Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (PJT)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
11,350.0 -350.0    -2.99%
24/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PJT3 
 • Khối lượng: 1,700
 • Giá Mua/Bán: 11,350.0 / 11,600.0
 • Biên độ ngày: 11,350.0 - 11,700.0
Xăng dầu Đường thủy Petrolimex 11,350.0 -350.0 -2.99%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 1W 2 09/01/2022
Engulfing Bearish 1W 2 09/01/2022
Belt Hold Bullish 1H 2 24/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 1H 2 24/01/2022 11:00
Harami Cross Bearish 1H 3 24/01/2022 10:00
Harami Cross Bearish 30 3 24/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 5H 4 20/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 4 24/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 30 4 24/01/2022 11:00
Bullish Hammer 1W 5 19/12/2021
Belt Hold Bearish 1H 5 21/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 5 21/01/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 5 24/01/2022 10:30
Tri-Star Bullish 1W 6 12/12/2021
Harami Cross Bearish 15 6 24/01/2022 13:00
Harami Cross Bearish 30 7 21/01/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 7 24/01/2022 11:15
Bullish Engulfing 15 7 24/01/2022 11:15
Bullish doji Star 1W 8 28/11/2021
Belt Hold Bullish 30 8 21/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 8 21/01/2022 14:00
Morning Doji Star 30 8 21/01/2022 14:00
Morning Star 30 8 21/01/2022 14:00
Three Inside Up 30 8 21/01/2022 14:00
Three Outside Down 5H 9 18/01/2022 07:00
Harami Bullish 1H 9 20/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 9 20/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 9 24/01/2022 10:45
Hanging Man 1D 10 10/01/2022
Engulfing Bearish 5H 10 17/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 30 10 21/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 10 21/01/2022 13:00
Harami Bullish 5H 11 17/01/2022 06:00
Harami Cross 5H 11 17/01/2022 06:00
Harami Bullish 1H 11 20/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 11 20/01/2022 11:00
Doji Star Bearish 1M 12 01/21
Hanging Man 1D 12 06/01/2022
Dragonfly Bearish 1D 12 06/01/2022
Belt Hold Bearish 1H 12 20/01/2022 10:00
Harami Cross Bearish 15 12 21/01/2022 14:30
Bullish doji Star 15 14 21/01/2022 13:30
Harami Bullish 15 14 21/01/2022 13:30
Harami Cross 15 14 21/01/2022 13:30
Harami Cross Bearish 1W 15 10/10/2021
Harami Bearish 1W 15 10/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 15 13/01/2022 07:00
Belt Hold Bearish 15 15 21/01/2022 13:15
Engulfing Bearish 15 15 21/01/2022 13:15
Belt Hold Bearish 1D 16 30/12/2021
Bullish doji Star 30 16 20/01/2022 14:00
Harami Bullish 30 16 20/01/2022 14:00
Harami Cross 30 16 20/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 1W 17 26/09/2021
Doji Star Bearish 1D 17 29/12/2021
Hanging Man 1D 17 29/12/2021
Dragonfly Bearish 1D 17 29/12/2021
Belt Hold Bullish 1H 17 19/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 17 19/01/2022 10:00
Doji Star Bearish 15 18 21/01/2022 10:30
Three Outside Up 1M 19 6/20
Harami Bullish 30 19 20/01/2022 11:00
Harami Cross 30 19 20/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 15 19 21/01/2022 10:15
Bullish Engulfing 1M 20 5/20
Morning Doji Star 1M 20 5/20
Morning Star 1M 20 5/20
Stick Sandwich 5H 20 10/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 20 20/01/2022 10:30
Engulfing Bearish 30 20 20/01/2022 10:30
Belt Hold Bearish 15 20 21/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 15 20 21/01/2022 10:00
Bullish doji Star 1M 21 4/20
Evening Star 1D 21 23/12/2021
Evening Doji Star 1D 21 23/12/2021
Engulfing Bearish 1D 21 23/12/2021
