Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Thông báo cuối về Cyber Monday! Tiết Kiệm Ngay trên Nhận ƯU ĐÃI 60%
Đóng

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Dữ liệu lịch sử của Quốc tế Hoàng Gia, để có dữ liệu thời gian thực, xin thử một tìm kiếm khác
13,900.0 +0.0    +0.00%
13/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000RIC7 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 12,500.0 / 13,900.0
 • Biên độ ngày: 12,200.0 - 13,900.0
Quốc tế Hoàng Gia 13,900.0 +0.0 +0.00%

Mô hình Nến RIC

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Hammer 1M Hiện tại
Thrusting Bearish 1W Hiện tại
Doji Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Doji Star Bearish 1D 1 12/05/2022
Three Outside Up 1D 1 12/05/2022
Belt Hold Bearish 30 1 13/05/2022 14:00
Engulfing Bearish 30 1 13/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 15 1 13/05/2022 14:30
Bullish Engulfing 15 1 13/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1D 2 11/05/2022
Bullish Engulfing 1D 2 11/05/2022
Belt Hold Bullish 1H 2 13/05/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 2 13/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1D 4 09/05/2022
Hanging Man 5H 4 11/05/2022 10:00
Three Outside Up 5H 4 11/05/2022 10:00
Harami Cross Bearish 1H 4 12/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 4 13/05/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 4 13/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 5 11/05/2022 05:00
Bullish Engulfing 5H 5 11/05/2022 05:00
Three Inside Up 5H 5 11/05/2022 05:00
Tri-Star Bullish 30 5 13/05/2022 09:30
Bullish doji Star 5H 6 10/05/2022 14:00
Harami Cross 5H 6 10/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 6 12/05/2022 11:00
Doji Star Bearish 15 7 13/05/2022 13:00
Doji Star Bearish 1H 8 12/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 8 13/05/2022 10:15
Bullish Engulfing 15 8 13/05/2022 10:15
Belt Hold Bullish 5H 9 09/05/2022 08:00
Three Inside Up 1H 9 11/05/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 9 12/05/2022 13:30
Harami Bullish 1H 10 11/05/2022 13:00
Harami Cross 1H 10 11/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 10 12/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 10 12/05/2022 13:00
Doji Star Bearish 1W 11 20/02/2022
Bullish Engulfing 1D 11 26/04/2022
Bullish doji Star 5H 11 06/05/2022 05:00
Harami Bullish 5H 11 06/05/2022 05:00
Harami Cross 5H 11 06/05/2022 05:00
Belt Hold Bearish 1H 11 11/05/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 11 12/05/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 11 13/05/2022 09:15
Belt Hold Bullish 1H 12 11/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 12 11/05/2022 09:00
Harami Cross 1M 13 4/21
Homing Pigeon 1W 13 06/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 13 22/04/2022
Bullish Engulfing 1D 13 22/04/2022
Doji Star Bearish 1H 13 10/05/2022 14:00
Gravestone Doji 1H 13 10/05/2022 14:00
Dark Cloud Cover 1M 14 3/21
Doji Star Bearish 30 14 12/05/2022 09:30
Three Outside Up 30 14 12/05/2022 09:30
Inverted Hammer 1D 15 20/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 15 10/05/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 15 11/05/2022 14:30
Bullish Engulfing 30 15 11/05/2022 14:30
Belt Hold Bearish 15 16 12/05/2022 13:45
Engulfing Bearish 15 16 12/05/2022 13:45
Bullish Hammer 1W 18 26/12/2021
Bullish doji Star 1D 18 15/04/2022
Harami Bullish 30 18 11/05/2022 13:00
Harami Cross 30 18 11/05/2022 13:00
Doji Star Bearish 15 18 12/05/2022 13:15
Bullish doji Star 1H 19 09/05/2022 13:00
Harami Bullish 1H 19 09/05/2022 13:00
Harami Cross 1H 19 09/05/2022 13:00
Evening Star 30 19 11/05/2022 10:30
