Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PBP)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
10,100.0 +0.0    +0.00%
21/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PBP8 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 10,100.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 10,100.0 - 10,800.0
Bao bì Dầu khí Việt Nam 10,100.0 +0.0 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Engulfing Bearish 1M Hiện tại
Engulfing Bearish 1W Hiện tại
Homing Pigeon 1D Hiện tại
Homing Pigeon 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1W 1 10/10/2021
Harami Cross 1W 1 10/10/2021
Engulfing Bearish 1D 1 20/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 1 20/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 5H 1 20/10/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1H 1 20/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 1 21/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 1 21/10/2021 14:15
Belt Hold Bearish 1W 4 19/09/2021
Dark Cloud Cover 1W 4 19/09/2021
Engulfing Bearish 1M 6 4/21
Upside Gap Three Methods 1M 6 4/21
Three Outside Up 1M 7 3/21
Bullish Engulfing 1W 7 29/08/2021
Belt Hold Bullish 1M 8 02/21
Bullish Engulfing 1M 8 02/21
Evening Doji Star 1W 8 22/08/2021
Tri-Star Bullish 5H 8 05/10/2021 12:00
Doji Star Bearish 1W 9 15/08/2021
Doji Star Bearish 1D 9 04/10/2021
Hanging Man 1D 9 04/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 9 04/10/2021
Three Outside Up 1D 9 04/10/2021
Three Inside Up 1D 10 30/09/2021
Bullish Engulfing 1D 10 30/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 10 30/09/2021
Harami Bullish 1D 11 29/09/2021
Harami Cross 1D 11 29/09/2021
Bullish doji Star 1D 11 29/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 11 04/10/2021 06:00
Shooting Star 1M 12 10/20
Belt Hold Bearish 1D 12 28/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 12 30/09/2021 12:00
Tri-Star Bullish 1H 12 05/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 13 05/10/2021 09:00
Three Black Crows 1W 14 11/07/2021
Harami Cross 1D 14 24/09/2021
Bullish doji Star 1D 14 24/09/2021
Harami Bullish 1D 14 24/09/2021
Tri-Star Bullish 30 14 05/10/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 14 05/10/2021 14:45
Bullish doji Star 5H 15 29/09/2021 06:00
Harami Bullish 5H 15 29/09/2021 06:00
Harami Cross 5H 15 29/09/2021 06:00
Harami Bullish 1H 15 04/10/2021 10:00
Harami Cross 1H 15 04/10/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 15 05/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 15 05/10/2021 09:15
Engulfing Bearish 1W 16 27/06/2021
Harami Bullish 1D 16 22/09/2021
Harami Cross 1D 16 22/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 16 28/09/2021 10:00
Bullish Hammer 5H 16 28/09/2021 10:00
Three Inside Up 1M 17 5/20
Belt Hold Bearish 1D 17 21/09/2021
Engulfing Bearish 1D 17 21/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 17 30/09/2021 13:00
Bullish doji Star 1M 18 4/20
Harami Bullish 1M 18 4/20
Harami Cross 1M 18 4/20
Harami Cross 15 18 04/10/2021 10:00
Harami Bullish 15 18 04/10/2021 10:00
Falling Three Methods 1M 19 3/20
Belt Hold Bearish 30 19 04/10/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 19 04/10/2021 09:30
Belt Hold Bearish 15 19 04/10/2021 09:45
Engulfing Bearish 15 19 04/10/2021 09:45
Downside Gap Three Methods 1M 21 01/20
Harami Bullish 1M 21 01/20
Harami Cross 1M 21 01/20
Belt Hold Bullish 1H 21 28/09/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 21 30/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 1D 22 14/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 22 22/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 22 30/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 22 30/09/2021 09:00
Abandoned Baby Bullish 1W 23 02/05/2021
Belt Hold Bullish 1W 23 02/05/2021
Bullish Engulfing 1W 23 02/05/2021
Harami Cross 1M 24 10/19
Homing Pigeon 1M 24 10/19
Bullish doji Star 1W 24 25/04/2021
Harami Bullish 1D 25 08/09/2021
Harami Cross 1D 25 08/09/2021
Tri-Star Bullish 30 25 28/09/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 25 28/09/2021 14:45
Falling Three Methods 1M 26 8/19
Tri-Star Bearish 30 26 28/09/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 26 28/09/2021 14:00
