Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingPro NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

Danh Khoi Group JSC (NRC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
4,600.0 0.0    0.00%
18/07 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000NRC7 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 4,500.0 / 4,600.0
 • Biên độ ngày: 4,500.0 - 4,600.0
Danh Khoi JSC 4,600.0 0.0 0.00%

Mô hình Nến NRC

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Danh Khoi Group JSC và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Cross 1M Hiện tại
Harami Bullish 1M Hiện tại
Dragonfly Doji 1D Hiện tại
Dragonfly Doji 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Tri-Star Bullish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bearish 1H 1 18/07/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 1 18/07/2024 14:00
Doji Star Bearish 15 1 18/07/2024 14:15
Bullish doji Star 1D 2 16/07/2024
Harami Bullish 1D 2 16/07/2024
Harami Cross 1D 2 16/07/2024
Tri-Star Bullish 30 2 18/07/2024 13:30
Belt Hold Bullish 15 2 18/07/2024 14:00
Engulfing Bearish 1D 3 15/07/2024
Belt Hold Bearish 5H 3 17/07/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 3 18/07/2024 13:00
Belt Hold Bearish 15 3 18/07/2024 13:45
Engulfing Bearish 15 3 18/07/2024 13:45
Harami Cross Bearish 1D 4 12/07/2024
Harami Cross Bearish 5H 4 16/07/2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 4 18/07/2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 4 18/07/2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 5 02/24
Harami Bullish 1W 5 09/06/2024
Harami Cross 1W 5 09/06/2024
Belt Hold Bullish 5H 5 16/07/2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 5 18/07/2024 13:15
Belt Hold Bullish 1D 6 10/07/2024
Belt Hold Bullish 5H 6 15/07/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 6 18/07/2024 13:00
Bullish Engulfing 1M 7 12/23
Three Inside Up 1M 7 12/23
Dragonfly Doji 1D 7 09/07/2024
Bullish doji Star 1M 8 11/23
Harami Bullish 1M 8 11/23
Harami Cross 1M 8 11/23
Harami Cross Bearish 5H 8 12/07/2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 8 18/07/2024 09:00
Engulfing Bearish 30 8 18/07/2024 09:00
Three Black Crows 1M 9 10/23
Deliberation Bearish 1W 9 12/05/2024
Belt Hold Bearish 1H 9 17/07/2024 09:00
Separating Lines Bullish 5H 10 11/07/2024 12:00
Tri-Star Bullish 1H 10 16/07/2024 14:00
Engulfing Bearish 1D 11 03/07/2024
Tri-Star Bearish 1H 11 16/07/2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 11 17/07/2024 13:30
Engulfing Bearish 30 11 17/07/2024 13:30
Tri-Star Bullish 15 12 18/07/2024 10:00
Advance Block Bearish 1M 13 6/23
Belt Hold Bullish 5H 13 10/07/2024 06:00
Harami Cross Bearish 1H 13 16/07/2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 13 18/07/2024 09:45
Three Outside Up 1M 14 5/23
Belt Hold Bullish 1W 14 07/04/2024
Belt Hold Bearish 1D 14 28/06/2024
Engulfing Bearish 1D 14 28/06/2024
Belt Hold Bullish 1H 14 16/07/2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 14 16/07/2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 15 4/23
Tri-Star Bearish 1H 15 15/07/2024 14:00
Three Outside Down 30 15 17/07/2024 10:00
Tri-Star Bullish 1H 16 15/07/2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 16 17/07/2024 09:30
Engulfing Bearish 30 16 17/07/2024 09:30
Belt Hold Bearish 15 16 18/07/2024 09:00
Engulfing Bearish 15 16 18/07/2024 09:00
Bullish Engulfing 1W 17 17/03/2024
Tri-Star Bullish 15 17 17/07/2024 14:45
Harami Cross 1D 19 21/06/2024
Harami Bullish 1D 19 21/06/2024
Bullish doji Star 1D 19 21/06/2024
Harami Cross Bearish 1H 20 12/07/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 20 16/07/2024 13:30
Belt Hold Bearish 15 20 17/07/2024 13:45
Engulfing Bearish 15 20 17/07/2024 13:45
Doji Star Bearish 1W 21 18/02/2024
Belt Hold Bullish 1H 21 12/07/2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 21 12/07/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 21 16/07/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 21 17/07/2024 13:30
Three Inside Up 1W 22 11/02/2024
Separating Lines Bullish 1D 22 18/06/2024
Tri-Star Bearish 15 22 17/07/2024 13:15