Bullish doji Star 1H 21 18/01/2022 11:00
Harami Bullish 1H 21 18/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 21 18/01/2022 11:00
Doji Star Bearish 1D 22 22/12/2021
Belt Hold Bearish 5H 22 07/01/2022 06:00
Doji Star Bearish 30 22 20/01/2022 09:30
Harami Bearish 1M 23 02/20
Harami Cross Bearish 1M 23 02/20
Belt Hold Bullish 1D 23 21/12/2021
Belt Hold Bullish 30 23 20/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 23 20/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 5H 24 06/01/2022 05:00
Belt Hold Bullish 1H 24 17/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 1D 25 17/12/2021
Engulfing Bearish 1H 25 17/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 25 17/01/2022 13:00
Bullish Hammer 1M 26 11/19
Belt Hold Bullish 1H 26 17/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 1H 26 17/01/2022 11:00
Bullish doji Star 15 26 20/01/2022 13:45
Harami Bullish 15 26 20/01/2022 13:45
Harami Cross 15 26 20/01/2022 13:45
Belt Hold Bearish 5H 27 04/01/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 28 20/01/2022 13:15
Harami Cross Bearish 1M 29 8/19
Three Outside Down 1W 29 04/07/2021
Harami Bullish 1H 29 14/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 29 14/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 29 19/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 29 19/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 1W 30 27/06/2021
Belt Hold Bullish 1D 31 09/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 31 30/12/2021 13:00
Doji Star Bearish 1H 31 14/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 31 20/01/2022 11:00
Harami Cross Bearish 1M 32 5/19
Three Outside Up 1W 32 13/06/2021
Belt Hold Bearish 5H 32 30/12/2021 08:00
Engulfing Bearish 5H 32 30/12/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1H 32 14/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 32 14/01/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 32 20/01/2022 10:45
Bullish Engulfing 1W 33 06/06/2021
Hanging Man 5H 33 29/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1D 34 06/12/2021
Hanging Man 5H 34 29/12/2021 07:00
Three Inside Up 1M 35 02/19
Bullish doji Star 30 35 18/01/2022 10:30
Harami Bullish 30 35 18/01/2022 10:30
Harami Cross 30 35 18/01/2022 10:30
Separating Lines Bullish 1D 36 02/12/2021
Belt Hold Bearish 1H 36 13/01/2022 11:00
Bullish Hammer 1D 37 01/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 37 27/12/2021 10:00
Inverted Hammer 5H 37 27/12/2021 10:00
Abandoned Baby Bullish 30 37 18/01/2022 09:30
Bullish Engulfing 30 37 18/01/2022 09:30
Doji Star Bearish 15 37 20/01/2022 09:30
Dragonfly Doji 1W 38 02/05/2021
Harami Cross 1D 38 30/11/2021
Harami Bullish 1D 38 30/11/2021
Bullish doji Star 1D 38 30/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 38 13/01/2022 09:00
Bullish doji Star 30 38 18/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 38 20/01/2022 09:15
Bullish Engulfing 15 38 20/01/2022 09:15
Belt Hold Bullish 1W 39 25/04/2021
Bullish Hammer 1D 39 29/11/2021
Bullish doji Star 1H 40 12/01/2022 13:00
Bullish doji Star 30 40 17/01/2022 14:00
Harami Bullish 30 40 17/01/2022 14:00
Harami Cross 30 40 17/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 1W 41 11/04/2021
Belt Hold Bearish 30 42 17/01/2022 13:00
Dark Cloud Cover 30 42 17/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 43 23/11/2021
Belt Hold Bullish 30 43 17/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 30 43 17/01/2022 11:00
Harami Bullish 1D 45 19/11/2021
Harami Cross 1D 45 19/11/2021
Doji Star Bearish 5H 45 21/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 1M 46 3/18