Evening Doji Star 30 19 11/05/2022 10:30
Engulfing Bearish 30 19 11/05/2022 10:30
Belt Hold Bearish 30 19 11/05/2022 10:30
Belt Hold Bullish 15 19 12/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 15 19 12/05/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1D 20 13/04/2022
Engulfing Bearish 1D 20 13/04/2022
Doji Star Bearish 30 20 11/05/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 20 12/05/2022 11:15
Engulfing Bearish 1M 21 8/20
Hanging Man 1D 21 12/04/2022
Dragonfly Bearish 1D 21 12/04/2022
Belt Hold Bullish 30 21 11/05/2022 09:30
Bullish Engulfing 30 21 11/05/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 21 12/05/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1W 22 28/11/2021
Doji Star Bearish 1D 22 08/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 22 09/05/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 22 10/05/2022 14:30
Bullish Hammer 1D 24 06/04/2022
Harami Bullish 5H 24 25/04/2022 14:00
Harami Cross 5H 24 25/04/2022 14:00
Deliberation Bearish 30 24 10/05/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1D 26 04/04/2022
Bullish Engulfing 1D 26 04/04/2022
Belt Hold Bullish 30 26 10/05/2022 11:00
Doji Star Bearish 15 26 11/05/2022 14:45
Bullish Engulfing 5H 27 22/04/2022 06:00
Harami Cross 1H 27 06/05/2022 09:00
Harami Bullish 1H 27 06/05/2022 09:00
Bullish doji Star 1H 27 06/05/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 27 10/05/2022 10:30
Engulfing Bearish 30 27 10/05/2022 10:30
Belt Hold Bullish 15 27 11/05/2022 14:30
Bullish Engulfing 15 27 11/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1W 29 10/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 29 21/04/2022 05:00
Belt Hold Bullish 1W 30 03/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 31 05/05/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 31 05/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1D 33 24/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 33 19/04/2022 08:00
Inverted Hammer 5H 33 19/04/2022 08:00
Harami Cross 30 33 09/05/2022 13:00
Harami Bullish 30 33 09/05/2022 13:00
Bullish doji Star 30 33 09/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 5H 34 18/04/2022 12:00
Harami Bullish 15 34 11/05/2022 10:45
Harami Cross 15 34 11/05/2022 10:45
Abandoned Baby Bullish 1M 35 6/19
Morning Doji Star 1M 35 6/19
Harami Cross 1W 35 29/08/2021
Belt Hold Bearish 15 35 11/05/2022 10:30
Engulfing Bearish 15 35 11/05/2022 10:30
Bullish doji Star 1M 36 5/19
Inverted Hammer 1M 37 4/19
Belt Hold Bearish 1W 37 15/08/2021
Belt Hold Bearish 1D 37 18/03/2022
Bullish doji Star 1H 37 04/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 37 09/05/2022 09:30
Bullish Engulfing 30 37 09/05/2022 09:30
Doji Star Bearish 15 37 11/05/2022 09:45
Falling Three Methods 1M 38 3/19
Deliberation Bearish 1D 38 17/03/2022
Doji Star Bearish 1D 38 17/03/2022
Tri-Star Bearish 30 38 09/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 38 11/05/2022 09:30
Bullish Engulfing 15 38 11/05/2022 09:30
Three Inside Up 15 38 11/05/2022 09:30
Harami Bullish 15 39 10/05/2022 14:45
Harami Cross 15 39 10/05/2022 14:45
Belt Hold Bearish 15 40 10/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1W 41 18/07/2021
Engulfing Bearish 5H 41 13/04/2022 07:00
Belt Hold Bullish 1H 41 29/04/2022 10:00
Three Outside Up 1D 42 11/03/2022
Belt Hold Bullish 1H 42 29/04/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 42 06/05/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 42 06/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 1D 43 10/03/2022
Three Inside Up 1W 44 27/06/2021
Doji Star Bearish 5H 44 08/04/2022 12:00
Harami Bullish 1D 45 08/03/2022