Harami Bullish 1D 27 06/09/2021
Harami Cross 1D 27 06/09/2021
Deliberation Bearish 5H 27 17/09/2021 09:00
Doji Star Bearish 5H 27 17/09/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1D 28 01/09/2021
Harami Bullish 1M 29 4/19
Harami Cross 1M 29 4/19
Tri-Star Bullish 1H 29 22/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1H 30 21/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 1D 31 25/08/2021
Tri-Star Bullish 5H 31 14/09/2021 11:00
Hanging Man 1W 32 28/02/2021
Dragonfly Bearish 1W 32 28/02/2021
Deliberation Bearish 1W 33 21/02/2021
Homing Pigeon 1D 34 20/08/2021
Belt Hold Bullish 1W 35 31/01/2021
Tri-Star Bullish 30 35 21/09/2021 13:30
Engulfing Bearish 1M 36 8/18
Evening Doji Star 1M 36 8/18
Evening Star 1M 36 8/18
Inverted Hammer 1W 36 24/01/2021
Belt Hold Bullish 1W 36 24/01/2021
Tri-Star Bearish 30 36 21/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 36 21/09/2021 13:30
Doji Star Bearish 1M 37 7/18
Harami Bullish 1W 37 17/01/2021
Harami Cross 1W 37 17/01/2021
Tri-Star Bearish 15 37 21/09/2021 13:15
Engulfing Bearish 1W 38 10/01/2021
Harami Bullish 5H 38 01/09/2021 13:00
Harami Cross 5H 38 01/09/2021 13:00
Belt Hold Bearish 5H 39 01/09/2021 08:00
Three Outside Down 1M 41 3/18
Harami Bullish 1D 41 11/08/2021
Harami Cross 1D 41 11/08/2021
Tri-Star Bullish 1H 41 14/09/2021 13:00
Engulfing Bearish 1M 42 02/18
Belt Hold Bullish 1D 43 09/08/2021
Tri-Star Bullish 5H 44 24/08/2021 10:00
Doji Star Bearish 30 44 16/09/2021 13:00
Inverted Hammer 1W 45 22/11/2020
Tri-Star Bullish 1H 45 08/09/2021 09:00
Doji Star Bearish 15 45 16/09/2021 13:15
Morning Star 1W 46 15/11/2020
Morning Doji Star 1W 46 15/11/2020
Bullish Engulfing 1W 46 15/11/2020
Belt Hold Bullish 1W 46 15/11/2020
Abandoned Baby Bullish 1W 46 15/11/2020
Tri-Star Bearish 1D 46 03/08/2021
Harami Bullish 5H 46 23/08/2021 09:00
Harami Cross 5H 46 23/08/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1H 46 07/09/2021 14:00
Bullish doji Star 1W 47 01/11/2020
Tri-Star Bullish 1D 48 29/07/2021
Belt Hold Bearish 1W 49 04/10/2020
Tri-Star Bullish 30 49 14/09/2021 13:30
Harami Cross Bearish 1D 50 21/07/2021
Deliberation Bearish 5H 50 17/08/2021 13:00
Doji Star Bearish 5H 50 17/08/2021 13:00
Harami Bullish 1H 50 01/09/2021 10:00
Harami Cross 1H 50 01/09/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1H 51 01/09/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 51 14/09/2021 13:30
Tri-Star Bullish 30 53 08/09/2021 09:30
Hanging Man 1W 54 23/08/2020
Tri-Star Bullish 5H 54 12/08/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 54 07/09/2021 14:00
Bullish Hammer 1W 55 16/08/2020
Bullish doji Star 1D 55 07/07/2021
Tri-Star Bullish 15 55 08/09/2021 09:45
Tri-Star Bearish 15 56 07/09/2021 14:15
Harami Bullish 5H 57 10/08/2021 11:00
Harami Cross 5H 57 10/08/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1W 58 26/07/2020
Bullish doji Star 1D 58 02/07/2021
Harami Bullish 30 58 01/09/2021 10:00
Harami Cross 30 58 01/09/2021 10:00
Morning Doji Star 1M 59 9/16
Morning Star 1M 59 9/16
Belt Hold Bearish 1W 59 19/07/2020
Three Black Crows 1D 59 01/07/2021
Belt Hold Bearish 30 59 01/09/2021 09:00
Bullish doji Star 1M 60 8/16
Harami Bullish 1M 60 8/16
Harami Cross 1M 60 8/16
Bullish Engulfing 1W 60 12/07/2020
Morning Doji Star 1W 60 12/07/2020
Belt Hold Bearish 1D 61 29/06/2021
Harami Bullish 1H 61 23/08/2021 10:00
Harami Cross 1H 61 23/08/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 61 01/09/2021 09:15
Harami Bullish 1D 62 28/06/2021
Harami Cross 1D 62 28/06/2021
Tri-Star Bearish 5H 62 03/08/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1D 63 25/06/2021
Bullish Engulfing 1M 64 4/16
Belt Hold Bearish 1W 64 14/06/2020
Deliberation Bearish 1D 64 24/06/2021
Doji Star Bearish 1D 64 24/06/2021
Tri-Star Bullish 5H 64 29/07/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1H 64 19/08/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 65 19/08/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1D 67 21/06/2021
Engulfing Bearish 1D 67 21/06/2021
Tri-Star Bullish 30 68 24/08/2021 09:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PBP

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email