Belt Hold Bearish 5H 47 20/12/2021 13:00
Homing Pigeon 5H 47 20/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 48 10/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 48 19/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 15 48 19/01/2022 10:00
Morning Doji Star 15 48 19/01/2022 10:00
Morning Star 15 48 19/01/2022 10:00
Three Inside Up 15 48 19/01/2022 10:00
Harami Bullish 30 49 14/01/2022 13:30
Harami Cross 30 49 14/01/2022 13:30
Bullish doji Star 15 49 19/01/2022 09:45
Harami Bullish 15 49 19/01/2022 09:45
Harami Cross 15 49 19/01/2022 09:45
Three Inside Up 1W 50 07/02/2021
Hanging Man 1D 50 12/11/2021
Harami Bullish 1W 51 31/01/2021
Harami Cross 1W 51 31/01/2021
Belt Hold Bearish 1H 51 10/01/2022 09:00
Harami Bullish 30 51 14/01/2022 11:00
Harami Cross 30 51 14/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 30 52 14/01/2022 10:30
Doji Star Bearish 1M 53 8/17
Three Inside Down 1D 53 09/11/2021
Bullish Engulfing 30 53 14/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 53 14/01/2022 10:00
Belt Hold Bearish 5H 54 15/12/2021 08:00
Homing Pigeon 1H 54 07/01/2022 11:00
Doji Star Bearish 1M 55 6/17
Engulfing Bearish 1W 55 03/01/2021
Evening Doji Star 1W 55 03/01/2021
Evening Star 1W 55 03/01/2021
Stick Sandwich 5H 55 14/12/2021 12:00
Three Outside Up 1M 56 5/17
Doji Star Bearish 1W 56 27/12/2020
Hanging Man 1W 56 27/12/2020
Dragonfly Bearish 1W 56 27/12/2020
Belt Hold Bearish 1H 56 07/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1M 57 4/17
Stick Sandwich 5H 57 13/12/2021 11:00
Belt Hold Bearish 5H 57 13/12/2021 11:00
Harami Bullish 30 57 13/01/2022 13:00
Harami Cross 30 57 13/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 30 58 13/01/2022 11:00
Engulfing Bearish 30 58 13/01/2022 11:00
Evening Doji Star 30 58 13/01/2022 11:00
Evening Star 30 58 13/01/2022 11:00
Abandoned Baby Bullish 1D 59 01/11/2021
Stick Sandwich 5H 59 10/12/2021 13:00
Deliberation Bearish 30 59 13/01/2022 10:30
Doji Star Bearish 30 59 13/01/2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 59 18/01/2022 10:30
Harami Bullish 1D 60 29/10/2021
Harami Cross 1D 60 29/10/2021
Belt Hold Bearish 1D 61 28/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 61 06/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 61 13/01/2022 09:30
Belt Hold Bullish 5H 62 09/12/2021 07:00
Three Inside Up 5H 62 09/12/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1H 62 05/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 1H 62 05/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 15 62 18/01/2022 09:45
Bullish Engulfing 15 62 18/01/2022 09:45
Belt Hold Bearish 5H 64 08/12/2021 06:00
Engulfing Bearish 5H 64 08/12/2021 06:00
Three River Bottom 1D 65 22/10/2021
Bullish doji Star 5H 65 07/12/2021 10:00
Harami Bullish 5H 65 07/12/2021 10:00
Harami Cross 5H 65 07/12/2021 10:00
Bullish doji Star 30 65 12/01/2022 13:00
Bullish doji Star 15 65 17/01/2022 14:45
Belt Hold Bearish 15 66 17/01/2022 14:30
Upside Gap Three Methods 1M 67 6/16
Harami Bullish 1H 67 04/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 67 04/01/2022 14:00
Bullish doji Star 30 67 12/01/2022 10:30
Harami Bullish 30 67 12/01/2022 10:30
Harami Cross 30 67 12/01/2022 10:30
Inverted Hammer 1D 68 19/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 68 04/01/2022 13:00
Falling Three Methods 1D 69 18/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 69 04/01/2022 11:00
Engulfing Bearish 1H 69 04/01/2022 11:00
Evening Doji Star 1H 69 04/01/2022 11:00
Evening Star 1H 69 04/01/2022 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PJT

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email