Harami Cross 1D 45 08/03/2022
Belt Hold Bullish 1H 47 28/04/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 47 28/04/2022 09:00
Bullish Hammer 5H 48 06/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1H 48 27/04/2022 14:00
Engulfing Bearish 1H 48 27/04/2022 14:00
Bullish doji Star 30 48 05/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 48 10/05/2022 11:00
Bullish Engulfing 15 48 10/05/2022 11:00
Morning Doji Star 15 48 10/05/2022 11:00
Morning Star 15 48 10/05/2022 11:00
Three Inside Up 15 48 10/05/2022 11:00
Three Inside Up 1H 49 27/04/2022 13:00
Bullish doji Star 15 49 10/05/2022 10:45
Harami Bullish 15 49 10/05/2022 10:45
Harami Cross 15 49 10/05/2022 10:45
Harami Bullish 5H 50 05/04/2022 14:00
Harami Cross 5H 50 05/04/2022 14:00
Harami Bullish 1H 50 27/04/2022 11:00
Harami Cross 1H 50 27/04/2022 11:00
Harami Bullish 30 50 05/05/2022 13:30
Harami Cross 30 50 05/05/2022 13:30
Belt Hold Bearish 15 50 10/05/2022 10:30
Engulfing Bearish 15 50 10/05/2022 10:30
Belt Hold Bullish 1D 51 28/02/2022
Belt Hold Bearish 30 51 05/05/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 51 05/05/2022 13:00
Three Outside Up 5H 52 04/04/2022 13:00
Thrusting Bearish 1W 53 25/04/2021
Downside Gap Three Methods 5H 53 04/04/2022 08:00
Belt Hold Bullish 5H 53 04/04/2022 08:00
Bullish Engulfing 5H 53 04/04/2022 08:00
Inverted Hammer 5H 54 01/04/2022 10:00
Evening Star 1H 54 26/04/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 54 26/04/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 54 26/04/2022 13:00
Evening Doji Star 1H 54 26/04/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 54 05/05/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 54 05/05/2022 10:00
Kicking Bearish 5H 55 01/04/2022 05:00
Doji Star Bearish 1H 55 26/04/2022 11:00
Separating Lines Bullish 1H 56 26/04/2022 10:00
Bullish doji Star 30 56 05/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 58 17/02/2022
Bullish Engulfing 1D 59 16/02/2022
Upside Gap Three Methods 1W 60 07/03/2021
Tri-Star Bearish 30 60 04/05/2022 13:00
Harami Cross 15 60 09/05/2022 13:00
Bullish doji Star 15 60 09/05/2022 13:00
Harami Bullish 15 60 09/05/2022 13:00
Bullish doji Star 1H 61 25/04/2022 10:00
Harami Bullish 1H 61 25/04/2022 10:00
Harami Cross 1H 61 25/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 15 61 09/05/2022 11:15
Engulfing Bearish 15 61 09/05/2022 11:15
Kicking Bearish 1H 62 25/04/2022 09:00
Falling Three Methods 1M 63 02/17
Belt Hold Bullish 5H 63 28/03/2022 06:00
Belt Hold Bullish 5H 65 25/03/2022 08:00
Inverted Hammer 5H 65 25/03/2022 08:00
Harami Bullish 1H 65 22/04/2022 11:00
Harami Cross 1H 65 22/04/2022 11:00
Inverted Hammer 5H 66 24/03/2022 12:00
Belt Hold Bearish 1H 66 22/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 66 29/04/2022 14:00
Dark Cloud Cover 30 66 29/04/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 66 09/05/2022 09:15
Belt Hold Bullish 1D 67 28/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 67 24/03/2022 07:00
Inverted Hammer 5H 67 24/03/2022 07:00
Bullish Engulfing 1H 67 22/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 67 09/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 69 26/01/2022
Inverted Hammer 1D 69 26/01/2022
Belt Hold Bullish 1H 69 21/04/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 69 21/04/2022 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận RIC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
NAM NGUYEN VAN
NAM NGUYEN VAN 14/09/2021 20:02
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
cổ phiếu này chuẩn bị tăng giá dài hạn
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email