Bullish Engulfing 1M 23 8/22
Harami Bullish 1W 23 04/02/2024
Harami Cross 1W 23 04/02/2024
Harami Cross Bearish 1H 23 12/07/2024 10:00
Stick Sandwich 1D 24 14/06/2024
Harami Cross Bearish 30 24 16/07/2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 25 11/07/2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 25 16/07/2024 09:30
Bullish Engulfing 30 25 16/07/2024 09:30
Bullish doji Star 1W 26 14/01/2024
Harami Bullish 1W 26 14/01/2024
Harami Cross 1W 26 14/01/2024
Homing Pigeon 1D 26 12/06/2024
Dragonfly Doji 5H 26 01/07/2024 12:00
Belt Hold Bearish 15 26 17/07/2024 10:45
Engulfing Bearish 15 26 17/07/2024 10:45
Belt Hold Bullish 5H 27 01/07/2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 27 01/07/2024 07:00
Harami Cross Bearish 30 27 15/07/2024 14:30
Harami Cross 1D 28 10/06/2024
Bullish doji Star 1D 28 10/06/2024
Harami Bullish 1D 28 10/06/2024
Bullish doji Star 5H 28 28/06/2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 28 15/07/2024 14:00
Doji Star Bearish 1W 29 24/12/2023
Belt Hold Bearish 30 29 15/07/2024 13:30
Engulfing Bearish 30 29 15/07/2024 13:30
Bullish doji Star 1D 30 06/06/2024
Harami Bullish 1D 30 06/06/2024
Harami Cross 1D 30 06/06/2024
Harami Cross Bearish 5H 30 27/06/2024 13:00
Harami Cross Bearish 1H 30 10/07/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 30 15/07/2024 13:00
Bullish doji Star 15 30 17/07/2024 09:45
Harami Bullish 15 30 17/07/2024 09:45
Harami Cross 15 30 17/07/2024 09:45
Stick Sandwich 1W 31 10/12/2023
Bullish Engulfing 5H 31 27/06/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 31 15/07/2024 11:00
Belt Hold Bearish 15 31 17/07/2024 09:30
Engulfing Bearish 15 31 17/07/2024 09:30
Harami Cross Bearish 5H 32 26/06/2024 12:00
Dragonfly Doji 5H 32 26/06/2024 12:00
Doji Star Bearish 1H 33 10/07/2024 10:00
Doji Star Bearish 1M 34 9/21
Evening Doji Star 1W 34 19/11/2023
Belt Hold Bullish 1H 34 10/07/2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 34 10/07/2024 09:00
Deliberation Bearish 1W 35 12/11/2023
Harami Cross Bearish 30 35 12/07/2024 14:30
Belt Hold Bearish 5H 36 24/06/2024 10:00
Stick Sandwich 5H 36 24/06/2024 10:00
Bullish Engulfing 30 36 12/07/2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 36 12/07/2024 14:00
Belt Hold Bearish 1D 37 28/05/2024
Belt Hold Bullish 5H 37 24/06/2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 37 09/07/2024 11:00
Engulfing Bearish 1H 37 09/07/2024 11:00
Harami Cross Bearish 30 37 12/07/2024 13:30
Three Outside Down 1M 38 5/21
Stick Sandwich 5H 38 21/06/2024 12:00
Belt Hold Bullish 30 38 12/07/2024 13:00
Bullish Engulfing 30 38 12/07/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 38 16/07/2024 13:15
Engulfing Bearish 1M 39 4/21
Upside Gap Three Methods 1M 39 4/21
Stick Sandwich 1W 39 15/10/2023
Belt Hold Bullish 5H 39 21/06/2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 39 12/07/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 39 16/07/2024 13:00
Advance Block Bearish 1M 40 3/21
Belt Hold Bearish 1D 40 23/05/2024
Tri-Star Bullish 1H 40 08/07/2024 14:00
Harami Cross Bearish 30 41 12/07/2024 10:00
Bullish doji Star 1W 42 24/09/2023
Harami Cross 1W 42 24/09/2023
Tri-Star Bearish 1H 42 08/07/2024 11:00
Dragonfly Doji 1H 42 08/07/2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 42 12/07/2024 09:30
Engulfing Bearish 5H 43 19/06/2024 05:00
Tri-Star Bullish 15 43 16/07/2024 10:15
Homing Pigeon 1D 44 17/05/2024
Doji Star Bearish 5H 44 18/06/2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 44 11/07/2024 14:00
Harami Cross Bearish 1H 45 05/07/2024 14:00
Doji Star Bearish 15 45 16/07/2024 09:45
Belt Hold Bearish 5H 46 17/06/2024 13:00
Engulfing Bearish 5H 46 17/06/2024 13:00
Stick Sandwich 5H 46 17/06/2024 13:00
Thrusting Bearish 1W 47 20/08/2023
Harami Cross Bearish 1D 47 14/05/2024
Tri-Star Bullish 15 47 16/07/2024 09:15
Belt Hold Bearish 30 48 11/07/2024 10:30
Engulfing Bearish 30 48 11/07/2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 49 15/07/2024 14:15
Harami Cross Bearish 5H 50 13/06/2024 14:00
Harami Bullish 1H 50 04/07/2024 14:00
