National Australia Bank Ltd ADR (NABZY)

Thị Trường OTC
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
9.17
-0.38
(-3.98%)
Đóng cửa
9.31
+0.14
(+1.55%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu Trì Hoãn
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
9.08
9.49
Biên độ 52 tuần
8.17
11.45
Khối lượng
300,564
Giá đ.cửa hôm trước
9.55
Giá mở cửa
9.49
Biên độ ngày
9.08-9.49
Biên độ 52 tuần
8.17-11.45
Khối lượng
300,564
KLTB (3 thg)
178,643
Thay đổi 1 năm
-5.73%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
3,122,801,585
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

60.90
BYDDY
-2.34%
186.780
HESAY
-6.10%
27.73
JNPR
-1.74%
0.2800
SAPMY
-5.08%
15.87
ANZGY
-3.53%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về NABZY?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty National Australia Bank Ltd ADR

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
32932
Thị trường
Úc

Báo cáo Thu nhập B