001260012600--