CTCP Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 (DC2)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
4,400.0
-100.0
(-2.22%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
Biên độ ngày
4,300.0
4,400.0
Biên độ 52 tuần
4,300.0
14,818.2
Khối lượng
2,900
Giá đ.cửa hôm trước
4,500
Giá mở cửa
4,300
Biên độ ngày
4,300-4,400
Biên độ 52 tuần
4,300-14,818.2
Khối lượng
2,900
KLTB (3 thg)
2,216
Thay đổi 1 năm
-68.06%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
7,196,673
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2

Hồ sơ Công ty CTCP Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2 là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty xây dựng các công trình thương mại, tổ chức, sản xuất và nhà ở, cùng với công trình giao thông và công trình thuỷ lợi. Công ty cũng cung cấp dịch vụ giải phóng mặt bằng, dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng, cùng với dịch vụ lắp đặt thiết bị công trình. Bên cạnh đó, Công ty còn sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, như cát, đá, ống bê tông và gạch. Trong năm tài khóa kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, 99,91% doanh thu ròng của Công ty đến từ hoạt động xây dựng. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty là một công ty liên kết của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG, Tổng Công ty nắm 42% cổ phần trong Công ty.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam