CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX)

Hà Nội
17,700.0
+100.0(+0.57%)
  • Khối lượng:
    2,200
  • Giá Mua/Bán:
    17,700.0/17,800.0
  • Biên độ ngày:
    17,600.0 - 17,700.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử GMX

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/07/2022 - 12/08/2022
17,700.017,600.017,700.017,600.02.20K+0.57%
17,600.017,700.017,700.017,600.04.40K0.00%
17,600.017,800.017,800.017,600.01.30K-2.76%
18,100.018,100.018,100.018,100.00.50K+0.56%
18,000.017,900.018,000.017,900.01.10K+2.27%
17,600.017,500.017,600.017,500.00.30K-1.68%
17,900.017,500.017,900.017,500.02.90K+2.29%
17,500.017,900.018,400.017,200.07.60K-0.57%
17,600.017,500.017,600.017,500.04.10K+0.57%
17,500.017,500.017,500.017,500.00.60K0.00%
17,500.017,200.017,600.017,200.01.10K+1.74%
17,200.017,100.017,700.017,100.03.90K+0.58%
17,100.017,300.017,300.017,100.04.70K0.00%
17,100.017,100.017,300.017,100.09.20K+0.59%
17,000.017,000.017,300.017,000.012.53K+1.80%
16,700.017,000.017,200.016,700.01.90K+1.21%
16,500.016,400.016,500.016,400.02.70K+0.61%
16,400.016,000.016,400.016,000.07.43K+2.50%
16,000.016,000.016,000.015,800.02.30K0.00%
16,000.016,000.016,400.015,900.02.40K-1.84%
16,300.016,000.016,300.016,000.00.70K+1.88%
16,000.016,000.016,000.016,000.00.34K0.00%
16,000.016,000.016,000.016,000.00.10K0.00%
16,000.016,000.016,000.016,000.00.10K+2.56%
Cao nhất: 18,400.0Thấp nhất: 15,800.0Chênh lệch: 2,600.0Trung bình: 17,037.5% Thay đổi: 13.5