Harami Cross 1H 50 04/07/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 50 15/07/2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 51 04/07/2024 13:00
Engulfing Bearish 1H 51 04/07/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 51 15/07/2024 13:45
Belt Hold Bearish 1D 52 07/05/2024
Harami Cross Bearish 1H 52 04/07/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 52 15/07/2024 13:15
Belt Hold Bearish 5H 53 12/06/2024 08:00
Homing Pigeon 5H 53 12/06/2024 08:00
Harami Cross Bearish 30 53 10/07/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 53 15/07/2024 13:00
Doji Star Bearish 1D 54 03/05/2024
Hanging Man 1D 54 03/05/2024
Dragonfly Bearish 1D 54 03/05/2024
Belt Hold Bearish 5H 54 11/06/2024 12:00
Belt Hold Bullish 30 54 10/07/2024 13:30
Bullish Engulfing 30 54 10/07/2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 54 15/07/2024 11:00
Morning Star 1D 55 02/05/2024
Three Inside Up 1D 55 02/05/2024
Morning Doji Star 1D 55 02/05/2024
Bullish Engulfing 1D 55 02/05/2024
Belt Hold Bearish 5H 55 11/06/2024 07:00
Homing Pigeon 5H 55 11/06/2024 07:00
Belt Hold Bullish 1H 55 03/07/2024 14:00
Harami Bullish 1D 56 26/04/2024
Harami Cross 1D 56 26/04/2024
Dragonfly Doji 1D 56 26/04/2024
Bullish doji Star 1D 56 26/04/2024
Belt Hold Bearish 5H 56 10/06/2024 11:00
Stick Sandwich 5H 56 10/06/2024 11:00
Engulfing Bearish 1M 57 10/19
Belt Hold Bearish 1D 57 25/04/2024
Belt Hold Bullish 5H 57 10/06/2024 06:00
Stick Sandwich 5H 58 07/06/2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 58 03/07/2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 59 07/06/2024 08:00
Harami Cross Bearish 30 59 10/07/2024 09:30
Bullish Engulfing 1D 60 22/04/2024
Tri-Star Bullish 1H 60 02/07/2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 60 10/07/2024 09:00
Dragonfly Doji 1D 61 19/04/2024
Belt Hold Bullish 5H 61 06/06/2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 61 06/06/2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 61 02/07/2024 13:00
Harami Cross Bearish 15 61 12/07/2024 14:45
Harami Bullish 1W 62 07/05/2023
Harami Cross 1W 62 07/05/2023
Bullish doji Star 1D 62 17/04/2024
Harami Bullish 1D 62 17/04/2024
Harami Cross 1D 62 17/04/2024
Harami Cross Bearish 30 62 09/07/2024 14:00
Belt Hold Bullish 15 62 12/07/2024 14:15
Bullish Engulfing 15 62 12/07/2024 14:15
Bullish Engulfing 5H 63 05/06/2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 63 09/07/2024 13:30
Engulfing Bearish 1M 64 3/19
Belt Hold Bearish 1H 64 02/07/2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 64 02/07/2024 09:00
Belt Hold Bearish 30 64 09/07/2024 13:00
Engulfing Bearish 30 64 09/07/2024 13:00
Bullish doji Star 1M 65 02/19
Belt Hold Bearish 1D 65 12/04/2024
Hanging Man 1H 65 01/07/2024 14:00
Dragonfly Bearish 1H 65 01/07/2024 14:00
Bullish doji Star 15 65 12/07/2024 13:30
Harami Bullish 15 65 12/07/2024 13:30
Harami Cross 15 65 12/07/2024 13:30
Dragonfly Doji 5H 66 03/06/2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 66 01/07/2024 13:00
Engulfing Bearish 30 66 09/07/2024 10:30
Belt Hold Bearish 30 66 09/07/2024 10:30
Belt Hold Bearish 15 66 12/07/2024 13:15
Bullish Engulfing 1W 67 02/04/2023
Three Inside Up 1W 67 02/04/2023
Belt Hold Bullish 15 67 12/07/2024 13:00
Bullish Engulfing 15 67 12/07/2024 13:00
Harami Cross 1W 68 26/03/2023
Harami Bullish 1W 68 26/03/2023
Bullish doji Star 1W 68 26/03/2023
Harami Cross Bearish 5H 68 31/05/2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 68 09/07/2024 09:30
Engulfing Bearish 30 68 09/07/2024 09:30
Belt Hold Bullish 1D 69 08/04/2024
Belt Hold Bullish 1H 69 01/07/2024 09:00
Bullish doji Star 15 69 12/07/2024 11:00
Harami Bullish 15 69 12/07/2024 11:00
Harami Cross 15 69 12/07/2024 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận NRC

Viết cảm nghĩ của bạn về Danh Khoi Group JSC
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Le Hung Cuong
Le Hung Cuong 13/12/2022 6:04
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
NRC chuẩn bị xác nhận tạo đáy 2 thành công, dòng tiền vào khỏe thì NRC sẽ sớm hồi phục về mệnh giá 9-10 trước mắt
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email